Stendi

Fornøyde brukere av Stendis barnevernstjenester

Del
Årets bruker- og oppdragsgiverundersøkelser viser at både beboerne i Stendis barnevernsinstitusjoner og oppdragsgiverne fra Bufetat og kommunene i stor grad er godt fornøyde med de tjenestene som leveres.
Flertaller av barn og unge i barnevernsinstitusjonene til Stendi føler seg trygge og godt ivaretatt der de bor.
Flertaller av barn og unge i barnevernsinstitusjonene til Stendi føler seg trygge og godt ivaretatt der de bor.

Stendi drifter over 70 barnevernsinstitusjoner/tiltak, og tilbyr plasser til stat og kommuner for barn og ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Institusjonene varierer fra enetiltak med et barn, til institusjoner med plass til opptil seks barn.

Hvert år gjennomfører Stendis avdeling for Fag og kvalitet spørreundersøkelser blant barn og unge som bor i institusjonene, og hos oppdragsgiverne (Bufetat og kommuner). Målet med kundeundersøkelsene er å løfte brukertilfredsheten og kvaliteten på tjenestene, basert på brukernes og oppdragsgivernestilbakemeldinger.

Barn og ungdom føler seg trygge og ivaretatt
46 barn og ungdommer (32 % av beboergruppen) har gjennomført den anonyme spørreundersøkelsen, som består av 13 spørsmål innen seksområder; trygghet, imøtekommenhet, samarbeid og brukermedvirkning, aktivitet, sosialt nettverk og helse.

Resultatet viser at 78 % sier at de i svært stor eller stor grad føler seg trygge der de bor nå, og når man tar med de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet 89 %.

Tema

Fornøyd*

Spørsmål

Fornøyd*

Trygghet

90/79 %

Trygg der jeg bor nå

89/78 %

Trygg på de voksne der jeg bor nå

91/80 %

Imøtekommenhet

87/76 %

De voksne der jeg bor nå bryr seg om meg

87/76 %

Samarbeid og brukermedvirkning

91/73 %

Jeg får være med å bestemme i hverdagen

91/72 %

De voksne hører på mine meninger

89/67 %

Jeg får være med når det lages planer som angår meg

91/80 %

Aktivitet

92/81 %

Jeg har tilbud om fritidsaktiviteter

91/76 %

Jeg går på skole eller har et dagtilbud

91/84 %

De voksne hjelper meg til å delta på aktiviteter

93/82 %

Sosialt

84/65 %

Jeg føler meg ikke ensom her jeg bor nå

81/61 %

Jeg har noen å være sammen med når jeg ønsker

87/70 %

Helse

94/83 %

Jeg får oppfølging av de voksne når det gjelder helse

94/83 %

Samlet vurdering

Alt i alt har jeg det ok der jeg bor nå

80/63 %

* Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Det første tallet viser andel svar for stemmer i svært stor, stor eller noen grad samlet, det andre tallet viser andel svar på stemmer i svært stor eller stor grad.

- Vi er veldig glade for at resultatene er så gode. Tatt i betraktning at mange av barna og ungdommene som svarer har det vanskelig og er sårbare, er det fint å se at så mange svarer at de føler seg trygge, og at aktiviteter og helse blir godt ivaretatt. Samtidig er vi bevisste på at en del av beboerne ikke har ønsket å svare på undersøkelsen, og at det alltid er rom for forbedring, sier Stendis administrerende direktør Ingvild Lemme Kristiansen.

93 % av oppdragsgiverne innen barnevern er i stor grad fornøyde
Oppdragsgiverundersøkelsen innen barnevern er besvart av 55 medarbeidere i Bufetat og landets kommuner som bruker Stendis tjenester innen barnevern. Respondentene har besvart åtte spørsmål innen områdene ivaretakelse av beboeren, samarbeid og imøtekommenhet.

Når man summerer andel svar på stemmer i svært stor, stor eller noen grad er Stendis oppdragsgivere 100 % fornøyde på tre av fire områder:

Tema

Fornøyd

Ivaretakelse av beboeren

100 / 90 %

Samarbeid

98 / 86 %

Imøtekommenhet

100 / 96 %

Kvalitet på tjenesten

100 / 93 %

 

Tallene til høyre inkluderer andelen som har svart at det stemmer i svært stor eller stor grad, tallet til venstre inkluderer også de som har svart at det stemmer i noen grad.

Inspirasjon til forbedringstiltak
- Til tross for veldig fine tall, gir resultatene og kommentarene i fritekst alltid innspill til områder der vi kan bli bedre, sier Kristiansen.

Basert på undersøkelsen skal Stendi arbeide målrettet til tiltak innen områdene stabilt personale, brukermedvirkning og barnas/ungdommenes sosiale nettverk utenfor boligen det kommende året.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Flertaller av barn og unge i barnevernsinstitusjonene til Stendi føler seg trygge og godt ivaretatt der de bor.
Flertaller av barn og unge i barnevernsinstitusjonene til Stendi føler seg trygge og godt ivaretatt der de bor.
Last ned bilde

Om Stendi

Stendi
Stendi
Lilleakerveien 2A
0283 Oslo

http://www.stendi.no

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og leverer et rikt spekter av tjenester innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hjemmebaserte tjenester til stat og kommuner.

Følg pressemeldinger fra Stendi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stendi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stendi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom