Oslo Havn KF

Havner går sammen om å bekjempe spredning av Havnespy

Del
Bergen Havn og Oslo Havn går sammen om å bekjempe fremmedarten Havnespy eller Japansk sjøpung. Havnene vil løfte problemstillingen om metode og prosedyre for vask av skipsskrog. Arbeidet er støttet med midler fra Miljødirektoratet og skal gjennomføres i 2023.
Den innvaderende arten havnespy sprer seg raskt, dekker sjøbunnen og fortrenger andre arter. Foto: Bergen Havn.
Den innvaderende arten havnespy sprer seg raskt, dekker sjøbunnen og fortrenger andre arter. Foto: Bergen Havn.

-Skrogvask er et viktig tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter fra en havn til en annen, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn.

Havnene i Oslo og Bergen stiller i dag strenge krav til at skrogvask kun kan gjennomføres i havnene dersom vaskesystemet sørger for full oppsamling av avfallet. Dette er likevel en uformell godkjenningsprosedyre, og havnene ønsker derfor å finne felles krav og regler for hvordan vaskeprosessen skal foregå.

Ønsker like prosedyrer for skrogvask i alle norske havner

 - Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via skips- og båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. For Bergen og Oslo så vel som for de fleste andre havner representerer dette en økologisk trussel. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter, sier seksjonssjef Heidi Neilson i Oslo Havn.

Den invaderende arten Havnespy har blitt et stort problem flere steder langs norskekysten. Arten ble først oppdaget i Norge i Engøysundet i Stavanger i 2020, og dekker nå over 50 prosent av havbunnen der. Det er også oppdaget havnespy i Egersund, Haugesund, ved Askøy og i Fensfjorden.

Inspirasjon fra flamske havner

Tradisjonelt er vaskeoperasjoner i havnene gjennomført ved at dykkere renser skroget og lar avfallet falle til havbunnen, noe som utgjør en potensiell risiko for at bunnavfallet inneholder arter som ikke er ønsket i norske farvann.

Ideen til prosjektet har havnene fått fra de flamske havnene Antwerpen‐Bruges & North Sea Port som har vært tidlig ute med å stille krav til hvordan skrog‐ og propellvask skal foregå i havnene.

- Målet er å bidra til å begrense spredning av Havnespy og andre uønskede arter, sier Even Husby og Heidi Neilson. Neste mål er, i samarbeid med Norske Havner, å foreslå at dette blir et felles opplegg for alle norske havner.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den innvaderende arten havnespy sprer seg raskt, dekker sjøbunnen og fortrenger andre arter. Foto: Bergen Havn.
Den innvaderende arten havnespy sprer seg raskt, dekker sjøbunnen og fortrenger andre arter. Foto: Bergen Havn.
Last ned bilde
Havforskningsinstituttet på tokt sammen med Bergen Havn for å avdekke Havnespy. Foto: Bergen Havn.
Havforskningsinstituttet på tokt sammen med Bergen Havn for å avdekke Havnespy. Foto: Bergen Havn.
Last ned bilde
- Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan og miljø i Oslo Havn. Foto: Oslo Havn.
- Havnene ønsker nå å definere en felles politikk for godkjenning av vaskeoperasjoner og systemer. Håpet er at dette på sikt kan brukes av alle norske havner, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan og miljø i Oslo Havn. Foto: Oslo Havn.
Last ned bilde
-Skrogvask er et viktig tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter fra en havn til en annen, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn. Foto: Bergen Havn.
-Skrogvask er et viktig tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter fra en havn til en annen, forteller miljøleder Even Husby i Bergen Havn. Foto: Bergen Havn.
Last ned bilde

Om Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Oslo Havn KF
Akershusstranda 19
0103 Oslo

http://www.oslohavn.no

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Følg pressemeldinger fra Oslo Havn KF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Havn KF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Havn KF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom