Avinor

Har vedtatt bygging av ny lufthavn i Bodø

Del
Konsernstyret i Avinor har i ettermiddag vedtatt utbygging av ny lufthavn i Bodø. Et samarbeid mellom Bodø kommune, Forsvaret og Avinor har ledet frem til at Avinor vil bygge en ny lufthavn som etter planen skal stå ferdig i løpet av 2029.
Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor
Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor

Kostnadsrammen for Avinors utbyggingsprosjekt er 7,2 milliarder 2022-kroner uten kjøp av arealer og uten finansieringskostnader. Avinors konsernstyre vedtok i ettermiddag at Avinor skal bidra med 2,6 milliarder kroner. Resten skal finansieres av staten og lokale midler.

– Vi er glade for å ta denne beslutningen etter en lang prosess med Forsvaret og Bodø kommune. Vi skal bygge en ny lufthavn, og byutviklingsprosjektet vil ha stor samfunnsmessig betydning for hele regionen, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Krevende vei frem til endelig vedtak
Han legger ikke skjul på at prosessen frem mot dagens beslutning har vært krevende for Avinor. I januar i år besluttet styret å utsette beslutningen blant annet på grunn av selskapets økonomiske situasjon etter pandemien. Inntektsbortfallet til Avinor som følge av dette er på 16 milliarder kroner i perioden 2020 til 2022.

– Dette har helt klart vært en krevende sak for Avinor. På den ene siden ønsker vi oss en ny lufthavn, noe vi har vi vært tydelige på hele veien. I Bodø kommune ønsker man seg ny lufthavn og muligheten til å bygge ut en helt ny bydel. Og det er et prosjekt som har bred politisk støtte i regjering og storting. Samtidig er dette et svært kostbart prosjekt, som kommer til å få betydning for Avinors økonomi i mange år fremover. Dette er et stort prosjekt, for både Avinor, Bodø kommune og Forsvaret. Da er det naturlig at veien frem til endelig vedtak har vært litt krevende, selv om alle parter har hatt et klart ønske om å komme i mål, sier Foss.

Viktige avklaringer
I juni vedtok styret sin prinsipielle tilslutning til lufthavn-prosjektet, og var tydelig på at et endelig utbyggingsvedtak først kunne fattes når en rekke viktige forutsetninger for prosjektet var avklart.

Les: disse avklaringene trengte Avinorstyret i juni.

– Vi har hele tiden vært opptatt av en riktig kostnadsfordeling i prosjektet. Vi har nå fått på plass klare rammer med tydelige avklaringer mellom partene, og vi er tilfreds for å kunne fatte dette historiske vedtaket, sier han.

Første kunngjøring i januar
Den første entreprisen som skal kunngjøres, kommer allerede i første uken av januar. Det er en entreprise for bygging av rullebane, taksebaner, flyoppstillingsplasser og annen utvendig infrastruktur, også kalt «entreprise E02 flyside».

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med selve prosjektet. I 2023 blir det noe mindre byggeaktivitet som er forberedelse til de store anleggsarbeidene som skal starte i 2024. Selv om det ikke vil være mye aktivitet å se før 2024, føler vi at med denne beslutningen er vi endelig skikkelig i gang, avslutter Foss.

Den nye lufthavnen i Bodø skal ligge om lag 900 meter syd for dagens lufthavn. Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning ila 2029/2030.

Dagens lufthavn vil være i operativ drift frem til dagen før den nye flyplassen settes i drift.

Vil du vite mer om prosjektet? Les mer i vedlagt bakgrunnsnotat.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor
Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor
Last ned bilde
Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor
Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor
Last ned bilde

Dokumenter

Om Avinor

Avinor
Avinor
Drammensveien 144
0277 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye