Statens vegvesen

No bygger Statens vegvesen nytt kollektivt knutepunkt ved Nordhordlandsbrua

Del
Statens vegvesen startar no bygginga av nytt kollektivt knutepunkt og ny innfartsparkering like nord for Nordhordlandsbrua.
Dagens parkeringsplass er midt i biletet, like ved rundkøyringa. Ny parkeringsplass blir rett sør for denne. Foto: 1881.no
Dagens parkeringsplass er midt i biletet, like ved rundkøyringa. Ny parkeringsplass blir rett sør for denne. Foto: 1881.no

Planlagd byggestart er i mars, og det nye anlegget skal etter planen vera ferdig innan desember 2024.

Ni leverte tilbod

Heile ni entreprenørar leverte tilbod på oppdraget. Summane er no kontrollrekna. Alle tilbodssummane er utan moms.

Tilbydar: Tilbodssum ekskl. mva:
HGT AS frå Kokstad 48.319.007,60
Vestafjell AS frå Nesttun  50.598.471,70
Romarheim AS frå Alversund 51.452.726,63
Fyllingen Maskin AS frå Kokstad 54.062.460,44
Magne Hope A/S Entreprenørforretning frå Mongstad 57.471.858,20
Fosse Maskin & transport AS frå Vik i Sogn 58.887.112,18
Vassbakk & Stol AS frå Kopervik 59.778.678,11
Mesta AS 61.866.404,40
Sartor & Drange AS frå Rådal 61.993.977,00

Kokstad-firmaet HGT AS (Halvorsen Grave & Transportservice) har det lågaste tilbodet, og er innstilt til å få kontrakten som blir signert etter karensfristens utløp.

Terminalen vert bygd der dagens parkeringsplass er.

Trygg og forsvarleg arbeidsperiode for alle

– I heile anleggsperioden på eitt år og ni månader må vi derfor stenga dagens parkeringsplass, seier byggeleiar Henrik Knarvik i Statens vegvesen.

Statens vegvesen oppfordrar trafikantane til å finna andre parkeringsplassar, til dømes innfartsparkeringane i Knarvik, ved Hagelsundbrua eller i Vågsbotn.

– Vi beklagar dette, og vi har forståing at det kan skapa utfordringar for trafikantane. Men det er dette som er mogleg å få til når vi skal ha ein anleggsperiode som er trygg og forsvarleg ikkje berre for trafikantane, men også for dei som skal arbeida, seier Knarvik.

Eit framtidsretta knutepunkt

I tillegg vil vi minna om at det nye anlegget vil gjera det betre for trafikantane på sikt. Eit nytt, stort og framtidsretta knutepunkt vil vera ei klar forbetring samanlikna med dagens løysing som er to-tre busstopp, presiserer han.

– Det nye knutepunktet vil få parkering like ved, med 80 parkeringsplassar som i dag, legg Knarvik til.

I samband med prosjektet skal Statens vegvesen erstatta dagens kulvert under fylkesveg 564 med ein ny som blir bygd etter dagens standard. Dette sikrar framleis gode tilhøve for gåande og syklande i området.

Trafikken på E39 vil bli minimalt påverka av arbeidet, medan vi vil etablera ein mellombels omkøyringsveg for fylkesveg 564.

Nytt kollektivt knutepunkt og ny innfartsparkering er ein del av Nordhordlandspakken.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dagens parkeringsplass er midt i biletet, like ved rundkøyringa. Ny parkeringsplass blir rett sør for denne. Foto: 1881.no
Dagens parkeringsplass er midt i biletet, like ved rundkøyringa. Ny parkeringsplass blir rett sør for denne. Foto: 1881.no
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom