Stendi

Fornøyde beboere i Stendis boliger

Del
Årets bruker- og oppdragsgiverundersøkelser viser at beboerne i Stendis boliger for heldøgns omsorg, og deres oppdragsgivere i kommunene gjennomgående er godt fornøyde med tilbudet de får.
Resultatet  av brukerundersøkelsen viser at 89 % sier at de alt i alt har det bra, og når man i tillegg tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet hele 97 %.
Resultatet av brukerundersøkelsen viser at 89 % sier at de alt i alt har det bra, og når man i tillegg tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet hele 97 %.

Hvert år gjennomfører Stendis avdeling for fag og kvalitet spørreundersøkelser blant alle beboere/brukere og kommunene som er oppdragsgivere for tilbudet om heldøgns omsorg. Målet med kundeundersøkelsene er å løfte brukertilfredsheten og kvaliteten på tjenestene, basert på brukernes og oppdragsgivernes tilbakemeldinger.

Stendi drifter 108 boliger med heldøgns omsorg for voksne beboere over hele landet, som i brukerundersøkelsene er delt i to hovedgrupper;

  • Voksne beboere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser
  • Voksne beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

Beboere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser
70 beboere (64 %) med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser har gjennomført undersøkelsen, 14 % uten bistand. Fordi beboerne innen heldøgns omsorg har ulike utfordringer kan undersøkelsen derfor gjennomføres digitalt eller på papir, alene eller med bistand fra en person de er trygge på, eller som en samtale mellom beboer og en i personalgruppen. Ca. halvparten av respondentene bor i enetiltak, halvparten i bofellesskap.

Resultatet viser at 89 % sier at de alt i alt har det bra, og når man i tillegg tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet hele 97 %.

Resultat alle spørsmål til beboere med funksjonshemming/autismespekterforstyrrelser

Tema

Fornøyd*

Spørsmål

Fornøyd*

Trygghet

99 / 84 %

Trygg der jeg bor

97 / 81 %

Trygg på personalet

100 / 81 %

Får hjelp når det trengs

99 / 88 %

Imøtekommenhet

96 / 83 %

Blir møtt med omsorg

96 / 83 %

Samarbeid og brukermedvirkning

92 / 80 %

Får bestemme i egen hverdag

96 / 83 %

Får være med når det legges planer 

88 / 77 %

Aktivitet

94 / 81 %

Har tilbud om aktiviteter jeg liker

96 / 79 %

Får hjelp til å delta på aktiviteter

88 / 84 %

Sosialt nettverk

95 / 78 %

Har noen å være sammen med

93 / 78 %

Får hjelp med det sosiale

95 / 79 %

Kvalitet på tjenesten

95 / 86 %

Fungerer bedre i hverdagen

94 / 83 %

Har det bra der jeg bor – alt i alt

97 / 89 %


*Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.

Resultatene viser at beboerne i denne gruppen gjennomgående er svært godt fornøyde. Det er noe lavere grad av fornøydhet når det gjelder hjelp til å delta på aktiviteter og deltakelse når det legges planer. I oppfølgingen av undersøkelsen vil det bli jobber videre med disse områdene.

Fag- og kvalitetsutvikler Anette Jaeger Arnesen har hovedansvaret for gjennomføringen av de årlige brukerundersøkelsene i Stendi.

- Slike undersøkelser gir oss først og fremst en indikasjon på hva beboerne er mest og minst fornøyde med. Vi er bevisste på at selv om andelen gode tilbakemeldinger er høy betyr ikke det at alle beboerne alltid er fornøyde. Vi må også ta med i vurderingen at noen av de minst fornøyde beboerne kanskje ikke ønsker å delta i undersøkelsen. Uansett girundersøkelsenoss nyttige tilbakemeldinger når vi ser tendenser i en retning, utvikling over tid, eller forskjeller mellom regioner.

Hun fremhever også de mange konstruktive tilbakemeldingene som kommer inn via de åpne kommentarfeltene i undersøkelsene.

- Her får vi ofte gode forslag til aktiviteter eller andre ønsker beboerne har, en klapp på skulderen til personalets innsats, og ikke minst noe å tenke på når beboernes innerste følelser deles. Vi jobber i deres hjem og private sfære, og det er viktig å bli minnet på. Å snakke sammen om dette i personalgruppene, og sammen med beboerne, er en god og konstruktiv øvelse for å sikre god kvalitet i tjenestene vi utfører, sier Anette Jaeger Arnesen.

Beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens
82 beboere (59 %) innen området psykisk omsorg, rus og demens har gjennomført årets undersøkelse. Ca. 65 % fikk hjelp til å bevare undersøkelsen. Resultatet viser at 73 % sier at de alt i alt har det bra der de bor, og når man tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet 89 %.

Tabell 2: Alle spørsmål til beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

Tema

Fornøyd*

Spørsmål

Fornøyd*

Trygghet

90/71 %

Jeg føler meg trygg der jeg bor

85/ 68 %

Jeg føler meg trygg på personalet

92/69 %

Jeg får hjelp av personalet når jeg trenger det

94/74 %

Imøtekommenhet

91/67 %

Personalet møter meg med omsorg

91/67 %

Samarbeid og bruker-medvirkning

85/67 %

Jeg forstår hva personalet sier

95/77 %

Jeg får være med å bestemme i hverdagen

82/69 %

Får være med når det legges planer som angår meg

79/53 %

Aktivitet

74/56 %

Har tilbud om aktiviteter jeg liker

74/56 %

Personalet hjelper og motiverer meg til å delta

70/55 %

Sosialt nettverk

77/54 %

Har noen å være sammen med når jeg ønsker det

81/59 %

Fornøyd med det sosiale

73/49 %

Kvalitet på tjenesten

79/58 %

Kjent med mine mål for tiden i Stendi

63/45 %

Hjelpen jeg får bidrar til å komme nærmere mine mål

77/55 %

Alt i alt har jeg det bra der jeg bor

89/73 %


*Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.

Stendis voksne beboere med psykiske utfordringer, herunder også rus og demens, er gjennomgående fornøyde. Områdene avdelingene særlig skal følge opp fremover, på bakgrunn av disse resultatene, er aktiviteter og sosialt samvær.

89 % av oppdragsgivere er fornøyde med Stendi som leverandør

Undersøkelsen til oppdragsgivere er sendt til 147 medarbeidere i kommuner Stendi leverer tjenester til, innen heldøgns omsorg. 55 personer(37 %) har gjennomført undersøkelsen.

Resultatene viser at oppdragsgiverne gjennomgående er svært godt fornøyde – 89 % er alt i alt fornøyde, ognår man tar med de som har svart «stemmer i noen grad» på spørsmålet er andelen 100 %.

Tabell 3: Samlet vurdering oppdragsgivere heldøgns omsorg

Tema

Fornøyd*

Ivaretakelse av beboeren
(helse, aktivitet, sosialt nettverk og individuell målsetting)

98 / 80 %

Imøtekommenhet

99 / 92 %

Samarbeid og brukermedvirkning

97 / 81 %

Kvalitet på tjeneste

98 / 86 %

*Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.

- Vi er svært fornøyde med resultatene fra våre oppdragsgivere. Vi setter også stor pris på kommentarene både beboere og oppdragsgivere har gitt oss. Resultatene er gjennomgående gode, men det er alltid noe vi kan ta tak i og jobbe med for å forbedre tjenestene vi leverer ytterligere, sier Stendis administrerende direktør Ingvild Lemme Kristiansen.

- Som et resultat av tilbakemeldingene fra våre oppdragsgivere skal vi arbeide med å bli enda bedre på rapportering og dokumentasjon av arbeidet med beboeren.

Kontakter

Bilder

Resultatet  av brukerundersøkelsen viser at 89 % sier at de alt i alt har det bra, og når man i tillegg tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet hele 97 %.
Resultatet av brukerundersøkelsen viser at 89 % sier at de alt i alt har det bra, og når man i tillegg tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet hele 97 %.
Last ned bilde

Om Stendi

Stendi
Stendi
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

http://www.stendi.no

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og leverer et rikt spekter av tjenester innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hjemmebaserte tjenester til stat og kommuner.

Følg pressemeldinger fra Stendi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stendi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stendi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom