Statens vegvesen

Disse tre vil drifte og vedlikeholde riksveger i Troms

Del
Tre entreprenører ønsker å holde riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet framkommelige og trygge fram til 2028. Vegvesenet skjerper kravene til miljøvennlig drift.
Tre entreprenører vil  drifte riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen.
Tre entreprenører vil drifte riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen.

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 305 kilometer veg, hvor 30 kilometer er gang- og sykkelveger. Vegene som skal driftes og vedlikeholdes er E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn, og E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen mot Finland. Vegene går gjennom kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv, Storfjord og Tromsø.

Både by og fjelloverganger

– Kontrakten byr på både bydrift på høytrafikkerte veger i Tromsø sentrum til utfordrende fjelloverganger, som Skibotndalen opp til grensen. Om vinteren skal både høyfjellsproblematikk og kystklima handteres. Dette er sentrale trafikkårer med mye tungtrafikk og svært få omkjøringsveger. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier kontraktsansvarlig Karl Martin Eriksen i Statens vegvesen.

Entreprenøren vil få ansvar for vinter- og sommerdrift og løpende vedlikehold av vegene.

Disse har levert tilbud

Tilbyder

Tilbudssum i kr ekskl mva.

Mesta AS

417 852 903,-

Veidekke Industri AS

476 483 685,-

Presis Vegdrift AS

536 246 056,-

I løpet av få uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Stiller miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med miljøvennlige motorer, og kontrakten har bedt om pris på el-drevne kjøretøy til regningsarbeid.

Gjenbruk, resirkulering og krav til kildesortering av avfall er sentrale punkter i kontraktsgrunnlaget. Tiltak for renhold i tunneler og tiltak mot svevestøv blir også mer vektlagt enn tidligere. Plantevernmidler skal brukes minst mulig.

– I Tromsø by blir det forsterket vinterdrift på gang- og sykkelvegnettet langs riksvegene, for å gi bedre forhold for gående og syklende. Det blir også ekstra satsing på grøntanlegg i byen og på våre rasteplasser, sier Karl Martin Eriksen.

I tillegg forsterkes kravene til innsats på enkelte strekninger med fremkommelighetsproblemer.

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 til 31. august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Tre entreprenører vil  drifte riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen.
Tre entreprenører vil drifte riksvegene i midtre Troms og Tromsøområdet de neste fem årene. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye