Kulturtanken

DKS-LAB går inn i sitt tredje år

Del
15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.
Beskyttet: DKS-LAB går inn i sitt tredje år
15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

Kunstner Lexie Owen og elever i Oslo tester prosjektet "The Mall Users Research Association" i 2022. Foto: Sakib Saboor/ Fotogalleriet og Oslo Kunstforening
Beskyttet: DKS-LAB går inn i sitt tredje år 15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet. Kunstner Lexie Owen og elever i Oslo tester prosjektet "The Mall Users Research Association" i 2022. Foto: Sakib Saboor/ Fotogalleriet og Oslo Kunstforening

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, hvor utøvere innen det visuelle kunstfeltet får anledning til å utvikle sine individuelle prosjekter gjennom et faglig kollegium, kurs og praktisk erfaring med skolebesøk.

Ordningen er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken som skal legge til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen. Prosjektet har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23.  

Bedre kunstmøter og mer kompetanse

Et overordnet mål for ordningen er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. I tillegg skal DKS-LAB bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet.  

I 2022 ble ordningen utvidet med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge.  Disse videreføres i 2023.

– Dette er tredje året med DKS-lab som nasjonalt initiativ, og mye tyder på at den har en fremtid som permanent ordning. Det er imponerende å se hvor mye våre samarbeidspartnere - både institusjoner, fylker og kommuner - har fått til med dette, sier Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken.

 – Ved årets slutt vil rundt regnet 150 kunstnere, kunsthåndverkere, designere, arkitekter og kritikere ha vært innom en lab. Nå skal vi bruke 2023 til å analysere hvordan det har virket inn i DKS-ordningen, og hvordan vi best rigger utviklingsarbeidet videre.

Årets samarbeidspartnere

Vertsinstitusjoner

Pikene på broen, Nordnorsk kunstnersenter, Kunsthall Trondheim, Møre og Romsdal Kunstsenter, Kunstbanken, Oppland kunstsenter, Bærum Kunsthall, Fotogalleriet, Oslo kunstforening, Telemark Kunstsenter, Vestfold Kunstsenter, Rogaland Kunstsenter, Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, BomuldsfabrikkenROM for kunst og arkitektur (DKS-LAB design & arkitektur) og Henie Onstad Kunstsenter (DKS-LAB for kritikere).

Regionale samarbeidspartnere

Fylker: Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Viken, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Rogaland og Agder.

Kommuner: Bærum, Tromsø, Stavanger, Trondheim og Lørenskog.

For henvendelser eller spørsmål om ordningen ta kontakt med Kyrre Bjørkås, fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken: kbj@kulturtanken.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Beskyttet: DKS-LAB går inn i sitt tredje år
15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet.

Kunstner Lexie Owen og elever i Oslo tester prosjektet "The Mall Users Research Association" i 2022. Foto: Sakib Saboor/ Fotogalleriet og Oslo Kunstforening
Beskyttet: DKS-LAB går inn i sitt tredje år 15. februar 2023 åpner utlysingene til faglige utviklingsplattformer på 15 kunstinstitusjoner over hele landet. Kunstner Lexie Owen og elever i Oslo tester prosjektet "The Mall Users Research Association" i 2022. Foto: Sakib Saboor/ Fotogalleriet og Oslo Kunstforening
Last ned bilde
Logoplakat for DKS-LAB 2023
Logoplakat for DKS-LAB 2023
Last ned bilde

Lenker

Om Kulturtanken

Kulturtanken
Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
0401 Oslo

22 02 59 00http://www.kulturtanken.no/
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye