Dyrebeskyttelsen Norge

Frivillige organisasjoner kan ikke hjelpe flyktningedyrene alene

Del
Dyrebeskyttelsen Norge får daglig henvendelser om hjelp til flyktningedyr fra Ukraina, og bistår flyktningene så langt det lar seg gjøre. Behovet for hjelp er stort, og frivilligheten kan ikke stå i dette alene. Staten, kommunene og lokalsamfunnet må komme på banen med en strategi for oppfølging av flyktninger med dyr.
Hunden Fibi fra Ukraina som har fått veterinærhjelp med støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge Foto: privat
Hunden Fibi fra Ukraina som har fått veterinærhjelp med støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge Foto: privat

I Norge bor det nå mer enn 1 500 flyktningedyr fra Ukraina, og mange flere er forventet å komme i 2023. Dyrebeskyttelsen Norge har hjulpet mange av disse dyrene med blant annet utgifter til veterinærbehandling, fôr og nødvendig utstyr. Organisasjonen har så langt brukt mer enn 1 million kroner på flyktningedyrene.   

Stort behov for hjelp

Dyrebeskyttelsen Norge er en ideell organisasjon tuftet på frivillighet. Våre 25 lokalavdelinger hjelper mange tusen hjemløse dyr i året og utgiftene for dette arbeidet er på rundt 25 millioner kroner årlig. Det finnes ingen statlig støtte for å hjelpe dyr i nød, så dette må vi samle inn på egen hånd.

Organisasjonen har bistått flyktningedyrene med fôr, utstyr og veterinærbehandling etter beste evne. Det er stort behov for hjelp, og våre begrensede ressurser strekker ikke lenger til.  

-Vi er urolige for de økonomiske konsekvensene av arbeidet med flyktningedyrene, og etterlyser en offentlig strategi for oppfølging av flyktninger med dyr. Det finnes ingen støtteordninger til frivillige organisasjoner som hjelper dyr. Vi er rett og slett litt overrasket over at storsamfunnet ikke tar større ansvar, når dyrene blir ønsket velkommen. Vi skal fortsette å hjelpe dyr etter beste evne, men vi forventer at flere stiller opp for dyrene. Som frivillig organisasjon makter vi rett og slett ikke å ta denne oppgaven uten å få tilført stillinger eller støtte, sier Anne Lise Skoie Risøen, som både er styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge Mandal og sentralstyreleder i Dyrebeskyttelsen Norge.

 

Liten mulighet til å betale selv

Ifølge UDI har Norge tatt imot rundt 30 000 flyktninger i 2022 og regjeringen anslår at det vil komme ytterligere 35 000 i 2023. Myndighetene har lagt til rette for at flyktningene skal få ha med seg familiedyr og har gjort flere unntak fra regelverket. De har også påtatt seg kostnadene knyttet til vaksiner og karanteneopphold for flyktningedyrene.

Flere store aviser kan fortelle at de ukrainske flyktningene må klare seg på 70 kroner dagen. Det skal dekke alle kostnader, også de knyttet til familiedyrene. Dette kommer man selvsagt ikke langt med når man skal ut å kjøpe dyrefôr i Norge eller når familiedyret må til veterinær.

-I tillegg til behov for statlig strategi og støtte, vil vi komme med en sterk oppfordring til lokale krefter rundt flyktningene om å engasjere seg i enda større grad. Vi er overbevist om at lokalpolitikere, det lokale næringslivet og mennesker i nærmiljøet rundt flyktningene kan hjelpe på mange forskjellige måter, sier Risøen.

Mange å takke

Det er mange som har bidratt til å gjøre livet litt lettere for flyktninger som har tatt med seg familiedyret til Norge.

-Vi ønsker å takke alle som har bidratt med hjelp til flyktningedyrene. Mange har gitt pengegaver eller donert fôr og utstyr til flyktningedyrene. Andre har åpnet hjemmet sitt for ukrainske dyr. Vi har også sett at enkelte veterinærer har tatt på seg store kostnader for å hjelpe ukrainske flyktninger, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Kontakter

Bilder

Hunden Fibi fra Ukraina som har fått veterinærhjelp med støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge Foto: privat
Hunden Fibi fra Ukraina som har fått veterinærhjelp med støtte fra Dyrebeskyttelsen Norge Foto: privat
Last ned bilde

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

23 13 92 50http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 25 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Med over 8500 medlemmer, er vi en av landets største og eneste landsdekkende dyrevernorganisasjon som gir praktisk hjelp til dyr i nød. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Important victory for the dogs in the Supreme Court11.10.2023 15:50:21 CEST | Pressemelding

Today, Norway's Supreme Court handed down a final verdict in the historic dog breeding case. Norwegian Society for Protection of Animals fully agreed that the Cavalier King Charles Spaniel breed as it stands today is too sick and inbred for breeding to continue. The verdict thus confirms that the breeding which for years has perpetuated hereditary disorders and diseases is not only unethical, but also an actual breach of Norwegian law.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom