GlobeNewswire by notified

SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KEMIRA OYJ

Dela

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

Solidium har idag 28.2.2023 offentliggjort ett erbjudande av cirka 8 miljoner aktier i Kemira Oyj dvs. cirka 5 procent av alla aktier i Kemira (”Aktieförsäljning”). Aktieförsäljningen inleds omedelbart. Vid Aktieförsäljningen erbjuds aktier till finländska och internationella institutionella placerare genom ett accelererat auktionsförfarande. Solidium äger för närvarande cirka 15,8 miljoner aktier i Kemira dvs. cirka 10,2 procent av aktierna i Kemira. Carnegie Investment Bank AB, Finland filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen agerar som huvudarrangörer vid Aktieförsäljningen.

Solidium använder medlen från Aktieförsäljningen huvudsakligen till generella finansieringsbehov.

Solidium har för avsikt att offentliggöra Aktieförsäljningens slutresultat preliminärt 1.3.2023. Solidium har med vissa sedvanliga undantag förbundit sig till att inte avyttra aktier i Kemira till marknaden under 90 dagar.


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,8 miljarder euro.


Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Reima Rytsölä, Solidium Oy, tel. +358 50 048 2691


Viktigt meddelande

DETTA MEDDELANDE HAR ENDAST UPPGJORTS FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH SKALL INTE ANSES UTGÖRA ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA SIG FÖR, ELLER NÅGON BEGÄRAN OM ETT ERBJUDANDE ATT KÖPA, SÄLJA, UTFÄRDA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, BEGÄRAN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT GÄLLANDE VÄRDEPAPPERSLAGAR I SÅDAN JURISDIKTION.

DETTA MEDDELANDE ÄR ENDAST AVSETT ATT SPRIDAS OCH RIKTAS TILL ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I STORBRITANNIEN ENLIGT DEFINITIONEN I ARTIKEL 2(E) I FÖRORDNING (EU) 2017/1129, SOM DET UTTRYCKS I NATIONELL LAGSTIFTNING I STORBRITTANIEN PÅ GRUND AV BRITTISKA LAGEN THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (A) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR OM INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19(5) AV BRITTISKA LAGEN THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FSMO"), I DESS ÄNDRADE LYDELSE; (B) KAPITALSTARKA PERSONER BESKRIVNA I ARTIKEL 49(2) (A) TILL (D) I FSMO; ELLER (C) ANDRA PERSONER TILL VILKA DE LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVSIAS HÄREFTER TILL ”RELEVANTA PERSONER”). INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA MEDDELANDE AVSER KOMMER ENDAST VARA TILLGÄNGLING FÖR RELEVANTA PERSONER OCH KOMMER ENDAST ATT TILLÄMPAS I FÖRHÅLLANDE TILL RELEVANTA PERSONER. ANDRA ÄN RELEVANTA PERSONER SKA INTE AGERA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA MEDDELANDE ELLER DESS INNEHÅLL.

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, DELSTATER I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA). DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER TILL USA. DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR HAR INTE VARIT OCH KOMMER INTE ATT BLI FÖRMÅL FÖR REGISTRERING ENLIGT DEN AMERIKANSKA LAGEN SECURITIES ACT 1933, INKLUSIVE ÄNDRINGAR DÄRAV, OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, MED UNDANTAG FÖR TILLÄMPLIGA UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV. DETTA UTGÖR INTE NÅGOT PUBLIKT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.

VARJE INVESTERINGSBESLUT AVSEENDE FÖRVÄRV AV AKTIER I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN FÅR GÖRAS ENDAST PÅ GRUNDVAL AV ALLMÄNT TILLGÄNGLIG INFORMATION SOM INTE HAR OBEROENDE VERIFIERATS AV HUVUDARRANGÖRERNA ELLER SÄLJAREN. VARKEN DETTA MEDDELANDE ELLER NÅGON KOPIA DÄRAV FÅR TAS, ÖVERFÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I ELLER TILL NÅGOT ANNAT LAND I VILKET ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. ÖVERTRÄDELSE AV DENNA RESTRIKTION KAN UTGÖRA ETT BROTT MOT VÄRDEPAPPERSLAGARNA I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.

DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE OCH ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN I VISSA JURISDIKTIONER VARA BEGRÄNSAD AV LAG. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV HUVUDARRANGÖRERNA, DESS NÄRSTÅENDE ELLER NÅGON ANNAN PERSON VILKEN SKULLE MÖJLIGGÖRA ETT ERBJUDANDE AV DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE, ELLER ANNAT ERBJUDANDE ELLER OFFENTLIGT MATERIAL OM DE VÄRDEPAPPER SOM AVSES HÄR, I NÅGON JURISDIKTION DÄR BEHÖRIGHET FÖR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL ERFORDRAS. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA MEDDELANDE KOMMER AV HUVUDARRANGÖRERNA AVKRÄVAS ATT INFORMERA SIG OM OCH IAKTTA SÅDANA EVENTUELLA RESTRIKTIONER.

HUVUDARRANGÖRERNA AGERAR EXKLUSIVT FÖR SÄLJARENS RÄKNING OCH INGEN ANNAN PERSON I SAMBAND MED AKTIEFÖRSÄLJNINGEN. HUVUDARRANGÖRERNA KOMMER INTE ATT BETRAKTA NÅGON ANNAN PERSON (OAVSETT OM DENNE ÄR MOTTAGARE AV DETTA MEDDELANDE ELLER INTE) SOM SIN KUND I SAMBAND MED DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING OCH KAN INTE GÖRAS ANSVARIG MOT NÅGON ANNAN ÄN SÄLJAREN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL DERAS KUNDER ELLER FÖR RÅDGIVNING I AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ELLER NÅGON TRANSAKTION, ARRANGEMANG ELLER ANNAN FRÅGA SOM DETTA MEDDELANDE REFERERAR TILL. HUVUDARRANGÖRERNA FÅR DELTA I DENNA AKTIEFÖRSÄLJNING FÖR EGEN RÄKNING.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Orkuveita Reykjavíkur | Green Bond Auction December 125.12.2023 18:17:17 CET | Press release

Reykjavík Energy (Orkuveita Reykjavíkur; OR) is holding a bond auction on Tuesday, December 12th, 2023. Bonds in the green bond classes OR020934 GB, OR180255 GB and OR161126 GB will be offered for sale. OR161126 GB bears non-indexed interests with an interest payment arrangement and bears 7.0% interest, payable four times a year until the final maturity on November 16, 2026. Previously, bonds with a nominal value of 720 million have been issued in the class. OR020934 GB bears fixed indexed interests and pays equal payments every six months with a final maturity date of September 2, 2034. Previously, bonds with a nominal value of ISK 21,127 million have been issued in the class. OR0180255 GB bears fixed indexed interest and pays equal payments every six months with a final maturity date of February 18, 2055. Previously, bonds with a nominal value of ISK 27,281 million have been issued in the class. Fossar Investment Bank hf. oversees the issuance and sale of the bonds as well as their a

Wereldhave acquires shopping center Polderplein in Hoofddorp, the Netherlands, and enters growth phase of its LifeCentral strategy5.12.2023 17:40:00 CET | Press release

Wereldhave has reached agreement with DELA Vastgoed B.V. (‘DELA’) regarding the acquisition of shopping center Polderplein and its parking garage in Hoofddorp (The Netherlands), with a total gross lettable area of c17,000 m² (excluding parking). The acquisition perfectly fits within Wereldhave’s strategy and acquisition criteria such as location, value creation opportunities and synergies with the recently delivered Full Service Center Vier Meren. Combined, Vier Meren and Polderplein will create one dominant Full Service Center in the best location of the city, with 49,100 m2 lettable area and 105 shops, with Wereldhave as sole owner. The total purchase price amounts to € 74m (€ 82m including transaction costs), reflecting a net initial yield of 7.6%. As the transaction is 70% equity financed, the loan-to-value will improve by c30bps. Matthijs Storm, CEO of Wereldhave commented: “This acquisition marks the start of the growth phase of Wereldhave’s LifeCentral strategy and completes a b

Kvika banki hf.: Result of subordinated bond offering5.12.2023 17:39:25 CET | Press release

Kvika has today concluded an offering of Tier-2 subordinated bonds in a new series, KVIKA 34 1211 T2i. Total demand amounted to ISK 4,820 million. The subordinated bonds were sold at par for an amount of ISK 2,000 million, where total issuance in the series is limited to ISK 4,000 million. The subordinated bonds are index linked and have an annual coupon of 6.25%. The maturity of the bonds is 11 December 2034 and are callable by the issuer at the interest payment date of 11 December 2029 and on every subsequent interest payment date. The subordinated bonds will be issued under Kvika’s EMTN programme and listed on Nasdaq Iceland. For further information please contact Kvika‘s investor relations at ir@kvika.is

Zoom named a Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for UCaaS, Worldwide5.12.2023 17:31:56 CET | Press release

Zoom Celebrates its Fourth Consecutive Time in the Leaders Quadrant SAN JOSE, Calif., Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), today announced that analyst firm Gartner has named Zoom a Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Unified Communications as a Service (UCaaS), Worldwide for the fourth time in a row. The UCaaS report evaluated 11 companies in the unified communications space, and Zoom has been recognized as a Leader in this space for its UCaaS offerings. Zoom includes enterprise-grade solutions like Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Contact Center, and Zoom AI Companion. “We are excited to be named a Leader in the Gartner Magic Quadrant for UCaaS for the fourth consecutive year which we feel is a result of our ongoing commitment to offer an exceptional UCaaS experience," said Graeme Geddes, Chief Growth Officer at Zoom. “As we continue to innovate and evolve our platform, we remain true to solving real customer probl

Innofactor Plc: Share Repurchase 5.12.20235.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 5.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 5.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 5.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,600SharesAverage price/ share 1.1465EURTotal cost 5,273.90EURInnofactor Plc now holds a total of 571 129 sharesincluding the shares repurchased on 5.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment Innofactor_5.12_trades