Eiendom Norge

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Del
Boligprisene i Stavanger sank med 0,9 prosent i november. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.
Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (-0,5 prosent), Trondheim (-1,6 prosent) og Bergen (-2,6 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 6,8 prosent. Det er sterkere enn i Oslo (+1,6 prosent), Trondheim (+0,9 prosent), og Bergen (+0,5 prosent).

Det har i november blitt solgt 412 boliger i Stavanger. Det er 14,7 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 4647 boliger. Det er 12 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i november blitt lagt ut 458 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 10,3 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 5083 boliger til salgs. Det er 6,6 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 29 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 34 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.690.000,-

NB: Fra januar 2020 inngår kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg i Stavanger-indeksen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på Twitter: @eiendomsmegling #boligprisstatistikken og Facebook.

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Ronny SkjøtskiftDaglig lederAktiv Eiendomsmegling Jæren

Kommenterer boligmarkedet i Sandnes, Stavanger, Jæren og Klepp, samt markedet for hytter i Rogaland

Tel:41614676

Bilder

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.