Statens vegvesen

Stenger ett løp i E18 Hemtunnelen for elektro- og rassikringsarbeid

Del
I til sammen åtte uker vil trafikken gå i ett løp i Hemtunnelen ved Tønsberg. Søndag kveld starter omleggingen av trafikken.
Fjellskjæringene ved E18 Hemtunnelen skal sikres, og en del av elektroutstyret inni tunnelen skal skiftes ut. Mens arbeidet pågår vil trafikken bli ledet i det andre tunnelløpet.
Fjellskjæringene ved E18 Hemtunnelen skal sikres, og en del av elektroutstyret inni tunnelen skal skiftes ut. Mens arbeidet pågår vil trafikken bli ledet i det andre tunnelløpet.

Søndag kl. 21.00 starter omleggingen av E18-trafikken. Da vil det bli omkjøring i noen timer før trafikken blir ledet over det i nordgående feltet.

Elektro- og rassikringsarbeid starter først i sørgående løp og vil pågå i fire uker. Deretter flyttes arbeidet over til nordgående løp. Også er arbeidet beregnet til å vare i fire uker.

– Da vi holdt på med fjellsikringsarbeidet langs E18, ventet vi bevisst med arbeidet utenfor Hemtunnelen slik at vi kunne samkjøre det med elektroarbeidet. Dette for å unngå å stenge tunnelen mer enn nødvendig, sier Tore Jan Hansen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Etter til sammen åtte uker med arbeid, vil E18 Hemtunnelen åpne som normalt igjen til midten av mai.

Tunnelen får nytt LED-lys

Nå skal arbeidet med fjellskjæringene sluttføres. Fjellpartier skal sikres, og i tillegg skal fjellparti over portalen på sørsiden av tunnelen sikres. To lag vil jobbe i hver sin ende av Hemtunnelen.

– Dette er arbeid som krever at tunnelen er stengt. Planen var i utgangspunktet å utføre dette i 2022, men vi flyttet det av hensyn til trafikkavviklingen. Geologer vurderte dette til å være trygt, forklarer Hansen.

Inne i Hemtunnelen blir det vedlikehold av elektroutstyr. Dette skal utføres i både sørgående- og nordgående løp.

– Belysningen skal byttes ut med LED-lys, det gamle kameraovervåkingssystemet skal byttes ut med nytt, det blir satt inn nye nødskap, og fiberanlegget og forsyningstavler skal utbedres.

Politiet med på planleggingen

E18 ved Tønsberg er en veg med høy fart og mellom 20000-30000 biler i døgnet. Sist det ble utført vegarbeid i E18 Hemtunnelen i 2021, skjedde det flere ulykker. Farten var høy og flere biler havnet i putebilene som var satt ut.

– Vi har hatt en god dialog med politiet for å sikre god trafikkavvikling, og vi har diskutert ulike løsninger. Vi oppfordrer sterkt alle trafikantene til å følge skiltingen og vise hensyn. De som er på jobb for Statens vegvesen skal være trygge. Samtidig skal trafikantene også komme seg trygt frem. Så vær så snill, senk farten og vis hensyn, oppfordrer Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Fjellskjæringene ved E18 Hemtunnelen skal sikres, og en del av elektroutstyret inni tunnelen skal skiftes ut. Mens arbeidet pågår vil trafikken bli ledet i det andre tunnelløpet.
Fjellskjæringene ved E18 Hemtunnelen skal sikres, og en del av elektroutstyret inni tunnelen skal skiftes ut. Mens arbeidet pågår vil trafikken bli ledet i det andre tunnelløpet.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom