Statens vegvesen

Fire vil drifte og vedlikeholde riksvegene i Ofoten

Del
Fire entreprenører ønsker å holde riksvegene i Ofoten trygge og framkommelige fram til 2028. Statens vegvesen stiller krav til miljø og klimautslipp.
Hålogalandsbrua inngår i den nye riksvegkontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland, Statens vegvesen.
Hålogalandsbrua inngår i den nye riksvegkontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland, Statens vegvesen.

Kontrakten med Statens vegvesen omfatter 314 kilometer veg, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveger. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua. Vegene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Fra by til fjelloverganger

Riksvegene i Ofoten er godt trafikkerte veger i nordnorsk målestokk, med en høy andel tungtrafikk.

– Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Vi er godt fornøyde med konkurransen, sier byggeleder Renate Dahlmo i Statens vegvesen.

Entreprenøren som inngår Ofoten-kontrakten har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av vegene.

Disse har levert tilbud

Tilbyder

Tilbudssum i kr ekskl mva.

Svevia Norge AS

 477 411 880,-

Presis Vegdrift AS

 491 137 845,-

Veidekke Industri AS

 500 637 761,-

Mesta AS

 533 017 393,-

Statens vegvesen skal nå gjennomføre grundig kontrollregning og kvalitetssikring av tilbudene.

I løpet av noen uker blir det klart hvem som tildeles kontrakten. Kontraktsignering skjer etter karensfristens utløp.

Vegvesenet stiller miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren som får ansvaret for riksvegene i Ofoten må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen. Statens vegvesen oppfordrer til re-foliering av skilt, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Kontrakten er femårig, med oppstart 1. september 2023. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Hålogalandsbrua inngår i den nye riksvegkontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland, Statens vegvesen.
Hålogalandsbrua inngår i den nye riksvegkontrakten i Ofoten for perioden 2023-2028. Foto: Thomas Rolland, Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom