Miljødirektoratet

Avdekket ulovlig import av truede arter

Del
Papegøyer, helsekostprodukter og størkaviar var blant beslagene i en kontrollaksjon mot import og eksport av truede dyr- og plantearter.Tolletaten og Miljødirektoratet deltok i den internasjonale kontrollaksjonen Thunder 2022 i regi av Interpol og Verdens tollorganisasjon

Ni forsendelser med truede arter ble stanset av Tolletaten ulike steder i landet, blant annet på Gardermoen, Ørje, Kristiansand og Østlandsterminalen.  Beslagene er utført i forbindelse med kontroll av reisende, biler og postpakker.

-  Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Kontroll og samarbeid med Tolletaten og andre europeiske tollmyndigheter er viktig for å bekjempe denne typen miljøkriminalitet. Når flere land samarbeider over grensene, gir det gode resultater, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsynet i Miljødirektoratet.

Handel med truede arter er strengt regulert gjennom den internasjonale miljøkonvensjonen CITES. For arter oppført i forskriftens liste A og B er det krav ved grensepassering om utførselstillatelse fra avsenderlandet og innførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet. 

Eksempler på produkter som har vært importert uten nødvendige tillatelser, er produkter av slange-, alligator- og krokodilleskinn, produkter med truede treslag, elfenben, reptiler, papegøyer og helsekostprodukter. 

Importøren sitt ansvar

- Vi stanser jevnlig forsendelser til privatpersoner og firmaer med truede arter. Det er importøren sitt ansvar å kontrollere restriksjoner som kan være knyttet til varen, sier seniorrådgiver Elisabeth C. Nettum i Tolletaten.

De fleste overtredelsene gjelder innførsel uten nødvendige tillatelser. Aksjonen har også avdekket forsøk på smugling, og flere av disse vil bli anmeldt til politiet. 

Strenge virkemidler

Både Tolletaten og Miljødirektoratet tar i bruk sanksjonsmidler ved  ulovlig import eller eksport. Ulovlig handel med arter som er utrydningstruet blir anmeldt. (liste A-arter i CITES-forskriften).

For ulovlig handel med liste B-arter er det aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr. Det omfatter arter som ikke nødvendigvis er truet av utryddelse nå, men som kan bli det dersom handelen med artene ikke reguleres og overvåkes. 

Bra samarbeid mellom Miljødirektoratet og Tolletaten

Miljødirektoratet er overordnet forvaltningsmyndighet for CITES-regelverket. Tolletaten er førstelinje kontrollmyndighet ved grensepassering. I tillegg til å følge opp alle beslagene fra Tolletaten og vedta inndragning, kontrollerer Miljødirektoratet innlandsbesittelse. Sammen samarbeider vi kontinuerlig med kontroll av varestrømmen.

-  Vi har et veldig godt samarbeid med Miljødirektoratet på CITES-området. Vi skal fortsette å jobbe i fellesskap med å kontrollere denne varestrømmen, sier Elisabeth C. Nettum i Tolletaten.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye