Revisorforeningen

Nye regler om bærekraftsrapportering kommer fra 2024

Del
Verdipapirlovutvalget legger frem sin innstilling i mai. I første omgang omfattes kun de største foretakene.
- For de fleste rapporteringspliktige vil det være et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby.
- For de fleste rapporteringspliktige vil det være et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby.

Utvalgets forslag gjelder norske regler som skal gjennomføre det nye EU-direktivet om bærekraftsrapportering. Fristen i direktivet for å vedta og sette kraft nødvendige lovregler er 6. juli 2024. 

- Vi har ikke fått signaler fra ansvarlige myndigheter som tyder på at denne tidsplanen ikke vil holdes, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby. De største foretakene vil få rapporteringsplikt fra og med regnskapsåret 2024. 

Omfattende krav 

- For de fleste rapporteringspliktige er det et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier Kirkeby 

Reglene innføres trinnvis slik: 

 • Gruppe 1 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2024
  Omfatter store foretak (se gruppe 2) som er foretak av allmenn interesse og har et gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på over 500 årsverk. Gjelder noterte foretak, banker, kredittforetakog forsikringsforetak.
   
 • Gruppe 2 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2025
  Store foretak som ikke inngår i gruppe 1. Som store foretak regnes foretak som på balansedagen overskrider to av følgende tre terskelverdier: Balansesum 160 millioner kroner. Salgsinntekter 320 millioner kroner. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret 250 årsverk.
   
 • Gruppe 3 - fra regnskapsår som starter på eller etter 1. januar 2026
  Små og mellomstore noterte foretak. Små og mellomstore foretak er foretak som er under grensene for store foretak (se gruppe 2). Unoterte små og mellomstore foretak omfattes ikke av de nye reglene. 

Vil gjelde for 2000 foretak 

- Foreløpige beregninger viser at det vil være i overkant av 2000 foretak som omfattes. Av disse vil rundt 1500 kunne benytte et unntak som gjelder for datterselskaper hvor morselskapet utarbeider konsolidert bærekraftsrapport, sier Kirkeby. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- For de fleste rapporteringspliktige vil det være et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby.
- For de fleste rapporteringspliktige vil det være et omfattende arbeid som må gjøres for å tilpasse seg de nye kravene, sier fagdirektør for selskapsrapportering og bærekraft i Revisorforeningen, Kjersti Okstad Kirkeby.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge. Mye har skjedd på de snart hundre årene Revisorforeningen har eksistert. I dag befinner våre medlemmer seg i front av samfunnsutviklingen. Revisor bekrefter at informasjonen virksomhetene gir til omverdenen er til å stole på. Tillit er fundamentalt for en velfungerende økonomi; både for å sikre velferdssamfunnet inntekter og tillit til selskapers rapportering for alle interessenter.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom