Trykk her for å melde deg på!

Tid: Mandag 27. mars fra 10-12

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo (Wergelandsalen)

Program:

10.00: Velkommen ved May-Elin Stener, Utenriksdepartementet

10.05: Åpning ved utenriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

10.20: Innlegg: Utviklingstrekk i Afrika, Stein Sundstøl Eriksen, NUPI

10.30: Korte innspill fra organisasjoner og næringsliv

 • Gina Lende - NOREF
 • Hans Olav Kvalvaag - Scatec
 • Pål Trautmann Olerud - Fellesrådet
 • Rodas Tadese - African Student Association
 • Tilsvar fra utenriksministeren og utviklingsministeren

10.50: Panelsamtale med sentrale aktører

 • Stig Jarle Hansen - NMBU
 • Arvinn Gadgil - UNDP
 • Øystein Botillen - NABA
 • Karoline Andaur - WWF
 • Dagfinn Høybråten - Kirkens Nødhjelp
 • Moderator: Ole Jacob Sending, NUPI

11.25: Diskusjon med spørsmål og innspill fra salen

11.55: Slutt

Bakgrunn:

Afrikanske land har en stadig viktigere geopolitisk betydning, og det er økende interesse for engasjement og partnerskap med Afrika.

De siste årene har Afrika vært preget av økonomisk framgang, rask befolkningsvekst, og oppmerksomhet om tilgangen til sjeldne naturressurser som er sentrale i det grønne skiftet. Kina har omfattende økonomiske interesser på kontinentet, og andre aktører er også langt tydeligere til stede enn før. Blir det afrikanske frihandelsområdet realisert, vil Afrika som blokk være en av EUs viktigste handelspartnere.

Samtidig er stormaktenes sikkerhetspolitiske interesser i Afrika i rask endring. Kina og Russland søker nå økt innflytelse. Det økende spenningsnivået mellom stormaktene har satt dype spor i FN, hvor afrikanske land får mer innflytelse som en tung stemmeblokk med sine til sammen 54 medlemmer.

Afrika har derfor store muligheter, men også store utfordringer. Flere land opplever væpnet konflikt. Fattigdommen øker igjen etter mange års nedgang, og mange land opplever økonomisk krise som følge av koronapandemien, krigen i Ukraina, og økende gjeldsbyrde. Klimaendringer skaper i tillegg økt risiko for flom, tørke og hetebølger.

Hva betyr denne utviklingen for norsk Afrika-politikk? Hvordan bør det økonomiske og politiske samarbeidet innrettes? Hva bør Norge prioritere i samarbeidet med Afrika de kommende årene?

Dette er sentrale spørsmål vi vil adressere på Litteraturhuset 27.mars. På arrangementet deltar utenriksminister Anniken Huitfeldt og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, i tillegg til representanter fra næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer.