Arkivverket

Her skal den norske kulturarven bevares til evig tid

Del
I Arkivverket og Nasjonalbibliotekets nye fjellanlegg i Mo i Rana skal den norske kulturarven bevares trygt de neste tusen årene ved hjelp av avanserte tekniske løsninger. Nå står det enorme anlegget klart, og tirsdag 31. januar ble det åpnet av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– I Mo i Rana har vi i Norge et høyteknologisk anlegg i verdensklasse, nå med nye imponerende fjellhaller og sikringsmagasiner. Her vil viktige deler av kulturarven og historien vår – både arkiv- og bibliotekmateriale – bli bevart trygt og fjellstøtt inn i evigheten, sier Anette Trettebergstuen. 

Dette er en del av et større samarbeid mellom Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om bevaring og digitalisering av Arkivverkets materiale.

– Historie skal bevares for at vi skal bli klokere og lære av og med den. Derfor er det også avgjørende at rikdommen i fjellet gjøres tilgjengelig digitalt, slik at alle enkelt kan ta den i bruk. Dette er et viktig mål for regjeringen, og her gjør Arkivverket og Nasjonalbiblioteket en strålende jobb sammen for oss som lever i Norge i dag, og for alle som skal komme etter oss, sier Trettebergstuen.

Enorme dimensjoner
Det nye fjellanlegget er så stort at Nidarosdomen kunne fått plass inne i det. Det består av to nye haller med arkivmagasin og et digitalt sikringsmagasin og er bygget i tilknytning til Nasjonalbibliotekets eksisterende fjellanlegg i Mo i Rana. Magasinene gir plass til hele 110 000 hyllemeter med fysisk arkivmateriale. 

– Dette blir vårt mest moderne magasin og er svært viktig i vårt digitaliseringsarbeid. Dokumentene skal bevares her, men blir også digitalt tilgjengelige og søkbare og berikes ved hjelp av teknologi med informasjon om arkivenes historiske kontekst. På denne måten bærer samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og Arkivverket frukter som kommer hele Norge til gode, inn i evigheten, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

– Den nye hallen og det nye digitale sikringsmagasinet gjør at vi kan ta vare på både papir, film, magnetbånd og digitale filer på en mer effektiv og ikke minst sikrere måte. Vi får større kapasitet, men det aller viktigste er at framtidas generasjoner sikres tilgang til enda mer av kulturarven, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. 

Arkiv med teknikk og sikkerhet i verdensklasse
De neste ti årene skal fjellhallene fylles med historisk materiale. Tilrettelagte logistikksystemer og automatisering i det nye anlegget gjør at prosessen med å få materialet inn og ut av fjellet kan skje sikkert og effektivt. Dette betyr at tilgjengeligheten til materialet øker i betydelig grad. 

Lavt oksygennivå forhindrer at det oppstår brann

Unikt anlegg
Nasjonalbiblioteket har også fått ansvar for å digitalisere kulturarvmateriale for arkiv, bibliotek og museer i hele landet. Et nytt digitalt sikringsmagasin i fjellet mangedobler kapasiteten for digital lagring av det kulturhistoriske materialet. 

Det nye anlegget vil, sammen med Arkivverkets etablering i Rana og Nasjonalbibliotekets oppdrag med å digitalisere hele den dokumentbaserte kulturarven, gjøre Rana til et unikt senter for arkiv, bibliotek, digitalisering og bevaring, både i Norge og internasjonalt. 

Byggeprosessen
Statsbygg startet arbeidet med å sprenge ut bergrom til fjellhallene i 2018. Prosjektet har en kostnadsramme på 850 millioner kroner.

– Det er en stor glede for meg å representere Statsbygg når vi nå markerer ferdigstillelse av utvidelsen av fjellanlegget i Mo i Rana innenfor tid og kost, sier assisterende byggherredirektør Kristin Fevang.

Fakta:

  • Nasjonalbibliotekets første sikringsmagasin i Mofjellet ble ferdigstilt i 1993.
  • I mars 2010 fikk Statsbygg i oppdrag å utrede en utvidelse av fjellanlegget for Nasjonalbiblioteket. 
  • Ved årsskiftet 2015/2016 kom Arkivverket inn i prosjektet.
  • I 2017 mottok Statsbygg oppdrag om gjennomføring av et samlet prosjekt.
  • I september 2018 startet sprengingen i fjellet.
  • Fjellanleggets samlede gulvareal er på ca. 12 000 kvadratmeter.
  • Gulvarealet er ca. 5500 kvadratmeter. Målt ut fra normale etasjer tilsvarer dette ca. 15 500 kvadratmeter.
  • Fjellanleggets volum er ca. 111 000 kubikkmeter. 
  • I fjellanlegget skal historiske dokumenter fra Arkivverket bevares under spesielt tilpassede forhold sammen med Nasjonalbibliotekets samlinger av film, foto, bøker, aviser og tidsskrifter.

Her kan du laste ned flere, store pressebilder:  https://bibno.fotoware.cloud/fotoweb/albums/Y9kAuPvV_DAVKYjQ/

Kontaktpersoner for mer informasjon:
Presseansvarlig Nasjonalbiblioteket, Nina Bræin, e-post nina.brain@nb.no, mobil 951 50 912
Presseansvarlig Arkivverket, Helene S. Mo, e-post helsmo@arkivverket.no, mobil 934 34 489
Presseansvarlig Statsbygg, Birgitte Bye, e-post birgitte.bye@statsbygg.no, mobil 959 18 879

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom