Kystverket

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Del
Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023.
Molo indre havn i Vardø fiskerihavn fikk i 2019 tilskudd på 5,15 millioner kroner av Kystverket gjennom tilskuddsordningen.
Molo indre havn i Vardø fiskerihavn fikk i 2019 tilskudd på 5,15 millioner kroner av Kystverket gjennom tilskuddsordningen.

Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det avsatt 36,1 mill. kr til tilskuddsordningen.

Formålet med støtteordningen er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

De kommunale fiskerihavnetiltakene er viktige bidrag i prosessen med å bedre rammebetingelsene for fiskerinæringen i kommunene. Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet.

– Tilskuddsordningen er godt kjent blant fiskerikommunene langs kysten. Vi registrerer at behovene er store og at kommunene ønsker å tilrettelegge og investere for fiskerinæringen. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe frem gode prosjekter og søke tilskudd, sier Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen. Kystverket kan innvilge maksimalt 50 prosent av tilskuddsberettigede kostnader.

På Kystverkets nettsider fins mer informasjon om blant annet:

  • Hvem som kan søke om tilskudd
  • Hva det kan søkes om
  • Retningslinjer for tilskudd
  • Søknadsskjema
  • Frister mv.

Søknader om tilskudd for prosjekter i 2023 må sendes til Kystverket innen 1. mars 2023. Søknader merkes med «post 60» og sendes til post@kystverket.no. Søknadene må følge Kystverkets søknadsskjema og inneholde den dokumentasjonen som etterspørres.

Nøkkelord

Bilder

Molo indre havn i Vardø fiskerihavn fikk i 2019 tilskudd på 5,15 millioner kroner av Kystverket gjennom tilskuddsordningen.
Molo indre havn i Vardø fiskerihavn fikk i 2019 tilskudd på 5,15 millioner kroner av Kystverket gjennom tilskuddsordningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom