Den norske kirke

Bli med i det samiske kirkedemokratiet!

Del
Er du opptatt av verdispørsmål, interessert i kirkelige spørsmål og urfolksarbeid i kirkelig sammenheng? Gjennom det samiske kirkedemokratiet kan du være med å påvirke samiske saker i Den norske kirke! – En berikelse å jobbe med samiske saker, sier leder i Samisk kirkeråd.
– Det er en berikelse å få muligheten til å jobbe med samiske saker i Den norske kirke, sier Sara Ellen Anne Eira som er leder av Samisk kirkeråd. Foto Den norske kirke.
– Det er en berikelse å få muligheten til å jobbe med samiske saker i Den norske kirke, sier Sara Ellen Anne Eira som er leder av Samisk kirkeråd. Foto Den norske kirke.

I det samiske kirkedemokratiet får du en unik mulighet til å være med å forme framtidig samisk kirkeliv. Dette er et arbeid som strekker seg over hele landet, og på tvers av kirkelige grenser i det samiske området, Sápmi. Samisk kirkeråd deltar også i kirkelig samarbeid med urfolk i verden, fortrinnsvis gjennom Kirkenes Verdensråd.   

2023 er valgår i kirken. Samisk kirkelig valgmøte avholdes 27.–29. oktober 2023. Der skal det nomineres nytt Samisk kirkeråd. På det valgmøtet velges også samiske representanter til Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmeråd.  

Samisk kirkeråd har i desember 2022 sendt ut en oppfordring til alle menigheter om å komme med forslag til kandidater til Samisk kirkeråd. Det er også sendt oppfordring om å komme med forslag til samiske kandidater til Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmeråd.  

– En berikelse å jobbe med samiske saker

Sara Ellen Anne Eira ble i 2016 første gang valgt som leder i Samisk kirkeråd. Eira har ledet rådet siden da:

– Det er en berikelse å få muligheten til å jobbe med samiske saker i Den norske kirke. Som leder blir man kjent med hele det samiske kirkelandskapet, og man har jo et stort ansvar blant annet til å fremme saker som ivaretar vår egen trosutfoldelse, språk og kultur.

Eira tar ikke gjenvalg og oppfordrer folk til å melde seg som mulige lederkandidater.

– Det er mye spennende som skjer i Den norske kirke, og du får vært med å på fremme det samiske i dette arbeidet. Det er veldig givende synes jeg. 

Menigheter i hele landet kan foreslå kandidater

Samisk kirkelig valgmøte skal nominere fem kandidater til Samisk kirkeråd som vedtas av Kirkemøtet.

Alle menigheter i hele landet kan foreslå hvem de vil ha som leder av Samisk kirkeråd. De andre medlemmene i Samisk kirkeråd foreslås fra henholdsvis Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer, og nomineres som deres representanter.

De andre bispedømmene foreslår én representant som representerer de åtte andre bispedømmene i Samisk kirkeråd. Alle menigheter i Den norske kirke har dermed mulighet til å foreslå kandidater til Samisk kirkeråd.

Bispemøtet og Sametinget velger i tillegg en representant hver til Samisk kirkeråd.

Oppfordrer til å foreslå kandidater

– Vi oppfordrer alle til å bidra med at det kommer forslag på kandidater til Samisk kirkeråd og de to bispedømmene. Den som selv ønsker å være kandidat kan gi beskjed om det til sin lokale menighet, sier generalsekretær Kristina Labba i Samisk kirkeråd.

Fristen for å sende inn forslag er 14. april, og forslagene sendes til Samisk kirkeråd.  

Nøkkelord

Kontakter

Kristina Labba, generalsekretær, tlf 478 92 801
Sara Ellen Anne Eira, leder Samisk kirkeråd, tlf 900 61 766
Vidar Andersen, seniorrådgiver, tlf 930 65 616 (dagtid) / 952 28 468

Bilder

– Det er en berikelse å få muligheten til å jobbe med samiske saker i Den norske kirke, sier Sara Ellen Anne Eira som er leder av Samisk kirkeråd. Foto Den norske kirke.
– Det er en berikelse å få muligheten til å jobbe med samiske saker i Den norske kirke, sier Sara Ellen Anne Eira som er leder av Samisk kirkeråd. Foto Den norske kirke.
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene, statsbudsjettet og gjennom gaver og frivillig innsats.

kirken.no

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom