Forskningsrådet

81 millioner til miljøvennlig energi

Del
Totalt ti prosjekter får penger fra Forskningsrådet til forskning og utvikling innen miljøvennlig energi. Tre av prosjektene er innen vindkraft og tre er innen batteriteknologi.
Foto: Forskningsrådet.
Foto: Forskningsrådet.

– Disse vindkraft- og batteriprosjektene kan bli viktige for videre utvikling av norske teknologimiljøer og norsk næringsliv på området. Norge er en verdensledende energinasjon, men likevel trenger vi mer forskning og innovasjon for å styrke norsk næringsliv og bidra til FNs bærekraftmål, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Vi har en energikrise, og verden trenger mer fornybar energi. Innovasjonsprosjekter som dette er viktige i den grønne omstillingen av norsk næringsliv og for klimaet og naturen, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Følger opp vindkraftsatsingen med finansiering til tre nye prosjekter

Fred Olsen 1848-selskapet Salar AS skal utvikle et nytt kontrollsystem som kan muliggjøre et modulært konsept for flytende vindturbiner med ett enkelt forankringspunkt, dette kan bidra til å senke kostnadene for flyende havvindproduksjon.

Ankerkjetting for flytende havvind og olje- og gassinstallasjoner må inspiseres jevnlig. I forkant av inspeksjonen må marin groe og overflaterust fjernes. Oceantech Innovation AS skal utvikle ny metode for å rengjøre kjetting uten at den må tas opp av vannet. Prosjektet har også relevans til andre bransjer, som fiskeoppdrett og flytende sol.

Vindkraftverk i kalde områder, slik som Norge, har utfordringer med ising på vindturbinene. Denne isen kan bli kastet fra vindturbinene, eller falle rett ned. Dette kan medføre stygge skader på mennesker, dyr, båter, biler, eller annen infrastruktur i nærheten av vindturbinene. Norconsult AS skal lede et prosjekt som skal videreutvikle metoder og implementere ny teknologi for å redusere risiko for skader og ulykker som følge av ising på vindturbiner.

Batteri-teknologi

Batteriteknologi, særlig for elektrifisering av transport, er nå et svært potent område for ny, bærekraftig verdiskaping.

Kongsberg Automotive skal i samarbeid med SINTEF Industri utvikle kunnskap og produkter for termisk regulering i tunge elektriske kjøretøy. De vil utvikle nye kontrollenheter, sensorikk, kraftelektronikk og integrerte termiske styringssystemer, samt komponenter som koblinger, rør og ventiler.

Corvus Energy AS skal samarbeide med IFE og Norner Research for å utvikle metoder for å klassifisere battericeller for gjenbruk. Ideen er å sjekke batteriforseglingen ved hjelp av CT-scanning.

Wai Environmental Solutions AS skal samarbeide med NTNU og SINTEF Energi for å utvikle produksjonsprosesser for hardt karbon fra biomasse. Dette skal kunne brukes som anodemateriale i potensielt billigere og mer bærekraftige natrium-ion batterier.

I tillegg er det tildelt finansiering til prosjekter innen hydrogen, solenergi og energibruk i bygninger.

Her er prosjektene:

Kommune

Tema

Bedrift

Prosjekttittel

Beløp i tusen kroner

Bergen

Batterier

CORVUS ENERGY AS

Seal integrity analysis of maritime battery cells for 2nd life applications

4990

Bergen

Hydrogen

GREENSTATION AS

Fleksibel effektutnyttelse på energistasjoner for å unngå effekttopper fra hurtiglading og hydrogenkomprimering.

5675

Bærum

Vindkraft

NORCONSULT AS

Sikker drift av vindkraftverk i vinterklima

4783

Bærum

Solenergi

OCEAN SUN AS

Improved yield, lifetime and LCOE of floating solar power plants

4200

Kongsberg

Batterier

KONGSBERG AUTOMOTIVE AS

New components and systems for thermal management of electrical vehicles

10000

Oslo

Vindkraft

SALAR AS

Yaw control of single point moored floating wind turbines

4877

Oslo

Hydrogen

YARA INTERNATIONAL ASA

Fast discovery of new functional materials for greening industry

11297

Trondheim

Vindkraft

OCEANTECH INNOVATION AS

Mooring chain cleaning robot (SeeMoor)

11208

Trondheim

Energibruk i bygg

ENTRO AS

EntroInnova: Digital forsterkning av energiøkonomisering

14400

Tønsberg

Batterier

WAI ENVIRONMENTAL SOLUTIONS AS

Conversion of BIOmass resource from forest industry into hard carbons as greener sodium ion battery ANODE (BIOANODE)

9984

Bilder

Foto: Forskningsrådet.
Foto: Forskningsrådet.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom