Asplan Viak

Vil løse finansieringsproblem for lokale fornybar energi-prosjekter

Del
For å legge om til lokal, fornybar energiproduksjon og effektivisere energibruken i tråd med det grønne skiftet, trenger bedrifter store investeringsbudsjetter og høy kunnskap om feltet. Det har ikke alle, og det blir ofte en hindring for å komme i gang med grønne investeringer.

– Det er ofte finansieringen som setter en stopper for fornybare energiprosjekter, det blir for dyrt og risikofylt for bedriftene å ta investeringen alene, sier Per Christian Randgaard i Asplan Viak. – Det er et samfunnsproblem.

Fond som investerer i fornybar energi

Det norske planleggings- og rådgivningsfirmaet Asplan Viak inngår nå et samarbeid med SEB Nordic Green Energy Fund, som forvaltes av SEB Investment Management, datterselskap av den svenske banken SEB.

Asplan Viak vil aktivt lete etter gjennomførbare fornybar-prosjekter innen sol og grunnvarme, og fondet vil investere i prosjektene. Fondet skal finansiere prosjekter innen fornybar energiproduksjon i Norden, og bidra til å få ned terskelen for å sette i gang slike prosjekter og styrke det nordiske samarbeidet innen klima og energi.

– Dette er et konsept der både finansiering, planlegging, bygging og drift av energiprosjektene vil gjøres i tett samarbeid med aktørene i verdikjeden. Denne profesjonaliseringen med vekt på kvalitet, god drift og helhet vil være et løft for bransjen for å få til lønnsomme og gode anlegg, sier Randgaard.

Satser i Norden

– Det blir et nordisk samarbeid som vil bidra til at bedriftene kan tørre å ta steget inn i grønne energi-investeringer allerede nå. Vi satser langsiktig og er veldig glade for å gjøre det med en så solid partner, sier Randgaard.

– SEB Nordic Green Energy har valgt å inngå samarbeid med Asplan Viak fordi vi lette etter en partner som kunne bidra med lokalkunnskap og høy kompetanse. Asplan Viak deler også vårt syn på bærekraft og langsiktighet, noe som var avgjørende, sier Richard Gavel, forvalter i SEB Nordic Green Energy.

SEB Investment Management har allerede et tilsvarende samarbeid i Sverige med det svenske rådgiverselskapet Bengt Dahlgren, og utvider nå med Asplan Viak i Norge. Fondet er et såkalt artikkel 9-fond ifølge EU-regelverket SFDR, og har som formål å investere i ny produksjon av fornybar energi for å øke farten i den grønne omstillingen.

– Vi håper å kunne legge til rette for at institusjonelle investorer får mulighet til å investere i de lokale, småskala energiprosjektene, som trenger både finansiering og ekspertkunnskap, og på den måten bidra i omleggingen til fornybar energi i Norden, sier Elin Löfblad, forvalter i SEB Nordic Green Energy.


Leaser energianlegget, låser ikke egenkapital

Samarbeidet er ferskt og partene er klare til å starte i Norge. Bedrifter som går inn med sine prosjekter, leaser energianlegget i et visst antall år, til en kWh-pris som inkluderer både investeringskostnad og drift. Slik kan de bidra til å bygge ut fornybar energi i samfunnet uten å trenge å låse egenkapital eller dra på seg investeringskostnader som påvirker resultatregnskapet.

Kontakter

Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør i Asplan Viak
perchristian.randgaard@asplanviak.no
+47 913 01 023


 


Richard Gavel, porteføljeforvalter, SEB Nordic Green Energy Fund
richard.gavel@seb.se
+ 46 70 772 32 53

Bilder

Per Christian Randgaard. Foto: Nina Rangøy
Per Christian Randgaard. Foto: Nina Rangøy
Last ned bilde
Vil løse finansieringsproblem for fornybar energi-anlegg, som blant annet solceller. Her fra solcelleanlegget på Asplan Viaks hovedkontor i Sandvika i Bærum, som er på ca. 1 560 kvadratmeter. Foto: Chris Aadland
Vil løse finansieringsproblem for fornybar energi-anlegg, som blant annet solceller. Her fra solcelleanlegget på Asplan Viaks hovedkontor i Sandvika i Bærum, som er på ca. 1 560 kvadratmeter. Foto: Chris Aadland
Last ned bilde

Om Asplan Viak

Asplan Viak
Asplan Viak
Kjørboveien 20
1337 Sandvika

+47 46 26 59 16http://www.asplanviak.no

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1200 medarbeidere, fordelt på 32 kontorsteder. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team hvor vi utvikler helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i tett dialog med våre oppdragsgivere.

Følg pressemeldinger fra Asplan Viak

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Asplan Viak på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Asplan Viak

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom