3 MILLIONER TIL NASJONALT PROSJEKT MED BRIDGE I SKOLEN

Del
Fra 1. mars 2023 vil Norsk Bridgeforbund (NBF) tilby skolebridge for landets 6.klassinger. Skolebridge blir et tilbud i skolens lokaler rett etter ordinær skoletid. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 3 millioner til utvikling av skolebridge som nasjonalt tilbud. I løpet av prosjektperioden vil 10.000 6. klassinger få tilbud om bridge i skolen.
Nora innser et lite egg.
Nora innser et lite egg.

Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB er avgjørende for at prosjektet kan gjennomføres. Beløpet er ti ganger høyere enn noen annen støtte NBF har mottatt tidligere til utvikling av bridge for barn og unge. 

«Dette er det største som har skjedd for små bridgespillere og et helt uvurderlig bidrag til rekruttering til tankesport. Barn må trene kroppen, og barn må trene hodet. Tildelingen er en stor anerkjennelse av de positive effektene verdens beste spill gir barn og unge.»

President i Norsk Bridgeforbund, Åse Langeland

Hva skjer i Norsk Skolebridge

Norsk Skolebridge er et nasjonalt prosjekt der 6. klasse ved utvalgte skoler får tilbud om 3-timers innledende bridgeopplæring i skoletida.

Etter skolebesøket etableres det et lokalt fritidstilbud med bridge for barna rett etter skoletid. Målet er å gi barna kunnskap de kan ha glede av hele livet. Tilbudet er gratis for skolen.

Fritidstilbudet er for barn på mellomtrinnet. Aktiviteten foregår i forlengelsen av skoledagen, slik at ingen må reise hjem fra skolen. Barna får servert et enkelt og sunt måltid ved start for å gi ekstra energi til hjernen. Lokale frivillige får opplæring i hvordan bridgeopplæring for barn best foregår.

Bridge for læring

Skolene vil være med fordi spillbasert læring kan gi gode muligheter for å engasjere elevene i aktiviteter som kan gi økt læring og innebære fordeler i opplæringen. Bridge kan brukes som en del av undervisningen for å nå læreplanmål både i overordnet del av læreplanen og fagspesifikke mål, spesielt innen matematikk.

Foruten at barna trener konsentrasjonen, så vil bridge forsterke grunnleggende regneferdigheter, trene utforsking og problemløsing. Måten man tilnærmer seg problem på en systematisk måte er med på å utvikle algoritmisk tankegang.

På lik linje uansett forutsetninger

Det er få idretter og kompetitive fritidsaktiviteter som passer for alle uavhengig av fysiske og sosiale forutsetninger. Det kan Norsk Skolebridge tilby. Bridge er en tankesport hvor to og to spiller på lag. Deltakerne trenger ikke noe annet utstyr enn en kortstokk. Både funksjonshemmede og friske deltar på helt like premisser. At aktiviteten ikke koster penger er en viktig faktor for å forebygge sosial utenforskap.

Barn som deltar får trening på en rekke viktige felt; konsentrasjon, kommunikasjon, samarbeid, matematikk, statistikk, sannsynlighetsberegning, algoritmisk tenking, sosiale interaksjoner, strategi og problemløsning i praksis.

Siden alle deltar på lik linje i bridge, vil skolebridgen være et verktøy for å oppnå integrasjon, inkludering og mestring. Bridge spilles på tvers av kjønn, alder, religion, språkbarrierer og fysiske- og sosiale forutsetninger. Bridge kan læres av alle og gir mestringsfølelse for spillere på alle nivå. 

Nasjonalt prosjekt 

Tilbudet om skolebridge skal gjennomføres over hele landet. I første halvår vil fem skoler fordelt på alle landsdelene (øst, sør, vest, midt, nord) komme i gang med ordningen. Fra høsten 2023 tredobles antallet skoler som deltar i prosjektet.

Totalt i løpet av prosjektperioden vil 10.000 6. klassinger få tilbud om bridge i skolen. 

Forskning på bridge og læring

Hvilke effekter har bridgeopplæring på barnas evne til læring?

Skoler som blir med i Norsk Skolebridge vil få tilbud om å være med i en studie om bridge og læring.

Tidligere studier har vist at egenskaper for livsmestring som strategisk planlegging, fleksibilitet i problemløsning, konsentrasjon og fokus kan bli utviklet ved bridgebordet. Det vil nå bli utforsket i hvilken grad dette kan gjelde for bridgeopplæring for barn.

Forskningsgruppen BAMSA (Bridge – a Mind Sport for All) ved Universitetet i Stirling, ledet av prof. Samantha Punch, er i gang med prosjektet «Bridging schools». Faktorer som stimulerer og hemmer læring hos barn i barne- og ungdomsskolen skal utforskes. Studien har to ulike perspektiv, fordeler og egenskaper (kognitive, sosiale og følelsesmessige) som utvikles ved å spille bridge.

For flere detaljer: https://juniorbridge.no/norsk-skolebridge/ 

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Det er enkelt å lære seg bridge, men det kan ta tid å bli god. Når du mestrer spillet er det både spennende, gøy og, ikke minst, utfordrende!

Nøkkelord

Kontakter

Kurt-Ove ThomassenProsjektkoordinator Norsk Skolebridge

Leder Helgeland Juniorbridgeklubb. I styringsgruppen for prosjektet Norsk Skolebridge.

Tel:90666041kurtove@hotmail.com

Bilder

Nora innser et lite egg.
Nora innser et lite egg.
Last ned bilde
Elever ved Borhaug skole trener på spilleteknikk i fellesskap. Borhaug skole i Agder har vært pilot for prosjektet Norsk Skolebridge.
Elever ved Borhaug skole trener på spilleteknikk i fellesskap. Borhaug skole i Agder har vært pilot for prosjektet Norsk Skolebridge.
Last ned bilde
Sven-Olai Høyland lærer bort et triks i bridge. Foto: Svein Erik Dahl
Sven-Olai Høyland lærer bort et triks i bridge. Foto: Svein Erik Dahl
Last ned bilde
Det tenkes. Foto: Svein Erik Dahl.
Det tenkes. Foto: Svein Erik Dahl.
Last ned bilde
Glede og mestring ved bridgebordet. Foto: Svein Erik Dahl
Glede og mestring ved bridgebordet. Foto: Svein Erik Dahl
Last ned bilde
Wow! Makker melder slem! Nicolai Heiberg-Evenstad som på bildet lar seg begeistre er nå 14 år gammel og allerede på vei til å bli bridgeproff! Foto: Svein Erik Dahl
Wow! Makker melder slem! Nicolai Heiberg-Evenstad som på bildet lar seg begeistre er nå 14 år gammel og allerede på vei til å bli bridgeproff! Foto: Svein Erik Dahl
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Bridgeforbund

Norsk Bridgeforbund
Sognsveien 75 A
0855 Oslo

http://www.bridge.no

Norsk Bridgeforbund

Breddeorganisasjon, 9 000 medlemmer, 24 kretser, 304 klubber.

Valgt styre på 7 personer, 5 ansatte i administrasjonen.

  • Medlem av European Bridge League (EBL) og World Bridge Federation (WBF), samt Frivillighet Norge.
  • Hjemmeside: www.bridge.no og www.juniorbridge.no
  • Alle turneringer er rusfrie og følger WADA-standard.
  • Bridge er et kortspill for fire personer, en tankesport på linje med sjakk. Hoved-forskjellen er at man i bridge må løse problemene i samarbeid med makker.
  • § 1-1 Formål: Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  • Norge er en stormakt i tankesporten bridge. Vant Europamesterskapet i bridge i åpen klasse i 2018, og VM i 2007.
  • Norge har sterke resultat i juniorklassen: VM gull i 2019 og 2022 i U26W lag og U26W par i 2019, EM gull i 2018 i U16 par, U26 mix par, U26W.