Statskog SF

Nå er Statskog eier

Del
Statskog har nå formelt overtatt som eier etter å ha overført 2,5 milliarder kroner for 94 prosent av aksjene i AS Meraker Brug.
Brugetsgården i Meråker Foto: Meraker Brug
Brugetsgården i Meråker Foto: Meraker Brug

Transaksjonen ble gjennomført i formiddag og følger kjøpsavtalen mellom Statskog SF og hovedeierne bak AS Meraker Brug (stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og datterselskaper).

Resterende aksjonærer har fått tilbud fra Statskog om å selge sine aksjer til samme pris som hovedaksjonærene. Frist for å akseptere tilbudet er 9. desember 2022.

Total kjøpesum for 100 prosent av aksjene i selskapet er beregnet til om lag 2,65 milliarder kroner. Finansiering av kjøpet skjer gjennom at eier øker innskuddskapitalen i Statskog SF med 2,35 milliarder, samt yter et lån på 300 millioner kroner til Statskog SF.

Statskogs overordnede oppgave er å sikre en bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer, og kjøpet av AS Meraker Bruk styrker statsforetakets nasjonale rolle innen bærekraftig skogsdrift og utvikling av eiendom. Statskog setter nå i gang et omfattende arbeid med å kartlegge og utvikle verdier på kort og lang sikt.

- Vi skal raskt etablere løsninger som forsterker folks tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Dette betyr mye for mange, og Statskog skal være en garantist for befolkningens tilgang, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Eiendommene i AS Meraker Brug har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune.

Statskog er Norges største grunneier og forvalter en femtedel av Norges landareal. Etter kjøpet av AS Meraker Bruk er Statskog grunneier på 59 millioner dekar i Norge. Statskog er heleid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Brugetsgården i Meråker Foto: Meraker Brug
Brugetsgården i Meråker Foto: Meraker Brug
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom