Avinor

Anbefaler lengre rullebane, men utsatt åpning

Del
Avinor er i en samspillsfase med entreprenøren, AF Gruppen, om bygging av den nye flyplassen i Mo i Rana. Forhandlingene er i en avgjørende fase. Vi konstaterer nå at det ikke vil være mulig å utvide rullebanen fra 2.200 meter til 2.400 meter innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Avinor anbefaler imidlertid at det bygges lang rullebane. Samtidig innser vi at åpningen av den nye lufthavnen for ordinær drift trolig må skyves til våren 2027.
Nye Mo i Rana lufthavn bygges i Fagerlia i Rana kommune.
Nye Mo i Rana lufthavn bygges i Fagerlia i Rana kommune.

 Avinor fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet å avklare om det er mulig å realisere en rullbaneforlengelse, fra 2.200 meter til 2.400 meter, innenfor den rammen som er bevilget for prosjektet. Vi innser nå at det ikke er rom for rullebaneutvidelsen innenfor den kostnadsrammen som er vedtatt. Men vi anbefaler likevel at det bygges en lang rullebane, og har innledet er dialog med Samferdselsdepartementet om dette, sier konserndirektør bærekraft, konsept- og infrastrukturutvikling, Thorgeir Landevaag.

Anbefaler statlig bevilgning

Avinors faglige anbefaling er at det bør bygges en flyplass med en rullebanelengde på 2.400 meter, samt sikkerhetsområder, for å få størst mulig effekt og regularitet ut av den nye flyplassen. Kostnaden for å utvide rullebanen fra 2.200 til 2.400 meter vil være inntil 150 mill. kr og må dekkes av staten dersom den skal realiseres.

 Det er Avinors anbefaling at spørsmålet om rullebanelengde avklares før oppstart av bygging. Når entreprenøren vet hvor lang rullebane som skal bygges, vil det være lettere å finne den optimale og mest kostnadseffektive måten å bygge den på, sier Landevaag.

Skyver på oppstartstidspunktet

Avinor har gjennom hele optimaliseringsprosessen vært opptatt av raskest mulig fremdrift i byggeprosjektet. Da Stortinget vedtok å bygge ny flyplass i Mo i Rana, ble det uttrykt en ambisjon om å ha flyplassen ferdigstilt i siste del av 2025. Gjennom den siste delen av planarbeidet, de forberedende anleggsarbeidene og optimaliseringsfasen vi er inne i, innser vi at det ikke vil være mulig å ha utbyggingsprosjektet ferdig før mot slutten av 2026.

Det er behov for fire barmark- og sommerperioder for hovedarbeidene. Ferdigstillelse i 2026 forutsetter at hovedarbeidene kan starte sommeren 2023.

 En ny flyplass har behov for en prøvedriftsfase før den kan tas i kommersiell bruk. Vi planlegger derfor ut ifra at lufthavnen kan ha sin offisielle åpning våren 2027. Det er en lei erkjennelse at flyplassen ikke ser ut til å kunne ha ordinær, kommersiell drift tidligere. Vi har all mulig interesse av å ha flyplassen i drift så raskt som mulig. Vi deler hele helgelandregionens utålmodighet. Vi håper selvsagt å kunne komme i gang med driften allerede i 2026. Men dersom byggearbeidene er ferdig i siste del av 2026, vil det være mest forsvarlig å bruke vinteren til prøvedrift og starte ordinær drift våren 2027, avslutter Landevaag.

De forberedende arbeidene på flyplassområdet er godt i gang og holder god fremdrift.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Nye Mo i Rana lufthavn bygges i Fagerlia i Rana kommune.
Nye Mo i Rana lufthavn bygges i Fagerlia i Rana kommune.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye