Riksantikvaren

Riksantikvaren freder jødisk gravlund i Oslo

Del
- Mandag 19. desember freder vi den jødiske gravlunden på Sofienberg i Oslo. Dette er den tredje i rekken av jødiske kulturmiljøer som blir fredet, sier riksantikvar Hanna Geiran.
Den jødiske gravlunden i vinterskrud. Foto: Olav Nordli
Den jødiske gravlunden i vinterskrud. Foto: Olav Nordli

Gravlunden på Sofienberg var den første gravlunden anlagt av og for den jødiske befolkningen i Norge. Den er en representant for den tidlige jødiske innvandringen til landet, og det eldste kjente kulturminnet som kan knyttes til den jødiske befolkningsgruppen i Norge. 

 - De jødiske kulturmiljøene som vi freder representerer jødisk liv og historie i Norge, og bidrar til å ivareta jødisk historie i en europeisk sammenheng, sier Geiran.

Den opprinnelige gravlunden er godt bevart, og det har ikke skjedd større endringer siden gravlunden opphørte som aktiv gravplass. Fredningen omfatter gravlunden med gravminnene med steinrammer og lave gjerder rundt, og smijernsgjerdet og -porten. Fredningen omfatter også trærne inne på gravlunden, og et område rundt gravlunden. 

Fredningen er knyttet til Riksantikvarens satsing på jødiske kulturmiljøer, og skjer i tett samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund og Jødisk Museum.  

Samarbeider med jødiske miljøer om kulturminner 

Satsingen på jødiske kulturminner startet i 2020.Med hjelp fra den jødiske befolkning, Det Mosaiske Trossamfund, fylkeskommunene, kommunene og andre interesserte,har vi startet arbeidet med å frede et utvalg av jødiskekulturmiljø 

En del av jødisk hverdagsliv 

Forbudet mot jødisk innvandring til Norgeble opphevet i 1851, og i 1860-årene bosatte de første jødiske innvandrerne seg i området rundt Grünerløkka i Oslo. De var svært få, rundt 25 personer. Det første felles behovet som oppstod var et eget gravsted. Gravlunden ble kjøpt i 1869med private midler av noen av de første jødiske familiene som etablerte seg i Norge.  

Først i 1885 ble gravlunden tatt i bruk. De første begravelsene som skal ha funnet sted her var for de to barna, Elsa Sarah Prager og David de Lemos, som begge skal ha dødd 13. januar 1885.  

Gravlunden ble overdratt til Det Mosaiske Trossamfund i forbindelse med opprettelsen i 1892, og var menighetens første eiendom.Gravlundenut av ordinær bruk i 1917.Den gamle jødiske gravlund på Sofienberg er den jødiske minoritetens første feste som felleskap på norsk jord. Den ga en tilhørighet som senere ble utvidet til trossamfunn, synagoger, samfunnshus og over 150 år med jødisk liv i Norge. På denne plassen kan man finne menneskene som etablerte vårt felleskap. Ved fredningen av vår gamle gravlund, blir våre minnesteder og fortellinger anerkjent som en del av den felles norske kulturarven, sier rabbiner Joav Melchior i Det Mosaiske Trossamfund. 

En viktig del av Oslos historie 

Da gravlunden ble kjøpt, i 1869 var Kristiania en by med litt over 60 000 innbyggere. Sofienberg kirkegård den gang utenfor bykjernen, og ble byens gravplass. Byen vokste raskt, og i 1890-årene vokste bydelen Grünerløkka fram som arbeiderstrøk, med en befolkning på 20.000 innbyggere. Her bosatte også flere jødiske familier seg. Som alle andre i Kristiania var de en del av hverdagslivet i byen, deltok i arbeidslivet, drev forretninger, stiftet familie og mistet sine nærmeste. 

Kirkegården som lå her er borte. Den har gitt rom for etablering av Sofienbergparken. Den jødiske gravplassen derimot ligger her fortsatt, og følger den jødiske tradisjonen med bevaring av graver. Slik er gravlunden ikke bare en kilde til jødisk historie, men også byens historie, sier ordfører Marianne Borgen. 

Kulturminner for alle 

Riksantikvaren har som målsetting at hele befolkningen skal være representerte på fredningslistene. Vi skal løfte fram og øke kunnskapene om hele den norske kulturarven, og frede et utvalg av de nasjonale minoritetenes kulturminner. Derfor er et utvalg av jødiske kulturmiljø i Norge valgt ut for freding. 

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Den jødiske gravlunden i vinterskrud. Foto: Olav Nordli
Den jødiske gravlunden i vinterskrud. Foto: Olav Nordli
Last ned bilde
Den jødiske gravlunden med Sofienberg kirke i bakgrunnen. Foto: Trude Isaksen, Riksantikvaren
Den jødiske gravlunden med Sofienberg kirke i bakgrunnen. Foto: Trude Isaksen, Riksantikvaren
Last ned bilde
Fredningen omfatter gravmonumenter, gjerde og port i smijern, trærne og området rundt. Foto: Olav Nordli
Fredningen omfatter gravmonumenter, gjerde og port i smijern, trærne og området rundt. Foto: Olav Nordli
Last ned bilde

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye