- Det bør gjennomførast loddetokt i 2023

Del
- Havforskingsinstituttet bør sette av midlar til eit loddetokt i Barentshavet i 2023. Tilliten til det rådet som er gitt er svært liten seier, Stig Østervold, styreleiar i Fiskebåt Sør.
Stig Østervold, styreleiar i Fiskebåt Sør. Foto: Odd Kristian Dahle.
Stig Østervold, styreleiar i Fiskebåt Sør. Foto: Odd Kristian Dahle.

Fiskebåt Sør har vore ein en pådrivar for å få på plass eit tokt som måler gyteinnsiget på lodde i Barentshavet.

- Vi er difor skuffa over at dette toktet blei tatt av planen for 2023. Kvoterådet for lodde i Barentshavet er sterkt prega av at loddeforekomstane i russisk sone ikkje blei kartlagt i haust. Det er difor stor usikkerheit til kvoterådet som er gitt, seier Østervold

Han peikar også på at det er uheldig at den norsk-russiske fiskerikommisjonen i sitt møte ikkje diskuterte om det var mogleg å få gjennomført eit gytetokt tidleg i 2023, for å eventuelt kunne korrigere kvoterådet som er gitt.

- Vi er no i ein situasjon der fiskarane sin tillit til kvoterådet er svært liten, noko som også talar for at gytetoktet etter lodde bør bli gjennomført. Det bør også være i forskarane si interesse å kvalitetssikre det kvoterådet som er gitt, seier Østervold. 

Norge er opptatt av å sikre eit best mogleg vitskapleg grunnlag for fiskeriforvaltninga, men styreleiaren i Fiskebåt Sør er uroa ver at sviktande rekruttering fører til nedgang for fleire av dei pelagiske bestandane. Dette blir også forverra av at det heller ikkje er inngått kvoteavtalar for dei viktigaste bestandane.

Media er velkommen til å følge første del av årsmøtet som er på Hotel Norge By Scandic, tysdag 6. desember 2022. Dagsorden for årsmøtet til Fiskebåt Sør følger under.

----------------------------------------------

DAGSORDEN – ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR 6. DESEMBER 2022

Kl. 10:00 – 10:45 

Velkommen - styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør

Sak 1 Godkjenning av møteinnkallelsen

Sak 2 Konstituering

a. Valg av møteleder(e)

b. Navneopprop, registering av stemmeberettigede

c. Forretningsorden

d. Valg av referenter og signering av protokoll

e. Valg av redaksjonsnemd

Kl. 10:45 – 11:15 

Messebesøk/kaffepause

Kl. 11:15 – 12:00

Sak 3 Forskning på lodde

Innledere: Georg Skaret, Havforskningsinstituttet

Kim Josefin Niklasdotter Scherrer, UiB

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

Kl .13:00– 13:30

Sak 4 Regjeringens fiskeripolitikk – kvotemelding 2.0

Innleder: Vidar Ulriksen, statssekretær NFD

Kl. 13:30 – 14:30

Sak 5 Havvind – hva skjer, hva gjøres?

Innledere: Anette Ødegård, NVE

Bård Aarbakke, Fiskeridirektoratet

Lise Doksæter, Havforskningsinstituttet

Hanna Bauge, Fiskebåt

Kl. 14:30 – 15:00 

Messebesøk/kaffe

For medlemmer i Fiskebåt Sør:

Kl 15:00 – 16:30

Sak 6 Årsrapport 2022

Sak 7 Regnskap og revisjonsrapport for 2022

Sak 8 Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser for 2023

Sak 9 Organisasjonssak

Sak 10 Valg

Kontakter

Bilder

Stig Østervold, styreleiar i Fiskebåt Sør. Foto: Odd Kristian Dahle.
Stig Østervold, styreleiar i Fiskebåt Sør. Foto: Odd Kristian Dahle.
Last ned bilde

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg pressemeldinger fra Fiskebåt

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fiskebåt

Statsbudsjettet: - Klimapolitikken truer fiskerinæringen - vår største næring i nordområdene9.10.2023 09:19:24 CEST | Pressemelding

NB! Erstatter tidligere utsendt presemelding. - Fiskebåt hadde håpet at regjeringen ville fjerne konkurranseulempene norske fiskere har lengst mot nord. Dessverre er det signaler om det motsatte gjennom økte særnorske avgifter, sier Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Han mener regjeringens budsjettforslag vil svekke verdiskapningen og tilstedeværelse i nordområdene. Sikkerhetspolitisk vil dette også være uheldig for Norge, poengterer Maråk.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom