Asplan Viak

Oslos nye bydel: Slik vil Asplan Viak og Dyrvik Arkitekter transformere Rosenholm

Del
Asplan Viak AS og Dyrvik Arkitekter har, på oppdrag fra OBOS, utformet et forslag til fremtidig utvikling av Rosenholmveien 4-24: Den røde tråden – et nabolag som gir muligheter og plass til alle. Visjonen er å skape en bydel på Rosenholm der sosial og miljømessig bærekraft er en premissgiver for utviklingen av området, og fellesskap i nabolaget er sentralt.
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter

Høye ambisjoner for bærekraft

Prosjektforslaget «Den røde tråden» er et bidrag i et parallelt oppdrag der fem arkitektteam har jobbet med en helhetlig plan for Rosenholm sør i Oslo. Her skal OBOS de kommende årene utvikle en ny bydel med rundt 2000 boliger i et grønt og moderne nabolag.

Rosenholm skal være et sted som tar helhetlig bærekraft på alvor. Prosjektet har spesielt høye ambisjoner for miljømessig og sosial bærekraft.

Bydelen skal utvikles som et lavutslippsområde, med mål om direkte og indirekte utslipp som er 50 prosent lavere enn dagens praksis. Naturmangfoldet skal styrkes, og området skal bli mer klimarobust.

Sosiale og kulturelle ressurser og kvaliteter skal fremheves, og det skal skapes grobunn for grasrotinitiativer og innbyggerstyrt aktivitet som bidrar til sosial bærekraft.

– Ambisjonene for bærekraft skal konkretiseres gjennom tiltak knyttet til gjenbruk og ressursbruk, boliglaboratorier, økologi og naturmangfold, klimatilpasning, fornybar energiforsyning, energieffektivisering og klimabevisste transportløsninger, sier oppdragslederne, urbanist Sigrid Furuholt Engelstad i Asplan Viak og arkitekt Hedda Leivestad i Dyrvik Arkitekter.

Fleksible bygg, varierte boliger og natur
Rosenholm vil bli et spennende foregangsområde for bærekraftig område-, nabolags- og boligutvikling. Arkitektene har valgt har tre hovedelementer i planen for den nye bydelen:

  • Et robust plangrep som både er fleksibelt og tilpasset dagens bebyggelsesstruktur. De ulike boligfeltene skal kunne bygges ut etter hvert som området transformeres.
  • En boligsammensetning med stor variasjon av boligtyper og boligstørrelser, oppbrutte kvartaler og såkalte boliglaboratorier.
  • En transformasjon i områdeutvikling, med miljø og mennesker i sentrum. All utvikling tar utgangspunkt i de ressursene og naturen som allerede er tilgjengelig på området.


Selvbygging, fellesskap og byøkologi
Et av de konkrete, nyskapende forslagene fra teamet er et storskala “boliglaboratorium”, der hovedmålet er å sikre en variert befolkningssammensetning på Rosenholm.

– Det kan vi gjøre ved å prøve ut boligkonsepter beregnet på målgrupper som ikke finner det de leter etter i dagens boligmarked: De som ønsker å bygge en bedre fremtid for seg og sin familie, de som ønsker å utforske nye fellesskap og vil dele mer, de som vil leve mer klima- og miljøbevisst og de som bare ønsker å være med på en forandring, sier Furuholt Engelstad og Leivestad.


Et godt sted å bo – og å møtes
– Rosenholm skal være et godt sted å bo for en stor andel av befolkningen, med variasjon i boligtilbud, plass og rom til felleskap mellom naboer, og med mulighet for å bli i et nabolag gjennom alle livets faser.

Rosenholm skal også være et spennende sted å møtes, for de som bor der, og de som bor i områdene rundt: Den nye bydelsparken blir et grønt hjerte i området med nisjebutikker, kunst og kultur, restaurant og kafe. Holmskogen byr på fri lek med klatring i trær, oppdagelsesferd og plass til utfoldelse. Stasjonsområdet vil ha et urbant bygulv med et variert tilbud av tjenester og arbeidsplasser.

«Den røde tråden» er en gang- og sykkelvei som går gjennom hele området og binder kvartalene sammen.


Tverrfaglig prosjekt

Forslaget er et resultat av et inspirerende og tett samarbeid mellom en tverrfaglig gruppe fra Asplan Viak og Dyrvik Arkitekter. Gruppa består av landskapsarkitekter, arkitekter, sosiolog og urbanist, samt medarbeidere med spisskompetanse på byøkologi, sosial bærekraft, mobilitet, overvann, lokalklima og klima og energi.

Kontakter

Bilder

Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Last ned bilde
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Last ned bilde
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Last ned bilde
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Last ned bilde
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Illustrasjon Asplan Viak / Dyrvik Arkitekter
Last ned bilde

Om Asplan Viak

Asplan Viak
Asplan Viak
Kjørboveien 20
1337 Sandvika

+47 46 26 59 16http://www.asplanviak.no

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Vi er alltid helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår kompetanse innen alle faser av et prosjekt. Vi mener de mest nyskapende og bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert. Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig. Asplan Viaks kompetanse finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Våre medarbeidere er tilstede over hele landet, fordelt på 32 kontorer.

Følg pressemeldinger fra Asplan Viak

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Asplan Viak på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Asplan Viak

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom