Norwegian Hydrogen

Norwegian Hydrogen inngår banebrytende samarbeid om flytende biogass

Del
Norwegian Hydrogen, energientreprenør Jens Peter Lunden og danske GrønGas inngår banebrytende samarbeid om vindkraft, elektrolyse og flytende biogass. H-TEC SYSTEMS leverer PEM-electrolyse teknologi til det nye samarbeidet.
GrønGas Hjørring sett ovenfra.
GrønGas Hjørring sett ovenfra.

– Norwegian Hydrogen ønsker å være en pioner innen bruk av grønt hydrogen til ulike formål. Dette samarbeidet viser at vi på en ny og innovativ måte, ved å utnytte grønt hydrogen og grønn CO2, kan produsere flytende biogass som markedet etterspør, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

Samarbeidet er basert på en innovativ teknologi utviklet av GrønGas, der grønt hydrogen benyttes direkte i produksjonen av flytende biogass.

Produksjonsstart allerede i 2023

Norwegian Hydrogen og Jens Peter Lunden har etablert et 50/50 joint venture under navnet Grøn Brint ApS. Selskapet skal eie og drive elektrolyseanlegg for produksjon av grønt hydrogen, primært til bruk inn mot produksjon av flytende biogass.

Grøn Brint Aps har allerede bestilt elektrolysører for første fase av samarbeidet fra det tyske selskapet H-TEC, og planlegger å produsere hydrogenet allerede inneværende år. Deretter er planen å skalere opp produksjonen basert på den grønne energien som er tilgjengelig fra Lundens vindturbiner.

– Grøn Brint ApS joint venture er en innovativ tilnærming til bruk av hydrogen, som vi er glade for å bidra til med våre modulære elektrolysører, sier Robin v. Plettenberg, administrerende direktør i H-TEC SYSTEMS.

– Samarbeidet med Jens Peter Lunden og GrønGas er en viktig milepæl for Norwegian Hydrogen og resultatet av god og konstruktiv dialog over lang tid, uttaler Berge.

Grønn og lønnsom verdikjede

Ved å benytte grønt hydrogen direkte i produksjonen av biogass, utnyttes også grønn CO2 som blir til overs i prosessen. Denne CO2 reduksjonen gir CO2 kvoter, som gir merverdi for partene og danner grunnlaget for lønnsomheten i prosjektet.

– Partene har jobbet tett sammen for å utvikle en kommersiell modell for samarbeidet som gir lønnsomhet for hver av virksomhetene. Sammen skal vi demonstrere en integrert, grønn og lønnsom verdikjede fra vindmøller via elektrolyse til flytende biogass til kunder i Tyskland, avslutter Lunden.

– I GrønGas gleder vi oss til å få «Grøn Brint» rett ved siden av oss. I nær fremtid håper vi å kunne bruke hydrogen til CCU og metanisering direkte på biogassanlegget. Vi har som mål å være en del av og til og med legge til den samme verdikjeden som Grøn Brint er en del av, sier Allan Olesen, administrerende direktør i GrønGas.

Partene har ambisjoner om å utvide samarbeidet til å omfatte andre muligheter innen produksjon av hydrogen og andre e-fuels, basert på vindkraft. De har flere store prosjekter under planlegging.Om Norwegian Hydrogen
Norwegian Hydrogen er et grønt hydrogenselskap med virksomhet i hele Norden. Selskapet satser på både produksjon og distribusjon av grønt hydrogen, skreddersydd for å møte fremtidens krav til nullutslippsdrivstoff i et bredt spekter av mobilitetssektorer og industrisegmenter. Selskapet støttes av en gruppe sterke industrielle eiere, som Flakk Group, Hexagon Purus, Hofseth International, Tafjord og Mitsui & Co., Ltd.

Norwegian Hydrogen har hovedkontor i Ålesund, og de har også kontorer i Oslo, Narvik, Helsinki, København og Stockholm.

 

Om GrønGas
GrønGas eier og driver to biogassanlegg i den nordlige delen av Jylland i Danmark. GrønGas ble opprinnelig etablert i 2001 og eies i dag i et 50/50 partnerskap mellom Jens Peter Lunden og E.ON.
GrønGas har som mål å bruke grønt hydrogen som energibærer. Kombinert med biogen CO2 er målet å produsere grønn e-metan til transportsektoren. I 2023 vil GrønGas starte en produksjon av LBG (Liquid BioGas) på samme sted som elektrolysen bygges – noe som gjør det mulig å nå deres målet.

 

Om H-TEC-SYSTEMER
H-TEC SYSTEMS utvikler og produserer innovative PEM-elektrolysører og elektrolysestabler. Med sin teknologi kan grønt hydrogen produseres økonomisk, effektivt og fleksibelt. Hydrogenspesialistene jobber på to steder i Tyskland for en vellykket energiovergang på tvers av alle sektorer og har formet hydrogenøkonomien som en teknologisk pioner i over tjuefem år. Som en del av MAN Energy Solutions Group leverer H-TEC SYSTEMS nøkkelteknologien til kraft-til-X-verdikjeden.

Kontakter

Bilder

GrønGas Hjørring sett ovenfra.
GrønGas Hjørring sett ovenfra.
Last ned bilde
H-TEC SYSTEMS, elektrolysører.
H-TEC SYSTEMS, elektrolysører.
Last ned bilde
Jens Berge, administrerende direktør Norwegian Hydrogen.
Jens Berge, administrerende direktør Norwegian Hydrogen.
Last ned bilde

Om Norwegian Hydrogen

Norwegian Hydrogen
Norwegian Hydrogen
Korsegata 4B
6002 Ålesund

https://nh2.no/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye