GlobeNewswire by notified

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2022

Dela
  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2022 och -9,0 procent under kalenderåret 2022.
  • Solidiums substansvärde ökade under halvårsperioden med 0,2 miljarder euro och var 7,4 miljarder euro i slutet av översiktsperioden.

Reima Rytsölä, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

”Avkastningen på aktieinnehaven (7,6 procent) var relativt bra då man beaktar de utmanande förhållandena. I början av rapportperioden såg vi stora rörelser i aktiekurserna då marknadens inflations- och ränteförväntningar ändrades. Mot slutet av året var vi i en stigande trend delvis för att de rapporterade inflationssiffrorna var aningen lägre än vad marknaden hade förväntat. Även bolagens rapporterade resultat var i stora drag bättre än vad den försämrade ekonomiska stämningen och konsumenternas förtroende antydde.

Under rapportperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokian Renkaat. Försäljningen av verksamheten i Ryssland och den nya investeringen i däckfabriken i Rumänien har gjort företagets riktning tydligare, och vi anser att företaget har goda förutsättningar att bygga sin affärsverksamhet på ny grund.

I september meddelade vi att vi arrangerat statens bryggfinansiering till Fortum. Det valda förvarandet och genomföringssättet var exceptionella, liksom verksamhetsmiljön där elektricitetprisen och Fortums säkerhetskrav steg väldigt snabbt till rekordnivå. I enlighet med villkoren fick vi teckningsrätter till Fortums nya aktier efter att första raten av lånet hade lyfts. Vi delade teckningsrätterna till vår ägare som en kapitalåterbäring.

Under rapportperioden betalade vi även 307 miljoner euro som dividend till staten.”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav var 8 345 miljoner euro 31.12.2022 (7 807 miljoner euro 30.6.2022 och 9 274 miljoner euro 31.12.2021).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 9,3 procent och -7,0 procent under de senaste 12 månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 7 934 miljoner euro 31.12.2022 (7 401 miljoner euro 30.6.2022 och 8 968 miljoner euro 31.12.2021). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under halvårsperioden och -9,0 procent under de senaste 12 månaderna.

Penningmarknadsplaceringar

Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 26 miljoner euro 31.12.2022 (405 miljoner euro 30.6.2022 och 306 miljoner euro 31.12.2021). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under halvårsperioden och -0,3 procent under de senaste 12 månaderna.

Företagslån

Solidium hade 350 miljoner euro i lånefordringar från Fortum Abp 31.12.2022.


Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Konecranes, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, Tietoevry och Valmet samt varit medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Anora, Kemira, och Stora Enso. Nomineringsråden bereder förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2023 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Detta var fallet i åtta portföljbolag efter bolagsstämmorna 2022. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes till Anoras styrelse, placeringsdirektör Pauli Anttila valdes till Konecranes styrelse och placeringsdirektör Petter Söderström valdes till Outokumpus styrelse. Solidiums dåvarande verkställande direktör Antti Mäkinen valdes igen till styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för Tietoevry.


Aktietransaktioner

Under halvårsperioden köpte Solidium aktier i Nokian Renkaat för ungefär 10 miljoner euro. Till följd av aktieköpen ökade Solidiums ägarandel i Nokian Renkaat från 9,4 procent till 10,1 procent.

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 307 miljoner euro. Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7) ledamöter. Fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma valdes Jouko Karvinen till ny ordförande och till styrelseledamot omvaldes Aaro Cantell (vice ordförande), Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Jukka Ohtola och Laura Raitio. Till ny styrelseledamot valdes Suvi Haimi. Harri Sailas och Marjo Miettinen hade meddelat att de inte längre är tillgängliga för styrelsearbetet i Solidium.


Dividend och kapitalåterbäring

Under halvårsperioden betalade Solidium till finska staten 307 miljoner euro som dividend. Därtill gjorde Solidium en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till 8 970 000 Fortum Abp:s nya aktier till ett värde på cirka 133 miljoner euro. Kapitalåterbetalningen delades ur fonden för inbetalt fritt eget kapital den 23 november 2022.

Denna halvårsrapport finns på bolagets webbplats på https://www.solidium.fi/sv/halvarsrapport/

Bilaga: Solidiums innehav 31.12.2022

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn 010 830 8901

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,7 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ministry of Industry and Mineral Resources Announces Details of Third Edition of Future Minerals Forum11.12.2023 19:36:14 CET | Press release

RIYADH, Saudi Arabia, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- At a press conference today, the Ministry of Industry and Mineral Resources (MIM) announced details of the third edition of the Future Minerals Forum (FMF), to be held in Riyadh 9th-11th January at the King Abdulaziz International Conference Center. Speaking at the conference, H.E. the Vice Minister for Mining Affairs, Khalid Al-Mudaifer, looked forward to further achievements delivered by the Ministerial Roundtable and FMF 2024. In previous editions, both platforms have seen participation from ministers and a leading group of international speakers to address issues and turn talk into action. The Vice Minister discussed the unique role of the FMF in hosting the only Ministerial Roundtable of its kind in the industry. He said: "We have succeeded in making this meeting a strategic and influential platform led by governments, providing a voice for many countries and official organizations." Over 70 countries will be represented by g

Mendus presenterar positiva överlevnadsdata från fas 2-studien ADVANCE II som utvärderar vididencel som underhållsbehandling vid AML vid ASH-konferensen11.12.2023 19:30:00 CET | Pressemelding

Pressmeddelande Stockholm, 11 december 2023 Per den 24 november 2023 var återfallsfri medianöverlevnad (mRFS) 30,4 månader Medianen för totalöverlevnad (mOS) hade inte ännu inte uppnåtts, med majoriteten av patienterna (14/20) fortfarande i livet Minskning av mätbar av mätbar restsjukdom (MRD) och induktion av immunsvar korrelerar med fördelar för RFS och OS, vilket bekräftar vididencels verkningsmekanism Virtuellt Key Opinion Leader-event (KOL) med huvudprövare för att diskutera nya ASH-data torsdagen den 14 december 2023 kl. 15.00 CET, anmäl här Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, presenterade idag positiva uppdaterade överlevnadsdata från fas 2-studien ADVANCE II som utvärderar vididencel (DCP-001) vid akut myeloid leukemi (AML), vid konferensen American Society of Hematology’s Annual Meeting (ASH 2023). Data från långtidsuppföljningen visade varaktiga behandlingssvar med överlevnadsnytta som överstiger histori

Mendus announces positive survival data from Phase 2 ADVANCE II trial evaluating vididencel as maintenance therapy for AML at ASH 202311.12.2023 19:30:00 CET | Press release

Press Release Stockholm, Sweden, December 11, 2023 As of November 24, 2023, median relapse-free survival (mRFS) stood at 30.4 months Median overall survival (mOS) was not reached, with the majority of patients (14/20) still alive Reduction in measurable residual disease (MRD) and induction of immune responses correlate with RFS and OS benefit, confirming vididencel mechanism of action Virtual KOL event with principal investigator to discuss new ASH data on Thursday, December 14, 2023, at 9.00 am ET/3.00 pm CET; register HERE Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), a biopharmaceutical company focused on immunotherapies addressing tumor recurrence, today announced positive updated survival data from the Phase 2 ADVANCE II trial evaluating vididencel (DCP-001) in acute myeloid leukemia (AML) at the American Society of Hematology’s 65th Annual Meeting (ASH 2023). The longer-term follow up data showed durable treatment responses with survival benefit exceeding historical results expected from t

Harbert Management Corporation included in 2023 Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management11.12.2023 19:28:04 CET | Press release

BIRMINGHAM, Ala., Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harbert Management Corporation (“HMC”) has been voted one of the Best Places to Work in Money Management for the fifth year in a row. Presented by Pensions & Investments, the global news source of money management and institutional investing, the 12th annual survey and recognition program is dedicated to identifying and recognizing the best employers in the money management industry. HMC prides itself on its history of managing the firm and investment strategies with the utmost integrity. For 30 years HMC has been devoted to investing capital in a responsible manner. We are committed to corporate social responsibility and engaging our employees and stakeholders to pursue opportunities that make positive and long-lasting impacts. Investment excellence, transparency with our clients, and exemplary Fund Administration are the hallmarks of HMC’s commitment to investors. “Pensions & Investments is proud to honor the Best Places to Work in

Holding(s) in Company11.12.2023 18:11:50 CET | Press release

TORONTO, Canada, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TR-1: Standard form for notification of major holdings NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the FCA in Microsoft Word format if possible)1a. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attached:Amaroq Minerals Ltd.1b. Please indicate if the issuer is a non-UK issuer (please mark with an “X” if appropriate)Non-UK issuerX2. Reason for the notification (please mark the appropriate box or boxes with an “X”)An acquisition or disposal of voting rightsXAn acquisition or disposal of financial instrumentsAn event changing the breakdown of voting rightsOther (please specify):3. Details of person subject to the notification obligationNameAkta sjóðir hf., an alternative investment fund manager and a UCITC management company, acting on behalf of funds operated by the company.City and country of registered office (if applicable)Reykjavík, Iceland4. Full name of sha