Kantar

Overvektige holder problemene sine for seg selv

Del
Behovet for hjelp blant overvektige er stort. Mange har aldri snakket med noen, heller ikke fastlegen, om hvordan det er å leve med overvekt.

Dette viser en fersk rapport fra analysebyrået Kantar, utført på vegne av det globale legemiddelfirmaet Novo Nordisk.

Rapporten baserer seg på dybdeintervjuer med 24 overvektige. Der fremkommer det at samtaler rundt overvekt og problemene som følger med, oppleves som et vanskelig samtaleemne – også med egen lege.

– Mange overvektige etterlyser mer forståelse for hele livssituasjonen de er i. Det er ikke alltid slik at det er mulig å ta grep om egen helse og overvekt, selv om man får råd om hvordan man skal gå frem, og tilsynelatende riktig verktøy, sier Ole Guldvog, seniorrådgiver i Kantar.

Må snakkes om

Flere av deltagerne i undersøkelsen forklarer at de er usikre på om legen vil støtte, forstå og veilede godt nok, og at de derfor kvier seg for å ta opp temaer knyttet til overvekt på legekontoret. Mange har dårlige erfaringer med å ta opp vektproblematikken sin, og disse erfaringene kan gjøre at det føles utrygt å snakke om. Imidlertid forteller samtlige av deltagerne i intervjuene at det oppleves som en stor lettelse endelig å kunne snakke om tematikken hvis/når legen igangsetter en samtale om det. 

Rapporten peker på at mange mennesker med overvekt, også de med svært høyt BMI-nivå, aldri har snakket med noen om hvordan det er å leve med overvekt før.

– Dette sier noe om behovet for – og ønsket om – hjelp. Når det er sagt, er det viktig at livssituasjon og andre problemer blir sett i sammenheng med overvekten, slik at hjelpen bedre kan tilrettelegges og tilpasses hver enkelt, legger Guldvog til. 

Kjenner på utenforskap

Nedsatt livskvalitet, dårlig selvbilde og utenforskap, beskrives som vanlige følger av høy BMI. I rapporten fremkommer det at alle deltagerne i studien i en eller annen grad kjenner på utenforskap som følge av overvekten sin.

– Det kan være å måtte stå på siden av den norske friluftslivskulturen, å stå over sosiale sammenkomster fordi man føler at kropp og størrelse er til hinder, å føle seg beglodd på offentlige transportmidler, eller lignende, forklarer seniorrådgiveren.

Mennesker som lever med overvekt mener selv at:

  • Det er for lite fokus på mental helse
  • Tiltak må tilpasset den enkelte
  • Det er fint om legen tar initiativ til å snakke om overvekt

Deltagerne i undersøkelsen forstår at det ikke er ett enkelt tiltak som vil hjelpe dem ned i vekt. Likevel er mange lite bevisste på å måtte jobbe med flere ting parallelt for å oppnå vektnedgang. Mange «lukker øynene» for sine egne problemer, fordi det blir for mye på en gang, mens andre har faktiske kunnskapshull om overvekt.

– Funnene i studien viser viktigheten av å skape trygge rom på legekontoret for å snakke om overvekt, slik at flere kan få riktig hjelp, sier Guldvog.

Kontakter

Dokumenter

Om Kantar

Kantar
Lakkegata 23
Oslo

https://kantar.no/

Kantar er et verdensledende data-, innsikts og rådgivningsselskap med over 25.000 ansatte i 90 markeder. I Norge er vi 110 + ansatte som hjelper våre kunder å bygge og utvikle vinnende merkevarer, finne innovasjonsmuligheter, kommunisere effektivt på tvers av ulike kanaler og optimalisere kundeopplevelsen.

Vi jobber med kunder i ulike bransjer og har spesialister innen blant annet varehandel, bank/finans, media og telekom som jobber med anerkjente analysekonsepter som benyttes i ulike kategorier og markeder verden over.

Om Novo Nordisk

Novo Nordisk er et legemiddelfirma som ble grunnlagt i 1923 og holder til utenfor København. Vi jobber med å forbedre oppfølgingen av personer med kroniske sykdommer, som fedme, ved å utvikle nye behandlingsmetoder og forbedre tilgangen til våre medisiner. Vi har over 47 000 ansatte på 80 avdelinger verden over, og produktene våre er tilgjengelige i 168 land. Vi jobber for å forebygge og kurere sykdommer.

Følg pressemeldinger fra Kantar

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kantar på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.