Eksfin

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt

Del
Statlige Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet fremover. Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter. Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering - selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid.
Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt
Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt

Mål om økt eksport

Bakgrunnen for utvidelsen er regjeringens målsetting om økt fastlandseksport. Grønne industriprosjekter er vanskeligere å finansiere enn andre prosjekter; det kreves store investeringer, risikoen er høyere enn i mer kjente industrier, og investorene må vente på inntektene i flere år. Et samarbeid mellom privat og statlig kapital kan være nødvendig.

Vil gjøre Norge mer attraktivt for investorer

Målsettingen er å stimulere til flere eksportrettede investeringer fra både norske og internasjonale aktører, og samtidig bidra til brede og lønnsomme verdikjeder. Skal Norge lykkes med grønn omstilling må næringsliv, stat, private banker og investorer samarbeide.

Eksfin er i dag i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner, og ser derfor et potensiale for en sterk økning i finansieringsbehovet.

-          Jeg er veldig glad for at vi nå kan tilby en mer fleksibel finansieringsløsning sier adm.dir. Tone Lunde Bakker. Mange av de grønne prosjektene Eksfin er i dialog med er i milliardklassen, og det kreves betydelig finansiell kapasitet til å løfte disse. I tillegg kreves spesialkompetanse i internasjonal finansiering. Vi har lyttet til næringslivet som har manglet kapasitet til å løfte de store investeringene som Norge trenger, og nå leverer vi, sier hun. 

Trigger investeringer i hele landet

Eksfin har til nå stilt lånegarantier til eksportrettede anleggsinvesteringer i Norge for mer enn 6 milliarder kroner: Fiskeri- og havbruk i Trøndelag, Nordland, Troms- og Finnmark er den største bransjegrupperingen. Også bedrifter fra samtlige vestlandsfylker innen teknologi og møbelproduksjon, samt helseindustri i Innlandet har investert i nye eller utvidet eksisterende fabrikkanlegg med Eksfin-garantier. Finansieringene er gjort sammen med norske og internasjonale banker, og spesielt de norske sparebankene har benyttet tilbudet fra Eksfin til det beste for kundene.

Industrien er godt fornøyd med et mer fleksibelt tilbud.

-          Statlige finansieringsordninger gjør norsk eksport mer konkurransedyktig. Den utvidede investeringsfinansieringen fra Eksfin kan utløse viktige, klimavennlige industriprosjekter og er noe eksportbedriftene kommer til å benytte seg av, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk industri.

Gjødselprodusenten Yara var tilbake i 2018 den første til å investere stort i et mer miljøvennlig anlegg på Herøya i Porsgrunn ved hjelp av Eksfin. Nå håper næringsminister Jan-Christian Vestre å se flere grønne industrisatsninger. 

-          Vi ønsker å stille opp sammen med næringslivet for å få til denne nødvendige omstillingen av norsk industri. Derfor er det gledelig at Eksfins tilbud nå utvides betydelig, sier han.

Eksfin ble opprettet etter 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Eksportkreditt Norge og GIEK.

Kontakter

Bilder

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt
Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekt
Last ned bilde
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin (Foto: Rasmus Kongsøre)
Tone Lunde Bakker, adm. dir. i Eksfin (Foto: Rasmus Kongsøre)
Last ned bilde
Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: NFD)
Næringsminister Jan Christian Vestre (Foto: NFD)
Last ned bilde

Om Eksfin

Eksfin
Eksfin
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.eksfin.no

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bidrar til å gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet.

Eksfin kan stille statlige lån, garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskapning og sysselsetting. 

Den norske stat står bak Eksfins garantier og lån i hele løpetiden. Eksfins garantier nyter derfor godt av statens høye kredittrating AAA. Eksfins administrasjon og tapsutbetalinger dekkes både av renteinnbetalinger og garantipremier fra våre kunder, samt bidrag over statsbudsjettet.

I tillegg til ordninger med eksportformål, forvalter Eksfin også enkelte finansieringsordninger med andre næringspolitiske formål etter oppdrag fra Regjeringen.

Eksfin har 130 medarbeidere og hovedkontor i Oslo. Adm. direktør er Tone Lunde Bakker og styret ledes av Morten Støver.

Følg pressemeldinger fra Eksfin

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eksfin på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eksfin

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye