Statens vegvesen

Nytt trafikktryggingsprosjekt på rv. 7 i Hallingdal

Del
Betre sikt og slakare sideterreng skal gjere det tryggare å vere trafikant på rv. 7 forbi Rotneim i Hallingdal.
Rv. 7 ved Rotneim før og etter skogrydding. Foto: Statens vegvesen
Rv. 7 ved Rotneim før og etter skogrydding. Foto: Statens vegvesen

Strekninga som skal sikrast dei neste månadane er to kilometer lang, og er ei fortsetting av satsinga på utbetring av delar av rv. 7 som har hatt mange trafikkulykker.

Betre sikt

Det er inngått avtalar med grunneigarane og starta skogrydding innafor vegen si sikkerheitssone, som er seks meter ut til kvar side.

– Dette er ei strekning med mange viltpåkøyrslar. Med betre sikt, vil trafikantane oppdage dyr tidlegare. Da får dei betre tid til å bremse ned og kan hindre kollisjon, forklarar byggeleiar Bjørn Kristian Bråten i Statens vegvesen.

Hindrar bråstopp

Når trea er borte, blir også stubbane fjerna. Det same blir bergknausar og steinar, som til liks med tre og stubbar kan føre til ein bråstopp for køyretøy som køyrer av vegen.

Djupneanalysar av dødsulykker i vegtrafikken i Noreg for perioden 2012-2021, viser at forhold knytt til veg og vegmiljø er vurdert til å vere medverkande faktor til graden av alvor ved 29 prosent av dødsulykkene i perioden.

– Det skal ikkje vere dødsstraff for å gjere feil i trafikken. Når vi fjernar element langs vegen som gir bråstopp og slakkar ut sideterrenget, blir det tryggare for trafikantane, seier byggeleiaren.

Trafikktryggingssatsing på rv. 7

Det har vore gjennomført liknande trafikktryggingstiltak på fleire strekningar av rv. 7 i Hallingdal sidan 2021:

  • Gol-Trillhus
  • Svenkerud-Gol
  • Gulsvik-Flå

– Når vi er ferdige forbi Rotneim, ønskjer vi å prioritere trafikktryggingstiltak på rv. 7 vidare nordover mot Torpo. Når det blir, kjem an på løyvingane våre, seier Bjørn Kristian Bråten i Statens vegvesen.

Ferdig til sommarferien

Sikringa av rv. 7 forbi Rotneim skal vere ferdig til sommarferien. Når skogryddinga er ferdig, kan det blir ein pause i arbeida fram til snøen forsvinn. I samband med sprenging kan vegen bli stengd i korte periodar.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Rv. 7 ved Rotneim før og etter skogrydding. Foto: Statens vegvesen
Rv. 7 ved Rotneim før og etter skogrydding. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom