Statens vegvesen

E6 Fjerdingen-Grøndalselv er i rute

Del
Arbeidet med ny E6 i Namdalen i Trøndelag går godt. Halve strekningen skal etter planen åpnes seint i 2023.
Fra venstre: Prosjektleder E6 Grong-Nordland grense Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen. Teknisk byggeleder Geir Skjold-Johnsen, Statens vegvesen. Daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes og Avdelingsdirektør Ove Nesje, Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.
Fra venstre: Prosjektleder E6 Grong-Nordland grense Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen. Teknisk byggeleder Geir Skjold-Johnsen, Statens vegvesen. Daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes og Avdelingsdirektør Ove Nesje, Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Statens vegvesen er godt fornøyd med fremdrift og måten Letnes Entreprenør AS jobber på. Det er konklusjonen etter befaring og revisjon av ytre miljø på anlegget E6 Fjerdingen-Grøndalselv like før jul.

– Bra ryddighet på de fleste stedene i anlegget et godt tegn og inntrykket etter revisjonen er overveiende bra, sier prosjektleder Harald-Inge Johnsen.

Byggingen av den 10 kilometer lange parsellen startet i april i 2022. Arbeidet helt nord i Grong kommune skal stå ferdig i 2024.

Totalt 12 kilometer ny E6

Sammen med Fjerdingelv bru som E6 sto ferdig høsten 2021 og ny Grøndalselv bru som nettopp er påbegynt, vil strekningen med ny E6 totalt bli 12 kilometer. Parsellen bygges for 90 km/t men vil ikke bli skiltet som 90 sone før hele strekningen er ferdigstilt. E6 Fjerdingen Grøndalselv er et av flere delprosjekt langs utbedringstrekningen E6 Grong-Nordland grense.

Krevende år

Før jul hadde Letnes Entreprenør AS 35 til 40 personer i sving på anlegget til enhver tid. Totalt var 13 gravemaskiner, sju lastebiler, fem dumpere, tre dosere, tre borerigger, to hjullastere og to vegvalser i arbeid på vegen. 

Se dronevideo av byggingen - filmet fra sør til nord.

 – Økonomisk ble 2022 et svært turbulent år der prisen på enkelte varer, som drivstoff og sprengstoff steg kraftig. Men prisreguleringen Vegvesenet har lagt inn i sine kontrakter, har likevel bidratt til forutsigbar økonomi. Det forteller daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes.

Mye masse

Prosjektet har flere store fjell- og jordskjæringer. Den største jordskjæringen på parsell 1 er ferdig, den alene var på 43 000 m3. Frem til nå er det tatt ut omtrent 300 000 m3 i skjæringer. Målet er at det meste av massetransporten skal være gjennomført i løpet av 2023.

Når grovarbeidet er gjort skal det legges 7 500 m3 asfaltdekke, 9 700 m3 bærelag, 37 000 m3 forsterkningslag og 115 000 m3 frostsikringslag, før vegen kan ferdigstilles.

Ny bru på gang

Helt i nord, på grensen mellom Grong kommune og Namsskogan kommune, har Peab Anlegg AS startet forarbeidene til ny bru over Grøndalselva. Den 70 meter lange brua, med 900 meter ny E6 i forlengelse av den, bygges også for 90 sone. I tillegg skal Peab bygge 670 meter lokalveg og rive den gamle brua på stedet. Antatt byggetid et to år.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Prosjektleder E6 Grong-Nordland grense Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen. Teknisk byggeleder Geir Skjold-Johnsen, Statens vegvesen. Daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes og Avdelingsdirektør Ove Nesje, Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.
Fra venstre: Prosjektleder E6 Grong-Nordland grense Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen. Teknisk byggeleder Geir Skjold-Johnsen, Statens vegvesen. Daglig leder i Letnes Entreprenør AS, David Letnes og Avdelingsdirektør Ove Nesje, Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Befaring og revisjon av ytre miljø på anlegget E6 Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Statens vegvesen.
Befaring og revisjon av ytre miljø på anlegget E6 Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Vegfylling omtrent midt i parsellen Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Geir Skjold-Johnsen / Statens vegvesen.
Vegfylling omtrent midt i parsellen Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Geir Skjold-Johnsen / Statens vegvesen.
Last ned bilde
Oversiktsbilde fra Austbekken omtrent midt i parsellen Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Statens vegvesen.
Oversiktsbilde fra Austbekken omtrent midt i parsellen Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde
Fyllingsarbeid rett nord for ny Grøndalselv bru.(Sør i Namsskogan kommune) Foto: Statens vegvesen
Fyllingsarbeid rett nord for ny Grøndalselv bru.(Sør i Namsskogan kommune) Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde
Forberedende arbeider for nordre fundament til ny E6 Grøndalselv bru (Sør i Namsskogan kommune). Den gamle brua i bakgrunnen skal rives når ny bru (over til Grong kommune) er tatt i bruk. Foto: Geir Skjold-Johnsen / Statens vegvesen.
Forberedende arbeider for nordre fundament til ny E6 Grøndalselv bru (Sør i Namsskogan kommune). Den gamle brua i bakgrunnen skal rives når ny bru (over til Grong kommune) er tatt i bruk. Foto: Geir Skjold-Johnsen / Statens vegvesen.
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom