Høgskolen i Innlandet

Nye studier ved Høgskolen i Innlandet i 2023

Del
Bachelor i musikkformidling, fordypning i kriseledelse og bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse er blant våre nye og reviderte studier og fordypninger i studieporteføljen.
Høgskolen i Innlandet har nå opprettet flere helt nye studietilbud. Foto : HINN.
Høgskolen i Innlandet har nå opprettet flere helt nye studietilbud. Foto : HINN.

HINN er opptatt av å utdanne studenter som har den kompetansen som trengs til enhver tid. Studieporteføljen utvikles i tråd med høgskolens strategi, og vi skal være en foregangsinstitusjon på fleksible tilbud og læring gjennom hele livsløpet.

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, sier både arbeids- og samfunnsliv, samt studentene lyttes til i arbeidet med studieporteføljen.

– Fokuset på livslang læring har blitt gjenspeilet i utviklingen av studieporteføljen vår i form av mange nye fleksible studietilbud. Denne trenden fortsetter i år, men vi har også flere helt nye fulltidsbaserte campusstudier. Vi er opptatt av å videreutvikle hele studieporteføljen vår, sier Grønvold.

Se hele studietilbudet vårt her.

Nytt musikkstudium på Hamar

Et av de nye studiene du kan ta ved HINN fra høsten av er bachelor i musikkformidling. Dette er en utøvende musikkutdanning med vekt på musikkutøvelse, produksjon og formidling, der fagmiljøet samarbeider tett med etablerte musikk- og kulturaktører.

– Dette studiet har positive synergier til vår femårige lærerutdanning og passer for potensielle studenter som er utøvende musikere, er eller ønsker å bli låtskriver, komponist eller produsent. Studentene blir etter fullførte studier kvalifisert for jobber innenfor musikk- og kultursektoren, sier Grønvold.

Ny fordypning i kriseledelse

Master i offentlig ledelse og styring er et studium som først og fremst er rettet mot studenter som har eller er på vei mot en ledende stilling i offentlig sektor. Det nye er at studiet nå tilbys med en fordypning innenfor beredskap og krisehåndtering på studiested Rena, i tillegg til de etablerte fordypningene i offentlig innovasjon og organisasjon og ledelse.

– Kompetanse innen kriseledelse, risiko og sårbarhet er etterspurt i samfunnet. På Rena har vi et sterkt fagmiljø knyttet til beredskap og krisehåndtering, så det er naturlig at vi nå tilbyr en egen fordypning innenfor kriseledelse, sier Grønvold.

Bærekraftig reiseliv- og arrangementsledelse på Lillehammer

Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse er et nytt studium på Lillehammer. Utdanningen retter oppmerksomheten mot sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelse av bærekraftig reiseliv, destinasjoner og arrangement.

Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftperspektiv er nytt i studieporteføljen, og gir grunnlag for å søke seg inn på bachelorgraden.

Master i barnevern er et annet nytt studium som fra og med høsten 2023 tilbys på studiested Lillehammer. Det er først og fremst rettet mot utdannede barnevernspedagoger som ønsker å videreutvikle sin profesjonelle kompetanse i barnevernsarbeid.

Ny master på Elverum

På studiested Elverum tilbys en ny tverrprofesjonell breddemaster innen intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie, deltid. Dette tilbudet opprettes som følge av at fakultet ønsker å utvide videreutdanningene i intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie i tråd med nye nasjonale retningslinjer.

De nye studiene er populære

I 2022 kunne HINN også se tilbake på opprettelsen av mange nye studietilbud. Flere av disse hadde svært gode søkertall og har blitt tatt godt imot av de ferske studentene.

Mange av våre tidligere Blæstad-studenter har returnert og er nå del av det første kullet på master i bærekraftig jordbruk. Årsstudium i mat, ernæring og helse – nettbasert fylte opp studieplassene og hadde 485 søkere på venteliste.

Langrennsløperen Andreas Bergsland er blant studentene som tar det nye studiet for å utvikle seg både faglig og sportslig.

Flere andre nettbaserte studier hadde også gode søkertall. Regnskap og økonomirådgivning, nettbasert hadde 6,76 søkere pr plass og organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert hadde 6,91 søkere pr plass.

Disse to studiene er blant våre mest populære utdanninger målt i antall førsteprioritetssøkere pr studieplass.

– Grepene vi gjorde i fjor har gitt gode resultater, og vi er trygge på at de nye studietilbudene både vil styrke HINN som utdanningsinstitusjon og falle i smak blant studentene, sier Grønvold.

Fra og med 1. februar kan du søke studier hos oss. Da åpnes vårt lokale opptak og søknadsweb hos Samordna opptak.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Høgskolen i Innlandet har nå opprettet flere helt nye studietilbud. Foto : HINN.
Høgskolen i Innlandet har nå opprettet flere helt nye studietilbud. Foto : HINN.
Last ned bilde

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no