Miljødirektoratet

Høring på regler om fiske av pukkellaks i sjø

Del
Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sendt et forslag om målrettet fiske av pukkellaks i sjø i år ut på høring.
Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet
Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet

Forslaget innebærer at det ikke blir åpnet for noe ordinært sjølaksefiske i Finnmark i 2023, i tråd med oppdraget fra Klima- og miljødepartementet. Høringen har frist 11. April.

Se mer om forslaget i pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet har foreslått følgende presiseringer:

  • Det vil være åpent for fiske etter pukkellaks fra mandag til lørdag i sjøregion Fjordene i Vest-Finnmark. Øvrige regioner i Finnmark vil være åpne for fiske fra mandag til fredag, med unntak av Tanafjorden og nærliggende områder der det ikke vil bli åpnet for fiske.
  • Kilenøtene skal røktes minst tre ganger i døgnet.
  • Fangst skal rapporteres elektronisk.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet tidligere utarbeidet et notat, som vurderer om det er mulig å gjøre et fiske etter pukkellaks i sjø effektivt, og uten at skadene på de naturlig hjemmehørende artene blir for store. Notatet var basert på blant annet en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet
Pukkellaks. Foto: Miljødirektoratet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom