Husbanken

– Kobo kan gi samfunnsgevinst på 770 millioner kroner!

Del
Det mener Oslo Economics som har beregnet den samfunnsøkonomiske gevinsten av det digitale systemet for kommunale boliger som Husbanken utvikler nå sammen med KS og en rekke kommuner. Det er en halv milliard mer enn prosjektet så for seg.
KOBO: Det digitale systemet for kommunale boliger kan gi stor verdi både for boligsøkere og kommuner, ifølge beregning fra Oslo Economics. Tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth oppfordrer kommunene til å ta systemet i bruk.
KOBO: Det digitale systemet for kommunale boliger kan gi stor verdi både for boligsøkere og kommuner, ifølge beregning fra Oslo Economics. Tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth oppfordrer kommunene til å ta systemet i bruk.

I beste fall kan Kobo gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 770 millioner kroner over ti år. Det er mer enn tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth så for seg. Faktisk nesten 500 millioner kroner mer enn hun og prosjektet selv anslo ville være gevinstene av å utvikle et digitalt system for kommunale boliger for alle norske kommuner.

– Det er jo fantastisk om Oslo Economics beste scenario slår til! Det blir jo enda mye bedre enn vi kunne forestille oss, utbryter hun.

I utgangspunktet la prosjektet til grunn en kostnadsbesparelse på 187 millioner kroner for hele landet, pluss kvalitative gevinster, noe som i høyeste grad ville forsvare den nasjonale bevilgninga på 90 millioner kroner over tre år.

Sparer mye arbeidstid

Oslo Economics gevinstberegning av Kobo er gjort på bakgrunn av analyser av prosjektets styringsdokumenter og gevinstrealiseringsplan, intervju med 12 kommuner, møter med Husbanken, statistikk fra SSB, samt rapporter og undersøkelser fra andre prosjekter.

Ifølge beregninga er det mye mer å hente på spart arbeidstid som følge av mer effektiv saksbehandling enn prosjektet selv anslo i begynnelsen.

– Tidligere anslag undervurderer dagens ressursbruk til saksbehandling av boligsøknader i kommunene, sier Karl Rikard Løvhaug fra Oslo Economics og fortsetter:

Trolig mer enn antatt

– I vårt laveste anslag beregner vi 45 minutter spart per sak. I middels anslag beregner vi to timer spart og i vårt høyeste anslag sparer kommunen tre saksbehandlingstimer per sak. Dette vil gi henholdsvis 11,6 millioner kroner, 31 millioner kroner eller 46,6 millioner kroner i besparelser per år i hele landet, forklarer han.

I tillegg er det et visst potensial for å spare IT-kostnader og bøter på grunn av brudd med personvernregler.

– Kobo vil også kunne gi mer effektiv ressursbruk som følge av bedre statistikk og grunnlagsdata, sier han.

Karl Rikhard Løvhaug
Karl Rikhard Løvhaug fra Oslo Economics har beregnet samfunnsgevinster av Kobo.

Også kvalitative gevinster

Men han forventer også at Kobo vil gi gevinster som ikke kan prissettes.

– Det kan handle om at boligsøkere og beboere vil dra nytte av en enklere og mer transparent saksbehandling med styrket personvern, bedre boforhold som følge av bedre match mellom søker og bolig og mer brukervennlige tjenester, forklarer han.

Lønnsomt

I Oslo Economics middels anslag vil gevinsten være på 443 millioner, mens lavt anslag vil gi et negativt resultat på minus 85 millioner kroner.

– Forventningsverdien vil likevel være positiv for de tre scenarioene samlet, understreker han med henvisning til at alle de kvalitative gevinstene bidrar i positiv retning.

– Samlet sett er det derfor grunn til å tro at Kobo er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier han.

Oslo Economics konklusjon er altså at gevinstene av Kobo er store, men usikre.

Må tas i bruk

Det viktigste usikkerhetsmoment er at den samfunnsøkonomiske gevinsten står og faller på at kommunene tar Kobo i bruk. Så nå blir det viktig å få kommunene til å koble seg på.

– Vårt mål er at alle kommuner som ønsker det skal få slippe inn i løpet av 2023. Vi oppfordrer alle kommuner til å sette seg inn i hva det innebærer å ta i bruk Kobo og begynne å forberede seg, sier Diseth viser til Husbankens nettside om Kobo.

Noen kommuner er begynt å bruke Kobo i sitt boligarbeid og er allerede begynt å hente ut gevinster. Les om Sarpsborg kommunes erfaringer her: Tar kontroll over kommunal boligmasse

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KOBO: Det digitale systemet for kommunale boliger kan gi stor verdi både for boligsøkere og kommuner, ifølge beregning fra Oslo Economics. Tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth oppfordrer kommunene til å ta systemet i bruk.
KOBO: Det digitale systemet for kommunale boliger kan gi stor verdi både for boligsøkere og kommuner, ifølge beregning fra Oslo Economics. Tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth oppfordrer kommunene til å ta systemet i bruk.
Last ned bilde
Karl Rikhard Løvhaug
Karl Rikhard Løvhaug
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom