GlobeNewswire by notified

Karolinska Developments portföljbolag AnaCardios grundare publicerar studie som stöder utveckling av AC01 för behandling av hjärtsvikt

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE 14 mars 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget AnaCardios grundare, professor Lars Lund, har publicerat en studie inom hjärtsvikt i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal. Publikationen av studien stärker bolaget i sitt arbete med att utveckla en helt ny typ av behandling av hjärtsvikt baserat på proof-of-concept som genererades i studien.

Publikationen i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal baseras på en studie som leddes av professor Lars Lund och genomfördes i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Studien utvärderade peptidhormonet ghrelin som behandling hos patienter med hjärtsvikt samt i isolerade hjärtceller, och visade på en ökad sammandragningsförmåga och en ny behandlingsmekanism.

Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och omfattade 30 patienter med hjärtsvikt. Patienterna randomiserades till att antingen få intravenös behandling med aktiv substans eller placebo under två timmar. Behandlingen med ghrelin resulterade i att den volym blod som pumpas ut av hjärtat ökade med i genomsnitt 28 procent i ghrelingruppen, medan placebo inte gav någon effekt på pumpförmågan. Inga allvarliga biverkningar observerades och inte heller några tecken på hjärtrytmrubbningar, syrebrist i vävnaden eller lågt blodtryck. De underliggande mekanismerna som låg bakom den ökade pumpförmågan utvärderades och identifierades i prekliniska modeller på aktiva hjärtceller i laboratoriemiljö.

Baserat på denna väldokumenterade verkningsmekanism har AnaCardio initierat en klinisk studie för att utvärdera läkemedelskandidaten AC01, som är en småmolekyl som härmar ghrelins verkningsmekanism och har god potential att på ett säkert sätt kunna förbättra hjärtats sammandragsningsförmåga hos patienter med hjärtsvikt.

”Studieresultaten ligger till grund för det planerade utvecklingsprogrammet för AC01, som har samma verkningsmekanism som ghrelin. Att publikationen nu publiceras i den ansedda tidskriften European Heart Journal verifierar den vetenskapliga hypotesen bakom AnaCardios unika läkemedelsprojekt och riktar strålkastarljuset mot en helt ny typ av behandling som har stor potential att hjälpa patienter med hjärtsvikt”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i AnaCardio uppgår till 21 procent.

Publikation: Lund LH, Hage C, Pironti G, Thorvaldsen T, Ljung-Faxén U, Zabarovskaja S, Shahgaldi K, Webb D, Hellström PM, Andersson DC, Ståhlberg M.
Acyl ghrelin improves cardiac function in heart failure and increases fractional shortening in cardiomyocytes without calcium mobilization. Eur Heart J 2023; doi: 10.1093/eurheartj/ehad100, https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehad100

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Terra Balcanica Announces Private Placement Financing1.12.2023 23:00:00 CET | Press release

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terra Balcanica Resources Corp. (“Terra” or the “Company”) (CSE:TERA) announces the intent to complete a non-brokered, private placement (“Private Placement”) for gross proceeds of up to $150,000 through the issuance of up to 3,750,000 common shares (“Common Shares”) at a purchase price of $0.04 per share. The Common Shares will be offered by way of prospectus exemptions in Canada and the Common Shares sold in the Private Placement will be subject to a hold period of four months plus one day. The Closing Date is expected to occur on or about December 11th, 2023, subject to regulatory approvals, including the approval by the CSE and certain other customary conditions including, but not limited to, execution of subscription agreements between the Company and the subscribers. The Private Placement will be utilized for opportuniti

Oxurion Receives Transparency Notifications from Atlas Special Opportunities LLC1.12.2023 19:00:00 CET | Press release

Regulated Information Leuven, BELGIUM, Boston, MA, US – December 1, 2023 – 7.00 PM CET Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), a biopharmaceutical company developing next generation standard of care ophthalmic therapies, with clinical stage assets in vascular retinal disorders, today announced that, pursuant to Belgian Transparency legislation1 it has received transparency notifications as follows: Oxurion received a first transparency notification on November 22, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 13, 2023, it held 0 shares of the then outstanding 3,112,043,514 shares, and therefore crossed below the threshold (3%) by virtue of the sale of voting securities. See Annex 1. Oxurion received a second transparency notification on November 29, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 17, 2023, it held 241,545,893 shares of the then outstanding 3,489,458,972 shares, and therefore crossed above the threshold (5%) by virtu

Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 20231.12.2023 18:34:33 CET | Pressemelding

September var første måned med full drift av alle fire skip. Til tross for forsinkelse av Havila Polaris og Havila Pollux i Q3, ble gjennomsnittlig belegg 70 % og gjennomsnittlig lugarrate kr 4 466. Inntektene er naturligvis preget av forsinkelsene og lavere enn forventet, men selskapet ser en positiv inntektsutvikling fra 2. kvartal og videre ut året. I forbindelse med refinansiering er driftskostnadene påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til juridiske og finansielle rådgivere. Regnskap og balanse påvirkes av valutasvingningene, og selskapet sikrer sine valutaforpliktelser med salg i valuta. Selskapet legger til grunn en normalisert drift av fire skip fremover, uten ekstraordinære kostnader. Selskapet har ambisjoner om et gjennomsnittlig belegg på 80 % for 2024, hvorav 45 % av all kapasitet allerede er solgt. Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og positive tilbakemeldinger om produkt og konsept mottas på daglig basis. Resultat for 3. kvartal 202

Havila Kystruten : Third quarter 2023 accounts1.12.2023 18:34:33 CET | Press release

September marked the first month of full operation for all four ships. Despite the delays with Havila Polaris and Havila Pollux in Q3, the average occupancy rate reached 70%, with an average cabin rate of NOK 4,466. Revenues are naturally affected by the delays and lower than expected, but the company sees a positive revenue trend from the 2nd quarter and onward throughout the year. In connection with refinancing, operating costs were affected by extraordinary expenses related to legal and financial advisors. Currency fluctuations have had an impact on the financial statements and balance sheet, and the company is hedging its currency commitments through currency sales. The company assumes normalized operation of four ships going forward, without extraordinary costs. The company aims for an average occupancy rate of 80% for 2024, with 45% of all capacity already sold. Interest in Havila Kystruten is continually growing both domestically and internationally, with positive feedback on th

Resultat af aktietilbagekøb1.12.2023 17:41:01 CET | pressemeddelelse

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 30/2023, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af optil 1.000.000 aktier til kurs 2.50 svarende til maksimalt DKK 2.5 mio. i perioden 22. november – 1. december 2023, begge dage inklusive. I hele perioden har der været indlagt en synlig stående budordrer i kurs 2.50, så markedet løbende har kunne følge tilbagekøbets udvikling, og som det også fremgik af selskabsmeddelelse 30/2023, så stod alle insidere tilbage for selskabets aktionærer, så insidere som ønskede at sælge aktier kun kunne tilbagesælge aktier den sidste dag, dvs. fra og med fredag d. 1. december 2023 kl. 09.00. Resultatet af insidernes evt. frasalg vil fremgå af en separat meddelelse. Resultatet af aktietilbagekøbsprogrammet blev at selskabet har tilbagekøbt 19.687 aktier til kurs 2.50 svarende til DKK 49.217,50. Selskabet ejer pr. dags dato totalt 4.854.063 egne aktier svarende til 9,06 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er