Direktoratet for byggkvalitet

Produsentene av behandlet trekledning leverer det de lover

Del
Tidligere tilsyn har vist at enkelte typer trekledning har vært solgt med feil produktmerking. Nå er materialene testet, og den endelige tilsynsrapporten er klar.
DiBK har avsluttet tilsynet med behandlet trekledning, og berømmer samarbeidet med foretakene. Foto: Dieter Hawlan/Mostphotos
DiBK har avsluttet tilsynet med behandlet trekledning, og berømmer samarbeidet med foretakene. Foto: Dieter Hawlan/Mostphotos

Brannsikkerhet i bygg er et grunnleggende hensyn i regelverket. I 2021 og 2022 undersøkte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om behandlet trekledning til utvendig bruk hadde tilfredsstillende produktdokumentasjon. Direktoratet avdekket at enkelte produsenter deklarerte produktene i feil kategori.

I det videre tilsynsarbeidet ble det også utført branntester av trekledningene. Nå er den endelige rapporten Tilsyn med behandlet trekledning til utvendig bruk 2021-2022, klar.

Laget veiledning til produsentene

Resultatene fra tilsynet viste at mange av de kontrollerte foretakene ikke kunne legge fram korrekt dokumentasjon etter den første henvendelsen fra DiBK. De trengte veiledning for hvordan de skulle utarbeide ytelseserklæring og CE-merke til behandlet trekledning.

– Omsetning av byggevarer reguleres av byggevareforordningen og baserer seg på felleseuropeiske standarder. For å hjelpe foretakene har vi laget en veiledning i hvordan produktdokumentasjon skal utarbeides. Det har vært et nyttig arbeid både for oss og foretakene, sier Hanne Kofstadmoen, assisterende direktør i DiBK.

Branntestet trekledning

Kledninger fra 51 produsenter og distributører var med i tilsynet og 249 produkter ble kontrollert.
Regelverket stiller krav om at produsenten skal ha produksjonskontroll i fabrikk. I tillegg skal et prøvningslaboratorium, altså en tredjepart, fastsette produktets ytelser.

Etter tilsynet med produktdokumentasjonen valgte direktoratet å ta flere av trekledningene videre til branntesting. Testene ble gjennomført i Sverige av det uavhengige tekniske kontrollorganet RISE Research Institute of Sweden.

– Tilsynet og testene vi utførte viste at enkelte produsenter av behandlet trekledning deklarerte kledningen feil. Dette handler om brannsikkerhet i boliger og bygninger. Tilsyn er viktig for å sikre at byggevarene brukes på en måte som gir trygge bygninger, sier Kofstadmoen.

Berømmer foretakene

Det er produsenter, importør og distributør av byggevarer som er forpliktet til å sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon, før varen omsettes på det norske markedet.

– Dialogen med foretakene har vært svært god, og vi vil berømme dem for at feilene ble rettet raskt. Alle byggevarene som var del av tilsynet har nå tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder CE-merke, ytelseserklæring og bruksanvisning, avslutter Kofstadmoen.

Nøkkelord

Kontakter

Anne Bente Skaarudkommunikasjonsrådgiver Direktoratet for byggkvalitet

Pressekontakt i Direktoratet for byggkvalitet

Tel:402 00 197abs@dibk.no

Bilder

DiBK har avsluttet tilsynet med behandlet trekledning, og berømmer samarbeidet med foretakene. Foto: Dieter Hawlan/Mostphotos
DiBK har avsluttet tilsynet med behandlet trekledning, og berømmer samarbeidet med foretakene. Foto: Dieter Hawlan/Mostphotos
Last ned bilde
Assisterende direktør Hanne Kofstadmoen i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK
Assisterende direktør Hanne Kofstadmoen i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for byggkvalitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for byggkvalitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom