Fagforbundet

Barnehagestreiken er over: Fagforbundet fikk gjennomslag for bedre pensjon

Del
Natt til fredag ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte i barnehager. – Et viktig skritt på veien mot en fullverdig barnehagepensjon i NHO-barnehagene, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Penger til pensjon skal brukes på pensjon

Partene har blitt enige om at den delen av offentlige tilskudd som er beregnet til pensjonsformål, skal brukes til pensjonsformål. Pensjon har ikke tidligere vært tariffestet og det har vært et svært variabelt sparenivå mellom de ulike barnehagene. Nå har alle blitt sikret maksimale sparesatser i innskuddspensjonen.

Pensjonsordningen skal reguleres gjennom særavtaler som senest skal inngås 01.06.2023 med virkning fra samme dato.

– Med denne avtalen har vi sikret de ansatte en langt bedre tjenestepensjon enn de har hatt tidligere. Det er også avtalt et partsarbeid som har som mål å komme med en felles anbefaling om valg av tjenestepensjonsordning, sier Green Nilsen.

Nye NHO-medlemmer beholder pensjonsavtalen

Nye barnehager som velger å bli en del av NHO skal videreføre de tariffestede ordningene de var bundet av før de ble medlem, dersom ikke partene blir enige om annet.

– Vi har gjennom avtalen med NHO sikret de allerede inngåtte avtalene om barnehagepensjon som medlemmer i andre private barnehager har kjempet fram tidligere. Dette er viktig for tryggheten til våre medlemmer om at vi ikke får en storstilt tariffhopping, sier Green Nilsen.

Arbeidet med å sikre en trygg og livsvarig pensjon på linje med andre kommunale og private barnehager fortsetter.

– Vi må jobbe videre med å sikre en fullverdig barnehagepensjon også i NHO-barnehagene, men dette gjør at vi er mye nærmere målet, sier Green Nilsen.

Lønnstillegg

I tillegg til enigheten om pensjon er det også bestemt at det gis et generelt tillegg på 7 800 kroner fra 1.5.2022. Minstelønnssatsene heves til likt nivå som PBL-barnehagene fra 1.1.2023.

Nye lønnssatser og hele protokollen fra meklinga finner du på våre nettsider.

Gleder seg til å ta imot barna

Streikende ser nå fram til å komme tilbake på jobb og ta imot barna.

– Det har vært en lang streik, og det har selvsagt vært utfordrende for mange. Nå gleder de streikende seg veldig til å komme tilbake i barnehagen og ta imot barna. Jeg tror det er mange som ser fram til gode klemmer og varme smil, sier Green Nilsen.

Kontakter

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom