Mattilsynet

Færre kommuner i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland 

Del
Mattilsynet reduserer antall kommuner i infisert sone for fugleinfluensa fra onsdag 21.desember. Følgende kommuner og områder tas ut av den infiserte sonen: Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og området som tidligere utgjorde Forsand kommune.

Ikke lenger restriksjoner for fugleinfluensa i kommuner som tas ut av infisert sone 

Det betyr at du som er jeger kan drive jakt og fangst i disse kommunene fra og med onsdag 21.desember. Det betyr også at du som har fugl i disse kommunene ikke lenger trenger å holde fuglene innendørs (eller ute under tak). Det er nå tillatt å avholde dyreansamlinger med fugl i disse kommunene og områdene som frem til nå har vært en del av infisert sone for fugleinfluensa.  

Den infiserte sonen omfatter fortsatt følgende åtte kommuner: Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Klepp, Time, Hå og Sandnes (unntatt område som tidligere utgjorde Forsand kommune).

Informasjon til deg som jeger her: Forbud mot jakt og fangst av fugl i åtte kommuner i Rogaland | Mattilsynet 

Informasjon om hvilke krav som gjelder for deg som har fugl i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland finner du her: Hva gjelder for deg som har dyrehold med fugl i infisert sone for fugleinfluensa i Rogaland | Mattilsynet 

Her finner du: Kart over infisert sone

Nøkkelord

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00https://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom