GlobeNewswire by notified

Maha Energy sluter slutgiltigt avtal avseende sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A.

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har slutit ett slutgiltigt avtal med aktieägarna till DBO 2.0 S.A. (”DBO”) avseende den tidigare överenskomna och den 5 december 2022 offentliggjorda sammanslagning av verksamheterna, vilken inkluderar (i) en köpeskilling om maximalt 36 775 410 nyemitterade aktier i Maha som tecknas av DBOs aktieägare,: och (ii) att aktieägarna i DBO överför aktierna i DBO till Maha (”Transaktionen”). Transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll, inklusive en extra bolagsstämma i Maha för att fatta de nödvändiga besluten. Transaktionen beräknas kunna slutföras under första halvåret 2023.

DBO är ett privat upstream olje- och gasbolag med fokus på mogna offshorefält i Brasilien. DBO grundades 2017 och har attraherat Nordsjöinvesterare att investera i brasilianska tillgångar, arbeta med brasilianska partners och tillämpa de mest avancerade teknikerna från Nordsjön för att (1) identifiera ytterligare reserver, (2) utveckla mogna olje- och gasfält, samt (3) att öka utvinningen av olja och gas.

DBO har ett aktieinnehav om 15 procent i 3R Petroleum Offshore S.A. (”3R Offshore”), som i sin tur är operatör för de producerande brasilianska olje- och gasfälten ”Peroá cluster” (100 procent licensandel) och ”Papa Terra cluster” (62,5 procent licensandel) utanför Brasiliens kust. Utöver ovan nämnda tillgångar arbetar BDO löpande med nya affärsutvecklingsmöjligheter, och kommer att inkorporera alla sina tillgångar och insatser i Maha med en ambition om ytterligare tillväxt genom den gemensamma och förstärkta plattformen.

DBOs största investerare och aktieägare är DBO Invest (61,74 procent), Svein Harald Øygard (9,17 procent), AGR AS (9.05 procent), och Tore Myrholt (7,99 procent). De nya aktierna i Maha som emitteras som ersättning till DBO:s aktieägare kommer att omfattas av sedvanligt lock up-åtagande under 12 (tolv) månader från det att Transaktionen har tillträtts.

Transaktionen förstärker Mahas uppbyggnad av en diversifierad portfölj, balanserad mellan mogna olje- och gastillgångar på land och till havs. Transaktionen kommer att öka Mahas bevisade och sannolika reserver (2P-reserver), netto, med cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter och beräknas tillskjuta cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag i nettoproduktion under 2023 med ytterligare potentiell uppsida genom upprampning av produktionen på Papa Terrafältet och en potentiell utbyggnad av Malombefältet. DBOs 1P- och 2P-reserver har för närvarande ett beräknat nettotillgångsvärde om MUSD 86 respektive MUSD 145, vilket ger ett attraktivt ingångspris med P/NAV på omkring 0,39x respektive 0,23x, baserat på publika oberoende reservrapporter.

Oberoende värderingsutlåtande (”fairness opinion”)
Maha har anlitat SpareBank 1 Markets AS (“SB1M”) för att förse aktieägarna i Maha och styrelsen med ett utlåtande (”fairness opinion”) om transaktionens övergripande attraktivitet ur ett finansiellt perspektiv. SB1M slutsats är att Transaktionen är attraktiv för Bolaget, vilket stöder styrelsens beslut att gå vidare och slutföra Transaktionen. Värderingsutlåtandet (”fairness opinion”) är daterat den 5 februari 2023 och bifogas detta pressmeddelande (på engelska).

SB1M noterar att de uppskattade värderingsmultiplarna som impliceras i den föreslagna transaktionen är väsentligt under nuvarande konsensus på marknadsprissättning för Maha och jämförbara bolag på de europeiska och brasilianska kapitalmarknaderna, baserat på en relativ värderingsmetod (riskerat NAV (nettotillgångsvärde)).

Tillgångsöversikt (i vilken DBO har indirekt ägande):

Peroáklustret: Peroá, Cangoa och Malombe
Peroáklustret är beläget i Espírito Santo-bassängen. Cirka 72,4 procent av gasen har utvunnits och de återstående 2P-reservera beräknas innefatta 18,5 miljoner fat oljeekvivalent per årsslutet 2022. Klustret har en 55 kilometer lång gasledning till gasbearbetningsanläggningen Cacimbas (som drivs av Petrobras) och har en obemannad plattform ägd av 3R Offshore med en driftskostnad om cirka 5 USD per fat oljeekvivalent. Peroáklustret omfattar de producerande fälten Peroá och Cangoá samt Malombe-fyndigheten. Malombe ska sammankopplas med Peroáplattformen i framtiden och skulle kunna tillskjuta en uppskattad produktion om 16 000 fat oljeekvivalent (brutto) per dag när produktionen är som störst. Under oktober 2022 var bruttoproduktionen vid Peroáklustret 2 500 fat oljeekvivalent per dag (brutto).

Papa Terraklustret
Papa Terra är ett tjockoljefält beläget på djupt vatten i Campos-bassängen, cirka 100 kilometer utanför Rio de Janeiros kust. Per oktober 2022 hade cirka 2,4 procent av oljan utvunnits och 2P-bruttoreserverna uppskattas uppgå till 166 miljoner fat oljeekvivalent per årsslutet 2022. Det motsvarar en utvinningsfaktor om 11,4 procent, jämfört med ett genomsnitt om 15,6 procent för Campos-bassängen, vilket tyder på ytterligare potential för uppsida utöver 2P-reserverna. Under oktober 2022 var bruttoproduktionen 16 tusen fat oljeekvivalent per dag och produktionen förväntas öka under de kommande åren på grund av en ökad borrningsaktivitet.

Papa Terra upptäcktes 2003 och produktionen inleddes i november 2013. Fältet utvecklas med en FPSO (P-63) och en Tension Leg Wellhead Platform (P-61), som båda ägs pro rata av ägarna till oljefältet, med en kombinerad bearbetningskapacitet om 140 000 fat olja per dag, en injektionskapacitet om 340 000 fat vatten per dag samt en lagringskapacitet på 1,4 miljoner fat samt anslutningspunkter för att ansluta upp till 21 produktionsbrunnar och 11 injektionsbrunnar. För närvarande är 6 produktionsbrunnar och 3 insprutningsbrunnar aktiva och alla system har outnyttjad kapacitet för att genomföra vitaliseringsåtgärder och ombyggnation.

Övrigt
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 12:05 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Clean Motion AB skriver under projektavtal med EU8.12.2023 19:09:01 CET | Pressemelding

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har skrivit under ett projektavtal inom EU Horizon Europe programmet. Projektet GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) har totalt 23 projektpartners och en total budget på 15,1 miljoner Euro varav 12 miljoner Euro är bidrag från EU. Clean Motion har den tredje största budgeten och kommer att tilldelas ett bidrag från EU på 1,3 miljoner Euro fördelat över projektperioden på 42 månader, med start i januari 2024. Clean Motion AB, en ledare inom utvecklingen av hållbara transportlösningar, är stolta över att meddela sitt deltagande i GIANTS-projektet, finansierat av EU inom ramen för Horizon Europe-programmet. Projektets totala budget uppgår till 15,1 miljoner euro där EU står för 12 miljoner euro. Clean Motions totala budget i projektet är 1,9 miljoner euro med EU-finansiering om 1,3 miljoner euro. Inom projektet som löper från januari 2024 och 42 månader framåt kommer vi att samarbeta med 22 andra partners, bland andra Renault

Wolters Kluwer again recognized as a Leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software8.12.2023 17:50:33 CET | Press release

PRESS RELEASE Wolters Kluwer again recognized as a Leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software Wolters Kluwer CCH Tagetik AI-based financial planning solution empowers finance professionals to make faster and better-informed decisions. New York – Dec. 8, 2023 – Wolters Kluwer, a global leader in professional information, software solutions and services, today announced that it has been recognized as a Leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Financial Planning Software. Earlier this month, Wolters Kluwer also received recognition as a Leader in the Gartner Magic Quadrant for Financial Close and Consolidation Software. CCH Tagetik Budgeting, Planning and Forecasting software is Wolters Kluwer’s AI-based, enterprise-wide planning solution, which helps global companies facilitate strategic, financial, and operational planning, including supply chain, workforce, and capital expenses. The solution, which supports customers across vertical industries, is particula

Roche's Kadcyla is the first targeted therapy to show significant overall survival benefit in people with HER2-positive early-stage breast cancer with residual invasive disease after neoadjuvant treatment8.12.2023 17:50:00 CET | Press release

Phase III KATHERINE results reinforce Kadcyla as the standard of care for this population, with more than 82,000 people treated to date1,2Long-term data also showed continued benefit in invasive disease-free survival for adjuvant Kadcyla compared to Herceptin in this study2These data will be presented as an oral presentation at the 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium and included in the official press programme Basel, 8 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) announced today positive long-term follow-up data from the pivotal, phase III KATHERINE study in people with HER2-positive early-stage breast cancer (eBC) who have residual invasive disease following neoadjuvant (before surgery) treatment. A statistically significant and clinically meaningful improvement in overall survival (OS), a secondary endpoint, was observed with adjuvant (post-surgery) Kadcyla® (trastuzumab emtansine) compared to Herceptin® (trastuzumab): at the 7-year landmark OS rates were 89.07% and 84.37

Roche’s inavolisib combination reduces the risk of disease progression by 57% in people with advanced hormone receptor-positive, HER2-negative breast cancer with a PIK3CA mutation8.12.2023 17:45:00 CET | Press release

Inavolisib in combination with palbociclib and fulvestrant more than doubled progression-free survival compared to palbociclib and fulvestrant alone1The inavolisib combination has the potential to address resistance to treatment and poor prognosis associated with PIK3CA mutations2-5 These new data are being presented today in an oral presentation at the 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium and shared with health authorities Basel, 8 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) presented today positive results from the Phase III INAVO120 study evaluating inavolisib in combination with palbociclib (Ibrance®) and fulvestrant as a first-line treatment for people with PIK3CA-mutated, hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative, endocrine-resistant, locally advanced or metastatic breast cancer.1 The inavolisib combination reduced the risk of disease worsening or death (progression-free survival; PFS) by 57% compared to palbociclib and fulvestrant alone (15.0 months vs 7.3 months;

Innofactor Plc: Share Repurchase 8.12.20238.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 8.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 8.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 8.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,400SharesAverage price/ share 1.1700EURTotal cost 5,148.00EURInnofactor Plc now holds a total of 580 029 sharesincluding the shares repurchased on 8.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment Innofactor_8.12_trades