Husbanken

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem i 2023

Del
Foreslått tilsagnsramme for 2023 er på 950 millioner kroner. Husbanken vil behandle søknader om tilskudd i den rekkefølgen de kommer inn. Søknader som har fått avslag på grunn av manglende midler i 2022 vil bli behandlet først dersom de opprettholdes.

Statsbudsjettet for 2023 behandles i Stortinget i uke 51. Dersom budsjettet vedtas i tråd med innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen, blir tilsagnsrammen for 2023 på 950 millioner kroner. Nytt neste år er at hele bevilgningen kommer på samme post i budsjettet, og kan brukes til både rehabiliteringsprosjekter og prosjekter som gir tilvekst av omsorgsplasser.

Husbanken kontakter kommuner som har fått avslag på søknader i 2022

I 2022 har hele tilsagnsrammen for investeringstilskudd på 951 millioner kroner blitt disponert, og Husbanken har gitt avslag på søknader om tilskudd for om lag 500 millioner kroner.

- Husbanken tar i disse dager kontakt med kommunene som har fått avslag på søknader i 2022 for å avklare om søknadene fortsatt er aktuelle. Søknadene som opprettholdes vil bli de første søknadene vi behandler ferdig i starten av 2023, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Søknadene som har fått avslag i 2022 og som nå vil kunne bli innvilget i 2023, omfatter både omsorgsboliger og sykehjem, rehabilitering av eksisterende omsorgsplasser og bygging av nye. Det er boliger til utviklingshemmede og institusjonsplasser til pleietrengende eldre. Prosjektene er spredt over hele landet, fra Vestvågøy i nord til Lyngdal i sør. 

Mottatte søknader behandles ferdig etter nyttår

Søknader som Husbanken har mottatt i 2022, men ikke behandlet ferdig, vil også bli behandlet raskt etter nyttår.

Søknader behandles i den rekkefølgen de kommer inn

Nye søknader om tilskudd i 2023 vil bli behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. Når hele rammen er disponert, vil resterende søknader bli avslått.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom