Eiendom Norge

Egen bolig har aldri vært dyrere

Del
Sykepleierindeksen 2022 viser boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig.

Onsdag 11. januar presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for 2022.

Eiendom Norge presenterer en boligskattereform, mens finanspolitikere fra Stortinget møtes til debatt om hvor høy boligskatten skal være.

Følg sendingen her.      

- Det er blitt enda vanskeligere for vanlige lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere i 2022, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

- Sykepleierindeksen viser på landsbasis at norske boligpriser fortsatt er relativt lave med unntak av det sentrale Østlandet hvor boligprisene har etablert seg på et svært høyt nivå.

- I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. Boligbudsjettet til sykepleieren har økt på tross av høyere rente og økte levekostnader, men det økte boligbudsjettet er ikke tilstrekkelig for å øke boligvalgfriheten. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775 000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470 000 kroner, sier han.

Mindre boligvalgfrihet
Det siste tiåret viser indeksen en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere.

- I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund.

- Oslo var ikke i noen særstilling i Norge frem til 2014. I Trondheim, Bergen og Tromsø har boligprisene økt siden 2014, men valgfriheten for sykepleieren er større enn i Oslo fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet, sier han.

Redusert stresstest i 2023

I desember ble det offentliggjort at stresstesten i utlånsforskriften reduseres fra 5 prosentpoeng til 3 prosentpoeng fra nyttår 2023.

- Reduksjonen i stresstest vil innebære en betydelig kjøpekraftforbedring i boligmarkedet for de med inntekter under 600 000. Uten endringen ville mange fått problemer med å kjøpe seg bolig. sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Selv vi mener utlånsforskriften har utspilt sin rolle, var dette et klokt grep av finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), sier han.

Mindre boligskatt til førstegangskjøpere

Skatteutvalget overleverte nylig sin utredning til regjeringen og anbefaler at boligbeskatningen i Norge skjerpes betydelig, blant ved å gjeninnføre fordelingsbeskatning av egen bolig.

- Det er et svært uklokt forslag. Det er fornuftig å subsidiere eierskap til egen bolig, selv om dagens innretning selvsagt har forbedringspotensial, sier Lauridsen.

- Boligskatten er blitt skjerpet betydelig det siste tiåret spesielt gjennom dokumentavgiften og mer bruk av kommunal eiendomsskatt. Disse to skattene har svært uheldige fordelingsvirkninger. Vi mener derfor dokumentavgift og kommunal eiendomsskatt bør avskaffes, i bytte mot høyere og riktigere formuesbeskatning av bolig, sier han.

Les Eiendom Norges forslag til boligskattereform her.

- Dette grepet vil senke terskelen for å bli boligeier siden dokumentavgiften fungerer som et ekstra egenkapitalkrav som konfiskeres av staten. Det vil også fordele skatten på bolig jevnere mellom generasjonene. I dag betaler unge en uforholdsmessig stor andel av norsk boligbeskatning fordi det er de som flytter mest, avslutter Lauridsen.

Om Sykepleierindeksen:

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i et område, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i et område, er det problematisk dyrt.

Fra 2022 dekker indeksene ikke bare de største byene i Norge, men også 98 norske kommuner og bydeler.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Sykepleierindeksen utarbeides av Eiendomsverdi AS og utgis av Eiendom Norge.

hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.