Henie Onstad Kunstsenter

Programmet for 2023 på Henie Onstad

Del
Store internasjonale kunstnernavn og den andre utgaven av New Visions, triennalen for fotografi og nye medier. I 2023 blir det flotte opplevelser for alle på Henie Onstad Kunstsenter.
Utstillingen "Marc Chagall. Verden i opprør" åpner på Henie Onstad Kunstsenter 17. mars 2023. Bilde: Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Gift of the artist, 1953, Foto: CNAC-MNAM/Philippe Migeat 

© BONO / Chagall ®
Utstillingen "Marc Chagall. Verden i opprør" åpner på Henie Onstad Kunstsenter 17. mars 2023. Bilde: Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Gift of the artist, 1953, Foto: CNAC-MNAM/Philippe Migeat © BONO / Chagall ®

– Vi gleder oss enormt til kunst- og musikkåret 2023 på Henie Onstad. Utstillingen Henie Onstad innleder året med – Chagall – Verden i opprør – er mer aktuell enn noensinne. Samtidig tar vi for oss den høyaktuelle politiske situasjonen i dagens Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia i den andre utgaven av Henie Onstads triennale for fotografi og nye medier New Visions. I samarbeid med Tate Modern, viser Henie Onstad den verdenskjente polske tekstilkunstneren Magdalena Abakanowicz. Samtidig presenteres den norske kunstneren Per Barclay, sier direktør for samling og utstilling / sjefskurator på Henie Onstad, Caroline Ugelstad.

– Programmet er relevant og synliggjør hvordan kunsten kan treffe samtiden, sier Ugelstad. 

Utstillingsprogrammet i 2023  

Marc Chagall
Verden i opprør 
17. mars – 18. juni
Utstillingen kaster lys over en så langt lite kjent side av Marc Chagalls (1887-1985) virksomhet: hans verk fra 1930- og 1940-tallet, der kunstnerens fargerike palett blir mørkere. Livet og arbeidet til den jødiske maleren ble dypt påvirket av nasjonalsosialismens kunstpolitikk og Holocaust. På begynnelsen av 1930-tallet undersøkte arbeidet hans den stadig mer aggressive antisemittismen i Europa, og han emigrerte til slutt til USA i 1941. I løpet av disse årene berører kunstverkene hans sentrale og aktuelle temaer som identitet, hjemland og eksil.     

Utstillingen presenterer ca. 50 verk, inkludert kostymer fra balletten Aleko, og er et samarbeid med Schirn Kunsthalle, Frankfurt. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ilka Voermann og Henie Onstads Caroline Ugelstad. 

New Visions
The Henie Onstad Triennale for Photography and New Media
14. april – 17. september
Henie Onstad presenterer den andre utgaven av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst. I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Triennalen inkluderer syv nye bestillingsverk som presenteres for første gang, i tillegg til skulptur, tekstil, storskala veggarbeider og videoinstallasjoner. Sentrale temaer er energiproduksjon og -distribusjon, utvinning av natur- og menneskeskapte ressurser og økologiske, sosiale og politiske konsekvenser av disse praksisene.   

Kunstnere i utstillingen: Almagul Menlibayeva, Anna Ehrenstein, Anna Engelhardt and Mark Cinkevich, Basim Magdy, Dilyara Kaipova, Emilija Skarnulyte, Farah Al Qasimi, Giorgi Gago Gagoshidze and Tekla Aslanishvili, Haig Aivazian, Istvan Virag, Ketuta Alexi-Meskhishvili, Köken Ergun, Kristina Õllek, Lesia Vasylchenko, Marat Dilman, Monira Al Qadiri, Myriam Boulos, Neïl Beloufa, Seif Kousmate. 

Utstillingen kurateres av Henie Onstads Susanne Østbye Sæther og co-kuratorene Reem Shadid og Inga Lãce. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og det vil også vises et screeningprogram. 

Per Barclay 
Vortex   
18. august – 5. november   
Den norske kunstneren Per Barclay (f. 1955) presenteres i en soloutstilling. Barclay arbeider med foto, skulptur og installasjon og med diverse materialer, som stein, stål, aluminium, glass, vann og spillolje. Utstillingen presenterer representative verk av kunstneren fra flere perioder i hans 40-årige kunstneriske virke. Per Barclay har fra tidlig i sin karriere vært inspirert av kunstnerbevegelsen Arte Povera og dens arv, noe som kontekstualiseres i utstillingen.

Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster og kurateres av Ana María Bresciani.  

Magdalena Abakanowicz
27.oktober– 25. februar 2024 
På 1960- og 70-tallet skapte den polske kunstneren Magdalena Abakanowicz (1930-2017) banebrytende skulpturer av vevd fiber. De var myke, ikke harde; tvetydige og organiske; ruvende arbeider som hang ned fra taket. De ble kjent som Abakaner. Utstillingen gir en sjelden mulighet til å utforske dette ekstraordinære arbeidet. Gjennom flere av de viktigste Abakanene utforsker utstillingen den sentrale perioden i Abakanowicz praksis da hennes vevde former løsrev seg fra veggen og inn i tredimensjonale rom. Abakanowicz fikk stor innflytelse på norske tekstilkunstnere på 1960- og 1970- tallet, blant annet gjennom Henie Onstads omfattende presentasjon Magdalena Abakanowicz. Organiske Strukturer i 1977. 

Utstillingen er et samarbeid med Tate Modern og Fondation Toms Pauli ved Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne/Plateforme 10. Utstillingen følges av en katalog med nyskrevne tekster, og er kuratert av Ann Coxon, Mary Jane Jacob og Henie Onstads Caroline Ugelstad. 

Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter
9juni – 10. september  
Unge fotografer er et årlig mentordrevet program utviklet av Henie Onstad. Programmet ble etablert i 2019, og Henie Onstad er stolte av å presentere arbeidene til det fjerde kullet med nøye utvalgte deltagere.     

Utstillingen kurateres av Susanne Østby Sæther.  

Flux! Merz! Pop! 
Ny montering fra 27. april  
Utstillingen er viet den tyske avantgarde-kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948) og hans kollegaer og etterfølgere. Schwitters var en av de mest særpregede og allsidige kunstnerne i første halvdel av 1900-tallet. De kunstneriske taktikkene og strategiene han utviklet har hatt stor påvirkning på senere generasjoner i avantgarde-tradisjonen, og de er ikke minst viktige for Henie Onstads tverrkunstneriske profil og arbeid med avantgarden i kunsthistorien. Utstillingen viser Sparebankstiftelsen DNBs samling av Kurt Schwitters og hans samtidige, sammen med materiale fra Henie Onstad-samlingen, inkludert Ken Friedman Fluxus collection, og Fluxus arbeider i Henie Onstad-samlingen, og det store avantgarde-arkivet og studiesamlingen Jean Brown Personal Papers, bygget opp av den amerikanske bibliotekaren og samleren Jean Brown (1911-1994). 

Utstillingen kurateres av Caroline Ugelstad. 

Musikkprogrammet i 2023 

Musikkåret 2023 på Henie Onstad byr på en rekke urfremføringer. Blant dem er et audiovisuelt bestillingsverk til den andre utgaven av Henie Onstads triennale for fotografi og nye medier New Visions med den georgiske komponisten Mariam Gviniashvili og prosjektet Frå form til famling av koreograf Solveig Styve Holte, der senteret fylles med dans, musikk og performance gjennom fire dager i november.   

Et annet høydepunkt er den amerikanske komponisten, eksperimentelle rockemusikeren og soniske oppdageren Tyondai Braxton som gjør en sjelden opptreden på kunstsenteret i mars. 

Musikk-, dans og performanceprogrammet er kuratert av Svein Terje Torvik. 

Tyondai Braxton
18. mars   

Mariam Gviniashvili
16. april
 

Solveig Styve Holte: Frå form til famling
2.5. november 

Følg med på hok.no for flere konsertslipp og fullt program. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utstillingen "Marc Chagall. Verden i opprør" åpner på Henie Onstad Kunstsenter 17. mars 2023. Bilde: Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Gift of the artist, 1953, Foto: CNAC-MNAM/Philippe Migeat 

© BONO / Chagall ®
Utstillingen "Marc Chagall. Verden i opprør" åpner på Henie Onstad Kunstsenter 17. mars 2023. Bilde: Marc Chagall, Rundt henne, 1945, Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, Gift of the artist, 1953, Foto: CNAC-MNAM/Philippe Migeat © BONO / Chagall ®
Last ned bilde
Den andre utgaven av "New Visions. The Henie Onstad Triennale for Photography and New Media" åpner 14. april.  Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst. Bilde: Neïl Beloufa, YellowHost / Host B trying to Reach Out to Its Audience, 2021.
Den andre utgaven av "New Visions. The Henie Onstad Triennale for Photography and New Media" åpner 14. april. Her tas pulsen på eksperimentelle praksiser innenfor fotografi og mediekunst. Bilde: Neïl Beloufa, YellowHost / Host B trying to Reach Out to Its Audience, 2021.
Last ned bilde
Fra 14. april presenteres "New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media." I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Bilde: Seif Kousmate, WAHA / Untitled, 2021. Courtesy of the artist.
Fra 14. april presenteres "New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media." I triennalens andre utgave rettes oppmerksomheten mot kunstnere og praksiser med tilknytning til Øst-Europa, Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia. Bilde: Seif Kousmate, WAHA / Untitled, 2021. Courtesy of the artist.
Last ned bilde
Fra 27. oktober vises de ekstraordinære arbeidene til Magdalena Abakanowicz på Henie Onstad. Bilde: Magdalena Abakanowicz, Brun frakk, 1968. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
Fra 27. oktober vises de ekstraordinære arbeidene til Magdalena Abakanowicz på Henie Onstad. Bilde: Magdalena Abakanowicz, Brun frakk, 1968. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
Last ned bilde
Per Barclay, Skjorte, 1979. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet. © Barclay, Per/BONO
Per Barclay, Skjorte, 1979. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet. © Barclay, Per/BONO
Last ned bilde
Ny montering "Flux! Merz! Pop!" fra 27. april. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
Ny montering "Flux! Merz! Pop!" fra 27. april. Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter
Last ned bilde
Til sommeren presenteres arbeider av det fjerde kullet av Unge fotografer på Henie Onstad. Bilde er fra utstillingen i 2022. Installasjonsfoto fra Autofokus 2022. 

Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter
Til sommeren presenteres arbeider av det fjerde kullet av Unge fotografer på Henie Onstad. Bilde er fra utstillingen i 2022. Installasjonsfoto fra Autofokus 2022. Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter
Last ned bilde
Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Bent René Synnevåg.
Henie Onstad Kunstsenter. Foto: Bent René Synnevåg.
Last ned bilde
Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter
Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter
Last ned bilde

Om Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstad Kunstsenter
Sonja Henies vei 31
1311 Høvikodden

67 80 48 80http://hok.no/

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 4000 m2, rommer senteret Lab for barn og unge, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt kafeen Piruetten.

Følg pressemeldinger fra Henie Onstad Kunstsenter

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Henie Onstad Kunstsenter på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Henie Onstad Kunstsenter

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom