Revisorforeningen

Betalte via bank, slapp erstatningsansvar

Del
Kan du ved kjøp av tjenester holdes ansvarlig om leverandøren ikke gjør opp for seg overfor skattemyndighetene? Ikke om du betaler via bank, slår Høyesterett fast.
- Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. Den innebærer at det nå er mindre risiko for å bli ansvarliggjort for skatte- og avgiftskrav mot leverandører om du betaler for tjenestene via bank. Foto: Morten Brakestad.
- Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. Den innebærer at det nå er mindre risiko for å bli ansvarliggjort for skatte- og avgiftskrav mot leverandører om du betaler for tjenestene via bank. Foto: Morten Brakestad.

Høyesterett har nylig avgjort en sak om hvorvidt en privatperson kan gjøres ansvarlig for en leverandørs svarte omsetning. I denne saken hadde kjøper engasjert et selskap registrert i utlandet til å føre opp en bolig. Dette selskapet betalte ikke merverdiavgift og var heller ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten vendte seg da mot kjøper, og krevde han for den merverdiavgiften selskapet skulle betalt. Kjøper, som hadde betalt via bank, mente han ikke hadde opptrådt rettstridig eller uaktsomt, og viste til at han ikke kunne vite at selskapets arbeid ble utført svart.

Retten slår fast at forbrukeren ikke kunne ilegges ansvar. I dommen blir det vist til at kjøper må kunne fri seg fra ansvaret ved å betale for tjenesten (eller eventuelt varer kjøpt sammen med tjenesten) via bank.

- Denne dommen viser hvor viktig det er å betale for varer og tjenester via bank, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. En betaling via bank er sporbar og hindrer til en viss grad svart omsetning. På den måten kan du som forbrukere ta et selvstendig ansvar for at handelen gjøres «hvit».

- Forbrukere flest har ikke inngående kunnskap om hvordan de kan finne ut om en leverandør utfører arbeid svart. Å pålegge forbrukere et slikt ansvar vil derfor være både tyngende og urimelig, sier Brunfelt, som er glad for at Høyesterett nå har slått dette fast.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. Den innebærer at det nå er mindre risiko for å bli ansvarliggjort for skatte- og avgiftskrav mot leverandører om du betaler for tjenestene via bank. Foto: Morten Brakestad.
- Dette er en viktig prinsipiell dom fra Høyesterett, sier rådgiver Camilla Brunfelt i Revisorforeningen. Den innebærer at det nå er mindre risiko for å bli ansvarliggjort for skatte- og avgiftskrav mot leverandører om du betaler for tjenestene via bank. Foto: Morten Brakestad.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for statsautoriserte revisorer i Norge. Mye har skjedd på de snart hundre årene Revisorforeningen har eksistert. I dag befinner våre medlemmer seg i front av samfunnsutviklingen. Revisor bekrefter at informasjonen virksomhetene gir til omverdenen er til å stole på. Tillit er fundamentalt for en velfungerende økonomi; både for å sikre velferdssamfunnet inntekter og tillit til selskapers rapportering for alle interessenter.

Følg pressemeldinger fra Revisorforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom