GlobeNewswire by notified

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Dela

Hoylu AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 november 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084–6381 (“Bolaget”) hölls idag den 25 november 2022 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm, Sverige. 

Beslut om riktad konvertibelemission
Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med aktieägaren Alden AS (”Aktieägaren”) förslag, att besluta om en riktad konvertibelemission. I övrigt gäller följande villkor för beslutet:

Rätt att teckna konvertibler i den riktade emissionen tillkommer Baklid Invest AS, CeWi Invest AS, Fougner Invest AS, Trellevika Invest AS, Fredrik Fougner, Skadi AS, TTC Invest AS och Windchange Invest AB. Inför förslaget om den riktade konvertibelemissionen har Aktieägaren övervägt möjligheten att föreslå en företrädesemission men konstaterat att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad emission. Vidare bedöms det rådande klimatet på aktiemarknaden medföra att det vid en företrädesemission är troligt att en företrädesemission inte i erforderlig utsträckning blir tecknad och att garantiförbindelser därför måste upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning. Mot bakgrund av detta har Aktieägaren har gjort bedömningen att en riktad konvertibelemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering för att reglera skulder som har förfallit till betalning och för fortsatt finansiering av verksamheten.

Det nominella värdet per konvertibel uppgår till 1 krona eller hela multiplar därav. Lånet löper med en årlig ränta uppgående till 6 procent i enlighet med vad som framgår av villkoren. Villkoren för konvertibelemissionen, inklusive konverteringskurs, har beslutats efter förhandling med tecknarna på en armlängds avstånd. Aktieägaren bedömer att villkoren för konvertibelemissionen är marknadsmässig.

Teckningskursen motsvarar konvertibelns nominella belopp.

Betalning för tecknade konvertibler ska ske kontant eller genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.

Teckning ska ske inom tre dagar från datum för beslut om emissionen. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska erläggas inom en vecka från tiden för teckning.

Konvertiblerna får konverteras till aktier under perioden från och med datum för registrering av emissionen hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2023 till en konvertering om 1,00 krona.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning av full konvertering av konvertiblerna (exklusive ackumulerad ränta) innebär det att Bolagets aktiekapital ökar med cirka 3 053 772,70 kronor genom utfärdandet av 37 042 807 nya aktier. Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till cirka 29,3 procent. För mer information kontakta:

Truls Baklid, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 E-mail: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 E-mail: kw@hoylu.comOm Hoylu

Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade I samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Stockholm
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB +46 (0) 8 50 301 550; ca@mangold.se

Publicering
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:45 CET.


För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Vereniging Aegon to participate in current share buyback program8.12.2023 20:00:00 CET | Press release

The Hague, December 8, 2023 - Aegon has entered into an agreement with its largest shareholder, Vereniging Aegon, to partially participate in Aegon’s current EUR 1.5 billion share buyback program. The repurchase of shares from Vereniging Aegon will commence as soon as Aegon has repurchased shares for an amount of EUR 750 million under the buyback program and is expected to run until the end of the share buyback program. Barring unforeseen circumstances, the share buyback is expected to be completed on or before June 30, 2024. As of December 7, Aegon has repurchased 149.8 million shares representing EUR 703.9 million. Aegon began its EUR 1.5 billion share buyback program on July 6, 2023 following the completion of the transaction to combine Aegon’s Dutch pension, life and non-life insurance, banking, and mortgage origination activities with a.s.r., that was announced on July 4, 2023. Vereniging Aegon will participate pro-rata in the share buyback program based on its combined common sha

Clean Motion AB skriver under projektavtal med EU8.12.2023 19:09:01 CET | Pressemelding

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har skrivit under ett projektavtal inom EU Horizon Europe programmet. Projektet GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) har totalt 23 projektpartners och en total budget på 15,1 miljoner Euro varav 12 miljoner Euro är bidrag från EU. Clean Motion har den tredje största budgeten och kommer att tilldelas ett bidrag från EU på 1,3 miljoner Euro fördelat över projektperioden på 42 månader, med start i januari 2024. Clean Motion AB, en ledare inom utvecklingen av hållbara transportlösningar, är stolta över att meddela sitt deltagande i GIANTS-projektet, finansierat av EU inom ramen för Horizon Europe-programmet. Projektets totala budget uppgår till 15,1 miljoner euro där EU står för 12 miljoner euro. Clean Motions totala budget i projektet är 1,9 miljoner euro med EU-finansiering om 1,3 miljoner euro. Inom projektet som löper från januari 2024 och 42 månader framåt kommer vi att samarbeta med 22 andra partners, bland andra Renault

Wolters Kluwer again recognized as a Leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software8.12.2023 17:50:33 CET | Press release

PRESS RELEASE Wolters Kluwer again recognized as a Leader in Gartner® Magic Quadrant™ for Financial Planning Software Wolters Kluwer CCH Tagetik AI-based financial planning solution empowers finance professionals to make faster and better-informed decisions. New York – Dec. 8, 2023 – Wolters Kluwer, a global leader in professional information, software solutions and services, today announced that it has been recognized as a Leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Financial Planning Software. Earlier this month, Wolters Kluwer also received recognition as a Leader in the Gartner Magic Quadrant for Financial Close and Consolidation Software. CCH Tagetik Budgeting, Planning and Forecasting software is Wolters Kluwer’s AI-based, enterprise-wide planning solution, which helps global companies facilitate strategic, financial, and operational planning, including supply chain, workforce, and capital expenses. The solution, which supports customers across vertical industries, is particula

Roche's Kadcyla is the first targeted therapy to show significant overall survival benefit in people with HER2-positive early-stage breast cancer with residual invasive disease after neoadjuvant treatment8.12.2023 17:50:00 CET | Press release

Phase III KATHERINE results reinforce Kadcyla as the standard of care for this population, with more than 82,000 people treated to date1,2Long-term data also showed continued benefit in invasive disease-free survival for adjuvant Kadcyla compared to Herceptin in this study2These data will be presented as an oral presentation at the 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium and included in the official press programme Basel, 8 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) announced today positive long-term follow-up data from the pivotal, phase III KATHERINE study in people with HER2-positive early-stage breast cancer (eBC) who have residual invasive disease following neoadjuvant (before surgery) treatment. A statistically significant and clinically meaningful improvement in overall survival (OS), a secondary endpoint, was observed with adjuvant (post-surgery) Kadcyla® (trastuzumab emtansine) compared to Herceptin® (trastuzumab): at the 7-year landmark OS rates were 89.07% and 84.37

Roche’s inavolisib combination reduces the risk of disease progression by 57% in people with advanced hormone receptor-positive, HER2-negative breast cancer with a PIK3CA mutation8.12.2023 17:45:00 CET | Press release

Inavolisib in combination with palbociclib and fulvestrant more than doubled progression-free survival compared to palbociclib and fulvestrant alone1The inavolisib combination has the potential to address resistance to treatment and poor prognosis associated with PIK3CA mutations2-5 These new data are being presented today in an oral presentation at the 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium and shared with health authorities Basel, 8 December 2023 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) presented today positive results from the Phase III INAVO120 study evaluating inavolisib in combination with palbociclib (Ibrance®) and fulvestrant as a first-line treatment for people with PIK3CA-mutated, hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative, endocrine-resistant, locally advanced or metastatic breast cancer.1 The inavolisib combination reduced the risk of disease worsening or death (progression-free survival; PFS) by 57% compared to palbociclib and fulvestrant alone (15.0 months vs 7.3 months;