Mattilsynet

Newcastlesyke påvist i privat duehold i Innlandet

Del
Det er påvist Newcastlesyke i et privat duehold i Sør-Odal i Innlandet. Mattilsynet har innført en rekke restriksjoner i et område rundt dueholdet for å hindre videre smittespredning. Dette er det første tilfellet av påvist Newcastlesyke i Innlandet.


 

Newcastlesyke fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, og dårlig dyrevelferd mens sykdommen sprer seg mellom fuglene i dyreholdet. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav. 

 

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte 

Fjørfeprodusenter og andre som har dyrehold med fugler må straks ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de får mistanke om at fuglene er smittet med Newcastlesyke.  

 

Alle duene blir avlivet  

Eier av duene varslet Mattilsynet 9. januar om at han mistenkte sykdom da han fant flere døde duer i dyreholdet. Dyreholdet ble båndlagt, og dagen etter tok Mattilsynet prøver som ble sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Prøvene var positive for Newcastlesyke.Duene vil bli avlivet. Fuglehuset må vaskes og desinfiseres grundig. 

Det aktuelle dueholdet i Sør-Odal bestod av 60-70 tamduer, og fløy inn og ut av oppholdsstedet sitt som de ønsket. 

Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i dyreholdet, men det er sannsynlig at en eller flere av duene har vært i kontakt med smittede ville fugler. 

Soner skal hindre videre smitte 

For å forebygge smittespredning har Mattilsynet innført en vernesone (3 km) og overvåkingssone (10 km) rundt gården hvor smitten er påvist i Sør-Odal. Opprettelse av soner i forbindelse med utbrudd av Newcastlesyke er et krav i EØS-regelverket. 

I sonene er det forbudt å transportere fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt, fjørfegjødsel og andre produkter som kan bidra til å spre smitte.Alle fugler må holdes innendørs, eventuelt utendørs under tett tak. Det er forbudt å arrangeremarkeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fugler i sonene, og fugler fra sonene kan heller ikke delta på slike arrangementer utenfor sonene. 

 Det er viktig at alle med fugler nå går gjennom smittevernet i eget dyrehold. Det er stor risiko for smitte fra ville fugler, sier Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. 

 – Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse. Dette gjelder enten du har tre høner i hagen, driver med konkurranseflygning for duer eller dersom du driver et kommersielt fjørfehold. Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør, sier Næsset. 

 Registrering og vaksinering 

Alle som har høner i hagen eller andre hobbyfugler registrere dyreholdet sitt hos Mattilsynet. Registreringen kan gjøres på Mattilsynets nettsider. Når fuglehold er registrert kan vi komme ut med informasjon til dem det gjelder. Da er man med på dugnaden med å hindre videre smitte, sier beredskapskoordinator Harald Øverby i Mattilsynet. 

Mattilsynet anbefaler videre at tamdueeiere vaksinerer fuglene sine. Målet er å hindre smitte fra villduer til tamduer.  

Jakt er fortsatt lov 

Den eneste restriksjonen som per nå gjelder for jegere, er at du ikke kan levere fuglevilt eller produkter av disse til et viltbehandlingsanlegg i sonene. Husk at du som jeger nå ikke kan bruke tamme duer til trening av jakthunder, da alle tamme fugler nå må holdes innendørs eller eventuelt ute under tett tak og med skjerming på sidene. 

Mattilsynet anbefaler at du ikke håndterer ville fugler dersom du selv har fugl eller jobber med tamme fugler. 

 

Trygt å spise kjøtt fra ville fugler   

Fuglevilt er trygt å spise. Det er svært lav risiko for mennesker å bli smittet, spesielt hvis man bruker hansker når man håndterer syke fugler. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt.  

Mattilsynet anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller kokt. Dette er en forhåndsregel som beskytter mot flere smittsomme sykdommer som fugler kan være bærere av.  

Første gang i Innlandet 

Det er første gang Newcastlesyke blir påvist på fugler i Innlandet. Det er også første gang at sykdommen blir påvist i et privat fuglehold. 

Høsten 2022 ble Newcastlesyke påvist på mange ville duer på Østlandet. Mattilsynet har derfor opprettet en sone som omfatter 34 kommuner med midlertidige forebyggende tiltak for å hindre at tamme fugler blir smittet.Sør-Odal kommune er foreløpig ikke en del av infisert sone for Newcastlesyke. Gjennom høsten og vinteren har det også blitt påvist både Newcastlesyke og fugleinfluensa hos ville fugler både på Vest- og Østlandet. 

Les mer om tiltakene på Mattilsynets nettsider 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom