Statens vegvesen

E6 i Saltdal skal flomsikres

Del
Statens vegvesen starter nå opp med flomsikring av E6 ved Storalmenningen i Øvre Saltdal.
E6 må sikres. Det blir arbeid med  flomsikring i Øvre Saltdal de neste månedene.
E6 må sikres. Det blir arbeid med flomsikring i Øvre Saltdal de neste månedene.

De siste årene har det skjedd store endringer i elveløpet i Saltdalselva ved Storalmenningen. Dette har ført til skader på eksisterende flomsikring. Statens vegvesen er bekymret for at erosjon og utvasking skal skade selve E6.

Vegvesenet setter derfor i gang med en omfattende flomsikring av E6 litt sør for Røkland i Øvre Saltdal. Arbeidet starter 23. januar, og utføres av NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat på oppdrag fra Statens vegvesen. 

Trafikken på E6 blir i liten grad berørt i anleggsperioden, men det kan bli perioder med trafikkregulering på stedet. Steinmassene til flomsikringen skal i all hovedsak fraktes på kommunal vei og gjennom betongkulvert under E6.

Målet er å være ferdig med hoveddelen av arbeidet til påske, før snøsmeltinga setter inn for alvor. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

E6 må sikres. Det blir arbeid med  flomsikring i Øvre Saltdal de neste månedene.
E6 må sikres. Det blir arbeid med flomsikring i Øvre Saltdal de neste månedene.
Last ned bilde
Saltdalselva forbi Storallmenningen har endret elveløp og gravd seg inn mot E6. Foto: Statens vegvesen.
Saltdalselva forbi Storallmenningen har endret elveløp og gravd seg inn mot E6. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Før: Foto med kartreferanser (ortofoto) viser elveløpet før flommen i 2020. E6 ligger til høyre i bildet. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Før: Foto med kartreferanser (ortofoto) viser elveløpet før flommen i 2020. E6 ligger til høyre i bildet. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Nå: Ortofoto fra sommeren 2022 viser store endringer i elveløpet, med kraftig erosjon og utvasking inn mot E6. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Nå: Ortofoto fra sommeren 2022 viser store endringer i elveløpet, med kraftig erosjon og utvasking inn mot E6. Fotomontasje: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom