Arkivverket

Krigstidsarkiver overføres fra Hjemmefrontmuseet til Arkivverket

Del
General Jodl skrev brev der han takket hjertelig for flasken med einersnaps han fikk fra rikskomtmisær Terboven. Nå kan du lese dette og annet arkivmateriale fra krigstidsarkivet på Digitalarkivet.

– Digitalisering av disse arkivene byr på store muligheter. Både forskere og privatpersoner kan hente ut kunnskap om vår nære fortid i et omfang vi tidligere bare har kunnet drømme om. Vi får i dette tilfellet tilgang til informasjon som hittil har vært vanskelig tilgjengelig, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Første eske er digitalisert
Norges Hjemmefrontmuseum og Arkivverket samarbeider om å overføre arkivsaker av tysk og statlig opprinnelse fra andre verdenskrig. Den første esken med arkivsaker er nå digitalisert, og arkivene vil fortløpende bli overført til Arkivverket og gjort tilgjengelig i Digitalarkivet de neste to årene. Hjemmefrontmuseet har oppbevart arkivene i store deler av etterkrigstiden. Selv om de har vært å betrakte som deponert fra Riksarkivet, tar Arkivverket og Hjemmefrontmuseet altså grep for å sikre en tryggest mulig oppbevaring og for å bedre tilgjengeligheten. Til sammen er det snakk om ca. 300 hyllemeter, og ambisjonen er å være ferdig med overføringene innen utgangen av 2025.

Beslaglagt i 1945
Første overføring betår av «spredte tyske arkivsaker» fra Forsvarets Overkommando. Arkivet er en samling dokumenter som allierte frigjøringsstyrker beslagla våren og sommeren 1945. Dokumentene ble altså fjernet fra ordinære tyske arkiver, og det er grunn til å anta at de bør være over gjennomsnittlig interessante for forskere og andre interesserte i andre verdenskrig. Arkivet består av 79 arkivesker med svært spredt innhold, blant annet om Deutsche Handelskammer, Nordag, Wehrmacht og tyske konsulater. Innholdsfortegnelsen til dette arkivet er publisert på Arkivportalen.

Kuriøst fra Propagandaavdelingen
Arkivverket har i første omgang valgt å digitalisere en av arkiveskene, som inneholder mye interessant fra Reichskommissariats Propagandaavdeling. Her er innholdsfortegnelsen til denne esken på Digitalarkivet. 

Et av de mer kuriøse dokumentene er et takkebrev fra General Jodl til Reichskommissar Terboven for å ha fått en drikkeflaske i einer som gave. I følge Jodl egnet gaven seg til å øke hans kunnskap på området «Alcoholica».

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom