Diakonhjemmet

Fagskolen Diakonova skal utvikle høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger

Del
Den nye Fagskolen Diakonova har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.
En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å  utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.
En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utlyste en konkurranse om prosjektmidler som skal gå til å utvikle, prøve ut og evaluere modeller for bruk av moduler innen høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger. Fagskolen Diakonova søkte, vant konkurransen, og ble tildelt et tilskudd på to millioner kroner. Dette er et pilotprosjekt som Fagskolen skal utvikle gjennom to år. Målet med prosjektet er å bidra til flykningers deltakelse i høyere faglig utdanning, i arbeidslivet og i sosialt nettverk. 

Fagskolen, som nettopp er etablert, forbereder seg på å ta imot sine første studenter høsten 2023. I tillegg til dette skal de nå også i gang med pilotprosjektet. 

– Ser på flyktninger som en ressurs

– Hvorfor søkte Fagskolen Diakonova om disse midlene?

– Høyere yrkesfaglig utdanning fyller behov i et samfunnsperspektiv, ved å gi gode muligheter for utdanning utover videregående opplæring til grupper som er lite representert i universitets- og høyskolesektoren, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova. 

– Rekrutteringsgrunnlaget i høyere yrkesfaglig utdanning er bredt, og burde kunne omfatte flyktninger med helsefaglig bakgrunn som igjen kan rekrutteres ut i arbeidslivet. Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen skal bidra til å styrke kompetanse, kapasitet og rekruttering til helsesektoren. Prosjektet skal bidra til å se på flyktninger som en ressurs, og som vil gjøre dem i stand til å gå inn i en utviklende jobb innenfor helse og omsorg, fortsetter Ulvedalen.

Det er mange samarbeidspartnere involvert, blant andre arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, sykehjem og omsorgstjenester, hjelpeorganisasjonen Caritas og NAV. 

– Samlet sett sitter samarbeidspartene på en kompetanse som vil sikre alle faser i prosjektet, forklarer Ulvedalen.

Prosjektet en del av planlagt aktivitet

– Vil pilotprosjektet være med i utformingen av den øvrige aktiviteten på skolen? 

– Undervisningen vil ta utgangspunkt i en modul på 15 studiepoeng i utdanningen «Aktiv omsorg for eldre». Det er den utdanningen skolen har fått akkreditert i høst, så dette prosjektet vil være en del av skolens planlagte aktiviteter, sier Ulvedalen. 

I tillegg til undervisning i «Aktiv omsorg for eldre», legges det også vekt på faglig språkopplæring og praksiserfaring. Etter hvert vil deltakerne kunne sette sammen ulike moduler til en fagskolegrad. Dette skal foregå i tett kontakt med andre institusjoner som kjenner flyktningers behov slik at de kan få hjelp til å håndtere eventuelle utfordringer.

Fagskolen Diakonova har lagt en plan for arbeidet med pilotprosjektet og vil i 2023 konsentrere seg om utvikling og rekruttering. I 2024 skal prosjektet gjennomføres. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å  utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.
En svært fornøyd rektor, Gry Ulvedalen, gleder seg til å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Sørkedalsveien 43
0369 Oslo

22 45 15 00https://www.diakonhjemmet.no

Fagskolen Diakonova

  • Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen er en verdibasert og diakonalt forankret fagskole med en livssynsåpen tilnærming. 
  • Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er akkreditert av NOKUT.
  • Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.
  • www.fagskolendiakonova.no

Følg pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diakonhjemmet

Norske helseforskere i front for klima16.5.2024 08:15:00 CEST | Pressemelding

Helsesektoren er ansvarlig for store klimagassutslipp. To ledende forskningsmiljøer i Norge tar nå internasjonalt initiativ til å beregne klimaavtrykk i forkant av medisinske behandlinger. Målet er å tilby helsetjenester til beste for både pasienten og planeten. Disse ambisjonene er nylig publisert i det høyest rangerte medisinske tidsskriftet internasjonalt, The New England Journal of Medicine[1]. [1] The New England Journal of Medicine (NEJM) er det mest siterte vitenskapelige tidsskriftet i verden, uansett fag, med en impact factor på 158.5.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye