Bane NOR

Gorm Frimannslund trer av som konsernsjef

Del
Sammen med styret i Bane NOR har Frimannslund besluttet at han går av som konsernsjef i statsforetaket.
Gorm Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR SF
Gorm Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR SF

Frimannslund har lang erfaring fra samferdselssektoren. Han var mange år i Widerøe og SAS-systemet, før han i 2014 kom til Jernbaneverket. Høsten 2016 ble Frimannslund utnevnt som konsernssjef for Bane NOR. Nå har han og styret blitt enige om at det er riktig å fratre rollen som sjef for Bane NOR etter en krevende periode for den norske jernbanen.

- Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeid med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR. Frimannslund har ledet Bane NOR gjennom krevende endringsprosesser basert på Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015, og lagt grunnlaget for moderniseringen av jernbanen og utvikling på knutepunktene.

Frimannslund vil frem til og med januar 2024 være til disposisjon for foretaket.

Styret starter umiddelbart arbeidet med å finne ny konsernsjef for Bane NOR. Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med i dag. Bråtebæk kommer fra jobben som administrerende direktør i drifts- og vedlikeholdsselskapet Spordrift AS, som i går formelt ble overdratt til Bane NOR SF.

Også Henning Bråtebæk har lang erfaring fra samferdselssektoren. Han har arbeidet til sammen 15 år i NSB Bane og siden Jernbaneverket. Deretter 11 år i ledelsen på Avinor Oslo lufthavn. De siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet.

-  Jeg er trygg på at Henning Bråtebæk vil lede Bane NOR på en utmerket måte fremover. Styret ser frem til å samarbeide med ham, og vi er takknemlig for at han takket ja til rollen som konstituert konsernsjef i Bane NOR, avslutter Hellesjø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gorm Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR SF
Gorm Frimannslund, avtroppende konsernsjef i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR SF
Last ned bilde
Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR SF
Cato Hellesjø, styreleder i Bane NOR. Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR SF
Last ned bilde
Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Nadia Frantsen, Spordrift
Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Nadia Frantsen, Spordrift
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.